Портал в режимі тестування та наповнення
Рекомендації від 29.04.2020 №66/20-рк/к
Опубліковано 29 квітня 2020 року о 14:35

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Вул. Зигіна, 1, молтава, Полтавська область, 36000, тел/факс (0532) 56-39-77

e-mail: tv.poltava@amcu.gov.ua web: http://www.amc.gov.ua/amku/control/poltava/uk/indekx

Код ЄДРПОУ 21076316

 

 

29.04.2020 м. Полтава № 66/20-рк/к

 

Виконавчий комітет Лохвицької міської ради

вулиця Перемоги, 19, місто Лохвиця,

Лохвицький район, Полтавська область

 

Про припинення дій (бездіяльності),

які містять ознаки порушення

законодавства про захист

економічної конкуренції

 

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету) відповідно до вимог статей 7 та 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», здійснюється дослідження регіональних ринків ритуальних послуг.

 

За результатами дослідження встановлено наступне.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Згідно з відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Лохвицька міська рада є юридичною особою.

Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування. Основним видом діяльності є Державне управління загального характеру (КВЕД 84.11).

Ідентифікаційний код юридичної особи – 21048525.

Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 19, місто Лохвиця, Лохвицький район, Полтавська область, 37200.

Лохвицька міська рада у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є органом влади.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Виконавчий комітет Лохвицької міської ради Полтавської області є юридичною особою, яку внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ідентифікаційний код юридичної особи 41812483.

Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь – яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Отже, реалізація Лохвицькою міською радою покладених на неї повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 

Організація надання ритуальних послуг в Україні врегульована Законом України «Про поховання та похоронну справу», Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», яким затверджено відповідно «Типове положення про ритуальну службу в Україні», «Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг», «Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення», «Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань» та іншими Законами та підзаконними нормативними актами.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про поховання та похоронну справу», поховання – діяльність відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у межах повноважень, визначених цим законом, а також суб'єктів господарювання, спрямована на:

- забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого;

- забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;

- створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;

- організацію і проведення поховань померлих та/або загиблих (далі – померлих);

- надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», організація діяльності в галузі поховання померлих здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.

Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи в межах своєї компетенції:

1) вирішують відповідно до закону питання про відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

2) забезпечують будівництво, утримання в належному стані та охорону місць поховання;

3) створюють ритуальні служби;

4) вирішують питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; про надання допомоги на поховання померлих громадян в інших випадках, передбачених Законом;

5) здійснюють контроль за дотриманням законодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб’єктами господарювання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності;

6) здійснюють інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

Для організації (утворення) будівництва, утримання в належному стані та охорони місць поховання сільські, селищні, міські ради можуть створювати спеціалізовані комунальні підприємства.

Ритуальними службами згідно зі статтею 9 Закону України «Про поховання і похоронну справу» є спеціалізовані комунальні підприємства, що створюються органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, передбаченим пунктом 2 частини другої статті 8 цього Закону.

Ритуальні служби можуть також надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності, виготовляти предмети ритуальної належності. Тарифи щодо оплати таких послуг та предметів ритуальної належності встановлюються в межах, визначених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Статтею 10 цього ж Закону, а також пунктом 4 Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення передбачено, що надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 8 цього Закону, здійснюється ритуальними службами або за договором суб’єктами господарювання інших форм власності. Вартість таких послуг встановлюється в порядку і в межах, встановлених законодавством, виконавчим органом, сільської, селищної, міської ради.

Відповідно до статті 12 цього Закону, особа, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть звертається згідно із статтею 8 цього Закону до сільського голови, або ритуальної служби з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання. Ця особа має право вибирати виконавців послуг серед суб'єктів господарської діяльності, які уклали договори із сільським головою або ритуальною службою про надання цих послуг.

Ритуальні послуги надаються за плату згідно з договором-замовленням, крім випадків, передбачених законом.

Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Відповідно до Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193, до такого переліку послуг належать:

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2. Оформлення свідоцтва про поховання.

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни).

4. Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу.

5. Кремація тіл померлих.

6. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, у землю.

7. Зберігання урн з прахом померлих у крематорії.

8. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України.

9. Запаювання оцинкованої труни.

10. Замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу.

Ритуальні послуги згідно з зазначеним переліком надаються або безпосередньо ритуальною службою відповідної територіальної громади, або суб’єктами господарювання, що уклали договір про надання ритуальних послуг з ритуальною службою або сільським головою.

Тобто, суб'єкти господарювання, що виявили бажання здійснювати діяльність із надання ритуальних послуг, зобов’язані укласти із ритуальною службою відповідної територіальної громади або із сільським головою договір про надання ритуальних послуг.

Тарифи щодо оплати таких послуг та предметів ритуальної належності встановлюються в межах, визначених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради (стаття 9 Закону України «Про поховання та похорону справу»).

Методика визначення вартості ритуальних послуг затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності» (надалі – Єдина методика), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за №338/8937.

Зазначена Єдина методика крім визначення механізму формування вартості та економічно обґрунтованих тарифів, з метою зниження їх вартості, додатково обмежує максимальний рівень складових тарифів (адміністративних, фінансових витрат, та витрат на збут).

Отже, згідно з нормами чинного законодавства, органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити виконання вимог законодавства щодо організації діяльності в галузі поховань та похоронної справи, що включає у себе забезпечення надання населенню ритуальних послуг відповідно до Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та за вартістю встановленою в порядку і в межах встановлених законодавством виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Організація надання ритуальних послуг органами місцевого самоврядування, з метою уникнення ущемлень прав споживачів, а також підтримки у належному стані благоустрою відповідної територіальної громади, здійснюється, зокрема шляхом створення спеціалізованих комунальних підприємств з надання ритуальних послуг – ритуальних служб або шляхом укладання договорів про надання ритуальних послуг із суб'єктами господарювання, що діють на цьому ринку.

За інформацією виконавчого комітету Лохвицької міської ради від 18.03.2020 № 03-01/257 (вх. № 66-01/495 від 24.03.2020), «при Лохвицькій міській раді ритуальних служб не створено. Жодних рішень щодо встановлення переліків та тарифів на ритуальні послуги для ритуальних служб та суб’єктів господарювання не приймалося.

Утримання кладовищ проводиться Лохвицькою міською службою благоустрою. Місця для поховань померлих на міських кладовищах виділяються безоплатно за зверненням рідних померлих, Лохвицькою міською службою благоустрою (мова оригіналу).

Отже, надана інформація свідчить, що на території, підпорядкованій Лохвицькій міській раді, не врегульована діяльність в галузі поховання померлих у порядку встановленому чинним законодавством.

Така бездіяльність виконавчого комітету Лохвицької міської ради у вигляді ухилення від створення ритуальної служби, неприйняття рішень про затвердження мінімального переліку та тарифів на ритуальні послуги може мати негативні наслідки як для населення, так і для суб’єктів господарювання, що мають намір або вже надають ритуальні послуги, здійснювати свою діяльність у правовому полі.

Відсутність ритуальної служби може призводити до того, що населення не може реалізувати можливості, передбачені статтею 12 Закону «Про поховання та похоронну справу», а саме – обирати виконавців ритуальних послуг серед суб’єктів господарювання, які уклали договір з ритуальною службою про надання цих послуг, у зв’язку з відсутністю таких, а також, обирати мінімальний перелік ритуальних послуг та цінові пропозиції на ці послуги. Зокрема населення змушене вирішувати питання організації поховання померлих власними зусиллями, що пов’язано з можливістю отримувати такі послуги у суб’єктів господарювання, які не укладали договори про надання ритуальних послуг із ритуальною службою.

 

 

 

У такому випадку надані послуги можуть не відповідати необхідному мінімальному переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, надавачі послуг самостійно визначають вартість ритуальних послуг, не маючи економічного обґрунтування, що може призвести до ущемлення прав споживачів. При цьому, вартість ритуальних послуг повинна встановлюватися в порядку і в межах, встановлених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

В свою чергу суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати діяльність на зазначеному ринку, позбавляються можливості реалізувати положення статті 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та пункту 8 Положення. Як наслідок, ухилення від створення конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг в межах території, підпорядкованій Лохвицькій міській раді, що може призвести до недопущення конкуренції на ньому.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

В свою чергу, недотримання зазначених принципів призводить до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції та, відповідно, до нездійснення органами місцевого самоврядування заходів, які сприяють розвитку конкуренції, здійснення яких є одним із заходів, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

Згідно з частиною третьою статті 15 вищевказаного Закону, вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Отже, бездіяльність виконавчого комітету Лохвицької міської ради, яка полягає у невиконанні нею власних повноважень та обов’язків, передбачених Законом України «Про поховання та похоронну справу», у вигляді неприйняття відповідних рішень щодо створення на території, підпорядкованій Лохвицькій міській раді ритуальної служби, щодо затвердження необхідного мінімального переліку ритуальних послуг та тарифів на ці послуги, може призвести до недопущення конкуренції на ринку ритуальних послуг у межах території, підпорядкованій Лохвицькій міській раді, та може містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку ритуальних послуг.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним із основних принципів діяльності є захист конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритет прав споживачів.

Згідно частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно - господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі листа.

Виходячи з наведеного, на підставі частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з метою припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

 

РЕКОМЕНДУЄ:

 

1. Виконавчому комітету Лохвицької міської ради вжити заходи щодо організації діяльності в галузі поховань та похоронної справи на території, підпорядкованій Лохвицькій міській раді, шляхом створення (визначення) ритуальної служби, затвердження необхідного мінімального переліку ритуальних послуг та затвердження тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних послуг.

 

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

 

Про результати розгляду цих рекомендацій письмово повідомити територіальне відділення Антимонопольного комітету України у двомісячний термін з дня їх отримання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито необхідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

 

 

Голова адміністративної колегії В. КНИШ

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux