Портал в режимі тестування та наповнення
Рекомендації від 30.10.2019 №66/30-рк/к
Опубліковано 04 листопада 2019 року о 13:11

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Вул. Зигіна, 1, м.Полтава, Полтавська область, 36000, тел/факс (0532) 56-39-77

e-mail: pl@amcu.gov.ua web: http://www.amc.gov.ua/amku/control/poltava/uk/indekx

Код ЄДРПОУ 21076316

 

 

30.10.2019 м. Полтава №66/30-рк/к

 

Градизька селищна рада

вулиця Київська, 51, селище міського типу Градизьк, Глобинський район, Полтавська область, 39071

Про припинення бездіяльності,

яка містять ознаки порушення

законодавства про захист

економічної конкуренції

 

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету) відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення керівника апарату Антимонопольного Комітету України Литвина Ю.М. від 06.08.2019 № 14-01/1768-К (вх. № 66-14/86-К від 08.08.2019), розглянуто заяву ОСОБА 1 від ІНФОРМАЦІЯ 1, щодо правомірності стягнення комунальним підприємством «Жилремсервіс» з жителів багатоквартирних будинків плати за абонентське обслуговування та плати за вивезення та утилізацію побутових відходів.

Крім того, територіальним відділенням Комітету на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, здійснюється дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

 

За результатами дослідження встановлено наступне.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Градизька селищна рада є юридичною особою.

Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування. Основним видом діяльності є Державне управління загального характеру (КВЕД 84.11).

Код ЄДРПОУ – 21063176.

Місцезнаходження: вулиця Київська, 51, селище міського типу Градизьк, Глобинський район, Полтавська область, 39071.

Градизька селищна рада у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є органом влади.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Виконавчий комітет Градизької селищної ради Глобинського району Полтавської області є юридичною особою, яку внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - код ЄДРПОУ 04382062.

Частиною першою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Частиною другою статті 4 вищевказаного Закону передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь – яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Отже, реалізація Градизькою селищною радою покладених на неї повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 

За інформацією Градизької селищної ради, наданої на вимогу територіального відділення Комітету листом від 27.08.2019 № 02-46/1153 (вх. №66-01/1514 від 19.09.2019р.), з’ясовано, що «протягом 2017-2019 років на території Градизької селищної ради здійснювали свою діяльність у сфері поводження з побутовими відходами 1 суб’єкт господарювання комунальної власності та 1 суб’єкт приватної власності:

        комунальне підприємство «Жилремсервіс» (далі – КП «Жилремсервіс», Підприємство) - збирання та вивіз твердих побутових відходів;

        фізична особа – підприємець Юхно О.М. (далі – ФОП Юхно О.М.) – відкачування та вивезення рідких побутових відходів».

На території Градизької селищної ради лише КП «Жилремсервіс» має дозвільні документи та необхідну техніку для здійснення діяльності у сфері поводження з побутовими відходами. Тому ніякі конкурси щодо виконавця даних видів робіт не проводилися» (мова оригіналу).

З цього слідує, що конкурс на визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів (твердих, рідких) Градизькою селищною радою не проводився.

 

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побутовими відходами, визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами регулюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

Статтею 5 вищевказаного Закону визначено, що до житлово-комунальних послуг належать, зокрема, і послуги з поводження з побутовими відходами.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавцями послуг з поводження з побутовими відходами - є суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

Згідно з пунктом 55 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, зокрема, питання визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Згідно з частиною третьою статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з підпунктом «е» частини першої статті 16 Закону України «Про відходи» підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території.

Відповідно до пункту 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

Процедура підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту визначена Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 1 Порядку, цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

Пунктом 4 Порядку визначено, що підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад».

Отже, підставою для прийняття органом місцевого самоврядування рішення про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів є рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту.

Відповідно до абзацу другого пункту 30 Порядку у разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

Відповідно до пункту 31 Порядку, з переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

Всупереч вимог законодавства України у житлово-комунальній сфері Градизькою селищною радою визначено виконавця послуг із вивезення побутових відходів без проведення конкурсу на надання цих послуг.

 

Крім того, слід зазначити, що конкурс по своїй суті – це конкурентний спосіб надання права на вивезення побутових відходів. Основною метою проведення таких конкурсів є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах виконавців відповідних послуг, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування споживачів.

Зміст економічної конкуренції (абзац другий статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») полягає у змаганні між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Потенційними конкурентами на ринку послуг з вивезення побутових відходів є суб’єкти господарювання, які мають відповідно матеріально – технічну базу, технології, але з певних причин не реалізують ці можливості. Зокрема, до такої бази відносяться сміттєсортувальні, сміттєпереробні станції (лінії, комплекси), спеціалізований автотранспорт для збору, вивезення побутових відходів, власні полігони. Також, конкурентами можуть вважатися нові суб’єкти господарювання, які можуть вступити на ринок з метою надання послуг з вивезення побутових відходів та мають бажання взяти участь у конкурсі з визначення виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.

Крім того, в ході дослідження було виявлено, що потенційними конкурентами є, зокрема, виконавці послуг з міст та районів, розташованих поруч один з одним. Так, в конкурсі на надання послуг з вивезення побутових відходів в містах Полтавської області, де було проведено такий конкурс приймали участь суб’єкти господарювання – виконавці зазначених послуг з близько розташованих населених пунктів.

За повідомленням КП «Жилремсервіс» (лист б/н, б/д, вх. №66-01/1384 від 27.08.2019), «в смт. Градизьк суб’єктів господарювання, які займаються поводженням з побутовими відходами не має, але неподалік є КП «Глобинське» та комунальні підприємства в м. Кременчук, які надають такі послуги» (мова оригіналу).

Таким чином, суб’єкти господарювання з близько розташованих населених пунктів Кременчуцького району, м. Кременчука та м. Горішні Плавні, а також комунальне підприємство «Глобинське» Глобинської міської ради (здійснює вивезення твердих та рідких побутових відходів) можуть бути для КП «Жилремсервіс» та ФОП Юхно О.М. потенційними конкурентами та можуть брати участь у конкурсі з вивезення побутових відходів.

 

Відповідно до пункту 3 Порядку, учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання, установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, а також, які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

При цьому, будь-яких інших обмежень щодо участі у такому конкурсі вказаний Порядок не містить, а, отже, конкурс є відкритим для всіх претендентів.

Оскільки, Градизькою селищною радою не визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів на конкурсній основі, то суб’єкти господарювання, які могли мати намір надавати дані послуги на території Градизької селищної ради, позбавлені такої можливості. Таким чином, підприємства, установи, організації усіх форм власності у сфері поводження з побутовими відходами не можуть укласти з Градизькою селищною радою чи її виконавчим комітетом відповідні договори та діяти в правовому полі, що створює бар’єри вступу на ринок послуг з вивезення побутових відходів на території Градизької селищної ради, тобто не реалізуються можливості статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 16 «Про відходи».

Надання права здійснювати вивезення побутових відходів без участі у конкурсі звільняє суб’єктів господарювання від потреби пропонувати для здобуття права на надання такої послуги, кращі умови її надання та використовувати власні досягнення для отримання переваг порівняно з іншими суб’єктами.

В свою чергу, недопущення конкуренції має негативний вплив на потенційну конкуренцію, внаслідок чого вона не може стати реальною конкуренцією.

Таким чином, бездіяльність Градизької селищної ради по непроведенню конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів може призвести до недопущення змагальності між суб’єктами господарювання за право входу на відповідний ринок завдяки власним досягненням.

Застосування принципів конкуренції, як вирішального фактора розвитку ринкової економіки для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування полягає у встановленні прозорих процедур проведення конкурсів, тендерів, із залученням якомога більшого кола учасників.

Органи місцевого самоврядування повинні здійснювати заходи щодо створення та розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, визначаючи у порядку, встановленому законодавством, на конкурсних засадах, виконавців житлово-комунальних послуг.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Згідно зі статтею 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається неправомірне обмеження конкуренції.

 

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

Згідно з частиною третьою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

 

Отже, бездіяльність Градизької селищної ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Градизької селищної ради, містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» одним із основних принципів діяльності є захист конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритет прав споживачів.

Згідно частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно - господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі листа.

 

Виходячи з наведеного, на підставі частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», керуючись пунктом 3 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, з метою припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

 

РЕКОМЕНДУЄ:

 

1. Градизькій селищній раді Глобинського району Полтавської області припинити бездіяльність, яка містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», шляхом визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Градизької селищної ради на конкурсних засадах.

 

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

 

Про результати розгляду цих рекомендацій письмово повідомити територіальне відділення Антимонопольного комітету України у місячний термін з дня їх отримання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито необхідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

 

 

Голова адміністративної колегії В. Книш

 

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux