Портал в режимі тестування та наповнення
Рекомендації від 25.03.2020 №66/18-рк/к
Опубліковано 27 березня 2020 року о 14:36

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Вул. Зигіна, 1, молтава, Полтавська область, 36000, тел/факс (0532) 56-39-77

e-mail: tv.poltava@amcu.gov.ua web: http://www.amc.gov.ua/amku/control/poltava/uk/indekx

Код ЄДРПОУ 21076316

 

 

25.03.2020 м. Полтава № 66/18-рк/к

 

Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг»

вул. Махоркова, 31, м. Кременчук

Про припинення дій,

які містять ознаки порушення

законодавства про захист

економічної конкуренції

 

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету) відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розглянуто колективну заяву фізичних осіб – підприємців: Карпової Віри Петрівни, Міцу Руслана Федоровича, Турбаєвського Сергія Валерійовича, Міщенка Романа Юрійовича, Половіткіна Костянтина Валерійовича, Глушка Олега Валерійовича (далі – Заявники) від 28.01.2020 (вх. № 66-01/145 від 29.01.2020) щодо можливої наявності, на думку заявників, ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» (далі – КП «СКРП», Підприємство), яке полягає у відмові в укладенні договорів про надання ритуальних послуг.

Крім того, територіальним відділенням Комітету розглянуто заяву депутата Кременчуцької міської ради Піддубної Оксани Миколаївни від 28.01.2020 № 716 (вх. № 66-01/1дп від 28.01.2020) про проведення перевірки діяльності КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг».

 

За результатами розгляду заяв встановлено наступне.

Карпова Віра Петрівна (ідентифікаційний код 2445903786), Міцу Руслан Федорович (ідентифікаційний код 2588005371), Турбаєвський Сергій Валерійович (ідентифікаційний код 2583418495), Міщенко Роман Юрійович (ідентифікаційний код 3043418297), Половіткін Костянтин Валерійович (ідентифікаційний код 2802006772), Глушко Олег Валерійович (ідентифікаційний код 3083113051) внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як фізичні особи – підприємці.

Заявники здійснюють діяльність на ринку ритуальних послуг на території міста Кременчука Полтавської області. Одним із видів економічної діяльності Заявників за КВЕД-2010 є: 96.03 – організування поховань і надання суміжних послуг.

Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Заявники є суб’єктами господарювання.

Загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих визначені Законом України «Про поховання та похоронну справу» (надалі - Закон). Статтею 8 цього Закону встановлено, що організація діяльності в галузі поховання померлих здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.

Згідно з пунктом 3 частини п’ятої статті 8 Закону та пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції створюють ритуальні служби.

Ритуальні служби – це спеціалізовані комунальні підприємства, що створюються в порядку, встановленому Законом, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, передбаченим пунктом 2 частини другої статті 8 цього Закону (частина перша статті 9 Закону).

Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за №1110/9709, затверджено Типове положенням про ритуальну службу в Україні (надалі – Типове положення).

Відповідно до зазначеного Типового положення, ритуальна служба організовує поховання померлих згідно із договорами – замовленнями та забезпечує укладання договорів із суб’єктами господарювання, які виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону, надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 8 цього Закону, здійснюється ритуальними службами або за договором суб’єктами господарювання інших форм власності. Вартість таких послуг встановлюється в порядку і в межах, встановлених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Конкурентне середовище на ринку ритуальних послуг, відповідно до вказаних норм чинного законодавства, створюється ритуальною службою шляхом укладання відповідних договорів із іншими суб’єктами господарювання.

Ритуальна служба м. Кременчука – комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг».

Рішенням Кременчуцької міської ради від 25.01.2011 «Про надання комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» функцій ритуальної служби м. Кременчука» надано функції ритуальної служби м. Кременчука КП «СКРП» з покладанням на це підприємство обов’язків щодо здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг.

Рішенням Кременчуцької міської ради від 30.03.2018 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» у новій редакції» затверджено Статут КП «СКРП» у новій редакції.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, КП «СКРП» є юридичною особою.

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство. Основним видом діяльності є Організування поховань і надання суміжних послуг (96.03).

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13966170.

Місцезнаходження: вулиця Махоркова, 31, місто Кременчук, Автозаводський район, Полтавська область, 39617.

КП «СКРП» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові, поточні та інші рахунки в банківських та кредитних установах, власне найменування, гербову печатку, печатки та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним номером.

Відповідно до пункту 3.1. Статуту, основним завданням Підприємства є здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг не передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності. КП «СКРП» здійснює виробничо-господарську, торгівельну та інші види діяльності, визначені Статутом, з метою найбільш повного задоволення потреб в ритуальних послугах та насичення ринку України товарами та послугами високої якості, а також одержання відповідного прибутку.

Основними напрямками діяльності Підприємства, зокрема, є:

укладання договорів – замовлень на організацію та проведення поховання;

організація поховання померлих і надання ритуальних послуг згідно з договорами – замовленнями;

роздрібна та оптова торгівля виробами необхідними для надання ритуальних послуг, а також іншими товарами ритуального призначення;

надання послуг з перевезення тіл померлих та осіб, що їх супроводжують;

копання могили;

утримання тіл померлих в холодильній камері, підготовка тіла для поховання або кремації;

виконання робіт з благоустрою місць поховань та прилеглих територій;

забезпечення функціонування місць поховання;

утримання та благоустрій міських кладовищ;

забезпечення функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного виконавчим комітетом міської ради, згідно зі статтею 23 Закону;

безоплатне виділення місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищах міста;

реєстрація поховання та перепоховання померлих у книзі реєстрації поховань та перепоховань.

КП «СКРП» має право за господарсько-правовими угодами доручати іншим суб’єктам господарювання здійснювати певну частку діяльності, визначену Статутом відповідно до вимог діючого законодавства України.

Таким чином, враховуючи те, що ритуальна служба здійснює функції, делеговані органами місцевого самоврядування (утримання кладовищ, реєстрування поховання, безоплатне виділення місць для поховання тощо), у розумінні статті 1 Закону, КП «СКРП», в межах наданих чинним законодавством повноважень щодо укладення договорів про надання ритуальних послуг із суб’єктами господарювання є органом адміністративно – господарського управління та контролю, а в частині надання ритуальних послуг – суб’єктом господарювання.

Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із суб’єктами господарювання в порядку, визначеному пунктом 8 Типового положення.

Таким чином, діючим законодавством надано ритуальним службам виключне право укладати договори про надання ритуальних послуг із суб’єктами господарювання, які виявили бажання здійснювати діяльність на ринку ритуальних послуг.

При цьому, слід зазначити, що порядок подання та перелік документів, необхідних для укладання суб’єктом господарювання з ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг, визначено у підпункті 8.1 пункту 8 Типового положення.

Так, суб’єкт господарювання, який виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної ритуальної служби відповідну заяву та долучити до неї (засвідчені в установленому порядку) такі документи:

- копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- перелік послуг, що пропонується для надання суб’єктом господарювання;

- режим роботи та номер телефону.

Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви територіальна ритуальна служба укладає з суб'єктом господарювання договір про надання послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

Отже, Типовим положенням визначено виключний перелік документів, які має надати суб’єкт господарювання до ритуальної служби з метою укладання договору про надання ритуальних послуг, а безпідставна відмова в укладанні договору не допускається.

Наведене свідчить, що вступ на ринок ритуальних послуг адміністративно обмежений необхідністю укладання суб’єктами господарювання (які виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг) відповідного договору з ритуальною службою.

Дослідивши матеріали колективної заяви фізичних осіб – підприємців: Карпової Віри Петрівни (далі – ФОП Карпова В.П,), Міцу Руслана Федоровича (далі – ФОП Міцу Р.Ф), Турбаєвського Сергія Валерійовича (далі – ФОП Турбаєвський С.В.), Міщенка Романа Юрійовича (далі – ФОП Міщенко Р.Ю), Половіткіна Костянтина Валерійовича (далі – ФОП Половіткін К.В.), Глушка Олега Валерійовича (далі – ФОП Глушко О.В,), а також депутата Кременчуцької міської ради Піддубної Оксани Миколаївни та обставини на які вони посилаються, як на підставу для своїх вимог, територіальним відділенням Комітету виявлено в діях КП «СКРП» ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з огляду на наступне.

 

ФОП Карпова В.П. 20.12.2019 року звернулася до КП «СКРП» з заявою на укладення договору про надання ритуальних послуг та проведення поховань померлих відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу». До заяви додала копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, договір оренди нежитлового приміщення, копію довіреності на експлуатацію транспортного засобу, копію витягу з реєстру платника єдиного податку.

Крім того, 20.12.2019 ФОП Карпова В.П. написала заяву «на підписання договору про надання ритуальних послуг населенню м. Кременчука без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік окремих видів послуг в Управлінні житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради, передбачених статтею 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», так як вище зазначені послуги будуть замовлятися на КП «СКРП» (мова оригіналу), (далі – заява на підписання договору без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік).

Крім того, 20.12.2019 ФОП Карпова В.П. написала заяву: «в зв’язку з відсутністю спеціального транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії просимо Вас забезпечити надання спеціального транспорту для перевезення тіл померлих за додаткову плату» (мова оригіналу) (далі – заява про відсутність спеціального транспорту).

Слід зазначити, що вказані шаблони заяв Заявники змушені писати для укладення договору з КП «СКРП», незважаючи на факти подання документів про наявність такого транспорту.

КП «СКРП» 09.01.2020 № 01-10/16 у відповідь на заяву Карпової В.П. про укладення договору про надання ритуальних послуг зазначає: «повідомляємо Вам, що договір про надання ритуальних послуг між КП «СКРП» та ФОП Карпова В.В. на 2020 рік, не може бути укладений у зв’язку з тим, що Вами не надано повну інформацію про перелік послуг, які будуть надаватися населенню, та їх конкретну вартість, відповідно до п.3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік» (мова оригіналу).

ФОП Карпова В.П. 10.01.2020 року подала до КП «СКРП» перелік послуг, які будуть надаватися населенню, та їх вартість, але листом від 27.01.2020 № 01-10/104 КП «СКРП» повідомило «що договір про надання ритуальних послуг між КП «СКРП» та ФОП Карпова В.В. на 2020 рік, на даний час не може бути укладений у зв’язку з тим, що Вами не надано повну інформацію, відповідно до п.3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік. Просимо Вас надати уточнення, які саме транспортні послуги в організації поховань планується надавати населенню, а також інформацію про осіб, яких планується залучати до копання могили та які перебувають з вами у трудових відносинах» (мова оригіналу).

Слід зазначити, що посилання КП «СКРП» на умови договору на 2020 рік, який ще не підписано є неправомірними. Іншого обґрунтування не підписання договору КП «СКРП» не надано.

При відмові у підписанні договору з ФОП Карпова В.П. та іншими Заявниками КП «СКРП» не посилався на підпункт 8.1 пункту 8 Типового положення, адже саме Типовим положенням визначений порядок подання та перелік документів, необхідних для укладання суб’єктом господарювання з ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг.

Отже, відмова в укладенні договору з ФОП Карпова В.П. є безпідставною.

Крім того, проаналізувавши надані КП «СКРП» документи, слід зазначити, що жоден із Заявників та інших суб’єктів господарювання, які виявили бажання надавати ритуальні послуги (з якими договори укладено), крім ФОП Німець В.Є., не надавали до КП «СКРП» режим роботи, відповідно до підпункту 8.1 пункту 8 Типового положення.

 

За повідомленням ФОП Карпової (лист від 04.03.2020 та від 05.03.2020, вх. № 66-01/376 від 05.03.2020 та № 66-01/381 від 06.03.2020), «КП «СКРП» не підписує договір, не своєчасно оформляє поховання, не дає вивозити тіла покійних з адреси до холодильної камери, не дає на своєму транспорті заїжджати до кладовища» (мова оригіналу).

На даний час ФОП Карпова В.П. замовляє послугу для перевезення тіл померлих та для організації похоронної процесії в КП «СКРП».

За повідомлення ФОП Карпової В.П. (лист від 05.03.2020, вх. № 66-01/381 від 06.03.2020), «КП «СКРП» відмовляє мені використовувати власний транспорт для перевезення тіл. Якщо я не замовлю їхній транспорт (катафалк) КП «СКРП» не прийме тіло померлого до холодильної камери. Крім того, послугу з копання могили я замовляю в КП «СКРП» (копію чеків додаю).

…Як фізична особа – підприємець, я несу матеріальні збитки через не укладення договору з КП «СКРП». КП «СКРП» безпідставно відмовляє мені в укладенні договору. Не укладення договору обмежує моє право разом з іншими фізичними особами – підприємцями м. Кременчука, з якими КП «СКРП» підписав договори, надавати ритуальні послуги…Через дії КП «СКРП» несу матеріальні збитки, тому що людям несвоєчасно оформляю поховання, і тому втрачаю клієнтів» (мова оригіналу).

ФОП Карпова В.П. 05.03.2020 року направила на електронну адресу Антимонопольного комітету України звернення щодо не підписання станом на 05.03.2020 року договору між ФОП Карпова В.П. та КП «СКРП» (доручення Голови Антимонопольного комітету України від 06.03.2020 № 13-01/222, вх.. № 66-01/30К від 10.03.2020).

Станом на 05.03.2020 року договір на надання ритуальних послуг між ФОП Карповою В.П. та КП «СКРП» не підписаний.

 

ФОП Міцу Р.Ф. 03.01.2020 звернувся до КП «СКРП» з заявою на укладення договору про надання ритуальних послуг та проведення поховань померлих відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу». До заяви додав копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, договір оренди нежитлового приміщення.

Крім того, 03.01.2020 ФОП Міцу Р.Ф. написав заяву на підписання договору без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік, так як вище зазначені послуги будуть замовлятися на КП «СКРП».

Крім того, 03.01.2020 ФОП Міцу Р.Ф. написав заяву: «в зв’язку з відсутністю спеціального транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії просимо Вас забезпечити надання спеціального транспорту для перевезення тіл померлих за додаткову плату» (мова оригіналу).

Крім того, 03.01.2020 ФОП Міцу Р.Ф. написав заяву: «у зв’язку з відсутністю постійно працюючих навчених працівників, які б мали досвід в організації та проведенні поховань, а саме перенесення труни з тілом померлого в процесі організації поховання (з моргу на кладовище), прошу вас, забезпечити присутність вашого працівника, який забезпечить супровід бригади, яка організовує поховання за додаткову плату» (мова оригіналу).

ФОП Міцу Р.Ф. 10.01.2020 року подав до КП «СКРП» мінімальний перелік товарів і послуг.

КП «СКРП» 27.01.2020 № 01-10/103 у відповідь на заяву ФОП Міцу Р.Ф. про укладення договору про надання ритуальних послуг зазначає: «повідомляємо Вам, що договір про надання ритуальних послуг між КП «СКРП» та ФОП Міцу Р.Ф. на 2020 рік, на даний час не може бути укладений у зв’язку з тим, що Вами не надано повну інформацію про перелік послуг, які будуть надаватися населенню, та їх конкретну вартість, відповідно до п.3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік.

Просимо Вас надати уточнення, які саме транспортні послуги в організації поховань планується надавати населенню, а також інформацію про осіб, яких планується залучати до копання могили та які перебувають з вами у трудових відносинах» (мова оригіналу).

17.02.2020 ФОП Міцу Р.Ф. надав заяву до КП «СКРП», «послугу з копання могили на території м. Кременчука надавати буду особисто» (мова оригіналу). Інших відомостей щодо надання ФОП Міцу Р.Ф. транспортних послуг в організації поховань до територіального відділення Комітету КП «СКРП» не надано.

Після подання вищевказаної заяви, договір між КП «СКРП» та ФОП Міцу Р.Ф. про надання ритуальних послуг був підписаний 17.02.2020 за № 15-02.

 

ФОП Турбаєвський С.В. 01.01.2020 звернувся до КП «СКРП» з заявою на укладення договору про надання ритуальних послуг та проведення поховань померлих відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу». До заяви додав копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію договору оренди.

Крім того, 01.01.2020 ФОП Турбаєвський С.В. написав заяву на підписання договору без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік, так як вище зазначені послуги будуть замовлятися на КП «СКРП».

Крім того, 01.01.2020 ФОП Турбаєвський С.В. написав заяву: «в зв’язку з відсутністю спеціального транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії просимо Вас забезпечити надання спеціального транспорту для перевезення тіл померлих за додаткову плату» (мова оригіналу).

Крім того, 01.01.2020 ФОП Турбаєвський С.В. написав заяву: «у зв’язку з відсутністю постійно працюючих навчених працівників, які б мали досвід в організації та проведенні поховань, а саме перенесення труни з тілом померлого в процесі організації поховання (з моргу на кладовище), прошу вас, забезпечити присутність вашого працівника, який забезпечить супровід бригади, яка організовує поховання за додаткову плату» (мова оригіналу).

ФОП Турбаєвський С.В. 10.01.2020 року подав до КП «СКРП» мінімальний перелік товарів і послуг.

КП «СКРП» 27.01.2020 № 01-10/102 у відповідь на заяву ФОП Турбаєвського С.В. про укладення договору про надання ритуальних послуг зазначає: «повідомляємо Вам, що договір про надання ритуальних послуг між КП «СКРП» та ФОП Турбаєвський С.В. на 2020 рік, на даний час не може бути укладений у зв’язку з тим, що Вами не надано повну інформацію відповідно до п.3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік.

Просимо Вас надати уточнення, які саме транспортні послуги в організації поховань планується надавати населенню, а також інформацію про осіб, яких планується залучати до копання могили та які перебувають з вами у трудових відносинах» (мова оригіналу).

17.02.2020 ФОП Турбаєвський С.В. надав заяву до КП «СКРП», «послугу з копання могили на території м. Кременчука надавати буду особисто» (мова оригіналу). Інших відомостей щодо надання ФОП Турбаєвський С.В. транспортних послуг в організації поховань до територіального відділення Комітету КП «СКРП» не надано.

Після подання вищевказаної заяви, договір між КП «СКРП» та ФОП Турбаєвським С.В. про надання ритуальних послуг підписаний 17.02.2020 за № 14-02.

 

ФОП Міщенко Р.Ю. 03.01.2020 звернувся до КП «СКРП» з заявою на укладення договору про надання ритуальних послуг та проведення поховань померлих відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу». До заяви додав копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію договору оренди, копію технічного паспорту автомобіля.

Крім того, 03.01.2020 ФОП Міщенко Р.Ю. написав заяву на підписання договору без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік, так як вище зазначені послуги будуть замовлятися на КП «СКРП».

Крім того, 03.01.2020 ФОП Міщенко Р.Ю. написав заяву: «в зв’язку з відсутністю спеціального транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії просимо Вас забезпечити надання спеціального транспорту для перевезення тіл померлих за додаткову плату» (мова оригіналу).

Крім того, 03.01.2020 ФОП Міщенко Р.Ю. написав заяву: «у зв’язку з відсутністю постійно працюючих навчених працівників, які б мали досвід в організації та проведенні поховань, а саме перенесення труни з тілом померлого в процесі організації поховання (з моргу на кладовище), прошу вас, забезпечити присутність вашого працівника, який забезпечить супровід бригади, яка організовує поховання за додаткову плату» (мова оригіналу).

ФОП Міщенко Р.Ю. 10.01.2020 року подав до КП «СКРП» мінімальний перелік товарів та послуг.

КП «СКРП» 27.01.2020 № 01-10/105 у відповідь на заяву ФОП Міщенко Р.Ю. про укладення договору про надання ритуальних послуг зазначає: «повідомляємо Вам, що договір про надання ритуальних послуг між КП «СКРП» та ФОП Міщенко Р.Ю. на 2020 рік, на даний час не може бути укладений у зв’язку з тим, що Вами не надано повну інформацію відповідно до п.3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік.

Просимо Вас надати уточнення, які саме транспортні послуги в організації поховань планується надавати населенню, а також інформацію про осіб, яких планується залучати до копання могили та які перебувають з вами у трудових відносинах» (мова оригіналу).

17.02.2020 ФОП Міщенко Р.Ю. надав заяву до КП «СКРП», «послугу з копання могили на території м. Кременчука надавати буду особисто» (мова оригіналу). Інших відомостей щодо надання ФОП Міщенко Р.Ю. транспортних послуг в організації поховань до територіального відділення Комітету КП «СКРП» не надано.

Після подання вищевказаної заяви, договір між КП «СКРП» та ФОП Міщенко Р.Ю. про надання ритуальних послуг підписаний 17.02.2020 за № 16-02.

 

ФОП Половіткін К.В. 02.01.2020 звернувся до КП «СКРП» з заявою на укладення договору про надання ритуальних послуг та проведення поховань померлих відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу». До заяви додав копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію договору оренди та мінімальний перелік послуг.

Крім того, 02.01.2020 ФОП Половіткін К.В. написав заяву на підписання договору без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік, так як вище зазначені послуги будуть замовлятися на КП «СКРП».

Крім того, 02.01.2020 ФОП Половіткін К.В. написав заяву: «в зв’язку з відсутністю спеціального транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії просимо Вас забезпечити надання спеціального транспорту для перевезення тіл померлих за додаткову плату» (мова оригіналу).

Крім того, 02.01.2020 ФОП Половіткін К.В. написав заяву: «у зв’язку з відсутністю постійно працюючих навчених працівників, які б мали досвід в організації та проведенні поховань, а саме перенесення труни з тілом померлого в процесі організації поховання (з моргу на кладовище), прошу вас, забезпечити присутність вашого працівника, який забезпечить супровід бригади, яка організовує поховання за додаткову плату» (мова оригіналу).

КП «СКРП» 20.01.2020 № 01-10/80 у відповідь на заяву ФОП Половіткіна К.В. про укладення договору про надання ритуальних послуг зазначає: «повідомляємо Вам, що договір про надання ритуальних послуг між КП «СКРП» та ФОП Половіткін К.В. на 2020 рік, на даний час не може бути укладений до отримання уточненої інформації. Вам необхідно надати інформацію відповідно до п.3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік:

- про транспортні засоби, які Ви вказуєте в переліку надання ритуальних послуг та які залучаєте в процесі організації поховання, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів для перевезення пасажирів та катафалк для встановлення цих транспортних засобів законодавству України;

- інформацію про працівників, яких Ви залучаєте до організації поховань»(мова оригіналу).

ФОП Половіткін К.В. 03.03.2020 надав заяву до КП «СКРП», «послугу з копання могили на території кладовища м. Кременчука надавати буду особисто. Транспортні послуги в організації поховань надаю власним транспортом» (мова оригіналу).

Після подання вищевказаної заяви, договір між КП «СКРП» та ФОП Половіткін К.В. про надання ритуальних послуг підписаний 03.03.2020 за № 18-03.

 

ФОП Глушко О.В. 18.12.2019 звернувся до КП «СКРП» з заявою на укладення договору про надання ритуальних послуг та проведення поховань померлих відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу». До заяви додав копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію договору оренди.

Крім того, 18.12.2019 ФОП Глушко О.В. написав заяву на підписання договору без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік, так як вище зазначені послуги будуть замовлятися на КП «СКРП».

Крім того, 18.12.2019 ФОП Глушко О.В. написав заяву: «в зв’язку з відсутністю спеціального транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії просимо Вас забезпечити надання спеціального транспорту для перевезення тіл померлих за додаткову плату» (мова оригіналу).

Крім того, 18.12.2019 ФОП Глушко О.В. написав заяву: «у зв’язку з відсутністю постійно працюючих навчених працівників, які б мали досвід в організації та проведенні поховань, а саме перенесення труни з тілом померлого в процесі організації поховання (з моргу на кладовище), прошу вас, забезпечити присутність вашого працівника, який забезпечить супровід бригади, яка організовує поховання за додаткову плату» (мова оригіналу).

КП «СКРП» 20.01.2020 № 01-10/82 у відповідь на заяву ФОП Глушко О.В. про укладення договору про надання ритуальних послуг зазначає: «повідомляємо Вам, що договір про надання ритуальних послуг між КП «СКРП» та ФОП Глушко О.В. на 2020 рік, не може бути укладений у зв’язку з тим, що Вами не надано інформацію про перелік послуг, які будуть надаватися населенню, та їх конкретну вартість, відповідно до п.3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік» (мова оригіналу).

12.02.2020 ФОП Глушко О.В. надав відповідь на запит КП «СКРП», що «на Ваш запит стосовно надання послуг з копання могили, найманих працівників немає. Дану послугу надаю особисто» (мова оригіналу).

Після подання вищевказаної заяви, договір між КП «СКРП» та ФОП Глушко О.В. про надання ритуальних послуг підписаний 12.02.2020 за № 12-02.

 

Слід зазначити, що КП «СКРП» не всім фізичним особам – підприємцям, які виявили бажання працювати на ринку надання ритуальних послуг, встановлював надання додаткових пояснень та документів для підписання договору.

Так, відповідно до відповіді КП «СКРП» від 02.03.2020 №01-10/219 (вх..№ 66-01/333 від 02.03.2020) на вимогу територіального відділення Комітету, надано копії звернень до КП «СКРП» та копії документів, всіх суб’єктів господарювання (з якими підписано договір і з якими договір не підписано) щодо укладення договору на надання ритуальних послуг на 2020 рік.

Проаналізувавши вищевказані копії документів видно, що такі фізичні особи – підприємці як Іванова Зоя Георгіївна (заява від 18.12.2019, договір підписано 02.01.2020 за № 01-01), Печериця Олександр Олегович (заява від 10.01.2020, договір підписано 31.01.2020 за № 08-01), Прихнич Олег Миколайович (заява від 08.01.2020, договір підписано 04.02.2020 за №10-02), Глушко Валерій Васильович (заява від 29.01.2020, договір підписано 12.02.2020 за № 13-02) надавали аналогічний пакет документів що і Заявники.

Всі фізичні особи – підприємці, які виявили бажання працювати на ринку надання ритуальних послуг, крім заяви на укладення договору про надання ритуальних послуг та проведення поховань померлих, подавали до КП «СКРП» аналогічні шаблонні заяви, а саме:

- на підписання договору про надання ритуальних послуг населенню м. Кременчука без затвердження цін на необхідний мінімальний перелік окремих видів послуг в Управлінні житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради, передбачених статтею 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», так як вище зазначені послуги будуть замовлятися на КП «СКРП;

- в зв’язку з відсутністю спеціального транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії просимо Вас забезпечити надання спеціального транспорту для перевезення тіл померлих за додаткову плату;

- у зв’язку з відсутністю постійно працюючих навчених працівників, які б мали досвід в організації та проведенні поховань, а саме перенесення труни з тілом померлого в процесі організації поховання (з моргу на кладовище), прошу вас, забезпечити присутність вашого працівника, який забезпечить супровід бригади, яка організовує поховання за додаткову плату.

З цього слідує, що КП «СКРП» умовою для підписання договору про надання ритуальних послуг з ритуальною службою, встановив подання вищевказаних заяв, незважаючи на те, що фізичні особи – підприємці подавали до КП «СКРП» копії документів про наявність спеціалізованого транспорту для перевезення тіл померлих до моргу та в процесі організації похоронної процесії, а також зазначали у переліку ритуальних послуг наявність бригади для поховання.

 

Як уже зазначалося вище, порядок подання та перелік документів, необхідних для укладання суб’єктом господарювання з ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг, визначено у підпункті 8.1 пункту 8 Типового положення.

Так, суб’єкт господарювання, який виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної ритуальної служби відповідну заяву та долучити до неї (засвідчені в установленому порядку) такі документи:

- копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- перелік послуг, що пропонується для надання суб’єктом господарювання;

- режим роботи та номер телефону.

Всі фізичні особи – підприємці які виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг (з якими договори укладені і з якими договори не укладені), крім ФОП Німець В.Є. не надали до КП «СКРП» режим роботи, так як вимагає цього Типове положення.

Натомість КП «СКРП» відмовляє в укладенні договору на підставі пункту 3.2.1 договору про надання ритуальних послуг на 2020 рік, який ще не укладений та просить надати уточнення щодо транспортних послуг в організації поховань та щодо осіб, яких планується залучати до копання могили та які перебувають з ФОПами у трудових відносинах. КП «СКРП» не надано інформації на підставі яких нормативно – правових актів Підприємство запитує дану інформацію від фізичних осіб – підприємців, а саме Заявників.

Враховуючи вищевикладене, КП «СКРП» не надав інформацію, яка б об’єктивно доводила законні підстави для відмови в укладенні відповідних договорів із Заявниками.

 

Виходячи з положень частини другої статті 4 Закону органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Не укладання договору про надання ритуальних послуг Підприємством з ФОП Карповою В.П., як з суб’єктом господарювання, який має намір займатися господарською діяльністю на ринку ритуальних послуг, обмежує його права на участь в конкуренції у цій сфері поряд з іншими суб’єктами господарювання у м. Кременчуці Полтавської області.

Крім того суб’єкт господарювання, якому делеговані владні повноваження та який здійснює діяльність на відповідному ринку (в даному випадку, ринок ритуальних послуг), в інтересах збільшення чи збереження власної ринкової частки зацікавлений у зменшенні конкурентного тиску щодо себе, а отже, у використанні делегованих владних повноважень з метою обмеження (усунення) конкуренції.

Основним завданням органів Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Згідно зі статтею 1 Закону економічна конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Вступ на ринок ритуальних послуг нових суб’єктів господарювання посилює конкуренцію на відповідному ринку, як наслідок, споживачі (замовники послуг) отримують послуги за цінами, які склалися внаслідок конкуренції.

Як зазначалось, Підприємство, в частині виконання функцій ритуальної служби, у розумінні конкуренційного законодавства, є органом адміністративно-господарського управління та контролю, тому КП «СКРП» повинно сприяти розвитку конкуренції, а не обмежувати її (шляхом відмови в укладанні договору про надання ритуальних послуг з суб’єктом господарювання, який виявив бажання здійснювати діяльність на ринку ритуальних послуг).

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов, тощо), надання письмових вказівок, укладення угод або будь-які дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

Таким чином, дії КП «СКРП», щодо створення перешкод доступу на ринок суб’єкту господарювання, який виявив бажання здійснювати діяльність на ринку ритуальних послуг та надавати ритуальні послуги, шляхом безпідставної відмови в укладанні договору про надання ритуальних послуг, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органів адміністративно - господарського управління та контролю, які призвели або можуть призвести до усунення чи обмеження конкуренції.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним із основних принципів діяльності є захист конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритет прав споживачів.

Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно - господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі листа.

Виходячи з наведеного, на підставі частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», керуючись пунктом 3 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, з метою припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

 

РЕКОМЕНДУЄ:

 

1. Комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» (ідентифікаційний код 13966170, місцезнаходження: вул. Махоркова, 31, м. Кременчук, Автозаводський р-н, Полтавська обл., 39617) припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та вжити заходи по сприянню розвитку конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг у місті Кременчуці, шляхом забезпечення укладання договорів про надання ритуальних послуг відповідно до Типового положення про ритуальну службу в Україні.

 

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

 

Про результати розгляду цих рекомендацій письмово повідомити територіальне відділення Комітету у 10-денний термін з дня їх отримання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито необхідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

 

 

 

Голова адміністративної колегії Віктор КНИШ

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux