Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 01.04.2020 №66/24-р/к
Опубліковано 03 квітня 2020 року о 15:56

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

 

01.04.2020 м. Полтава 66/24-р/к

 

 

Про надання дозволу на узгоджені дії

 

 

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання Відділу досліджень і розслідувань територіального відділення Комітету від 01.04.2020 № 66-03/39п, підготовленого за результатами розгляду спільної заяви б/д, б/н (вх. № 66-01/1-УД від 06.03.2020) фізичної особи – підприємця Ляшко Руслана Віталійовича, надалі – ФОП Ляшко Р.В. (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ), фізичної особи – підприємця Ляшко Аліни Русланівни, надалі – ФОП Ляшко А.Р. (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ), фізичної особи – підприємця Сапіна Сергія Петровича, надалі – ФОП Сапін С.П. (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ) та фізичної особи – підприємця Лободи Сергія Валерійовича, надалі – ФОП Лобода С.В. (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ) про надання дозволу на узгоджені дії щодо укладення договорів оренди виробничого обладнання, нежитлових приміщень та кіосків «Свіжий хліб» для виробництва та реалізації хліба та хлібобулочних виробів.

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

До Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення Комітету), керуючись статтею 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 3.5. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (надалі – Положення про узгоджені дії), що затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002р. № 26-р та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2002р. за № 238/6526, зі змінами, направлено спільну заяву б/д, б/н (вх. № 66-01/1-УД від 06.03.2020) ФОП Ляшко Р.В. (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ), ФОП Ляшко А.Р. (ідентифікаційний код – 3783803468), ФОП Сапіна С.П. (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ) та ФОП Лободи С.В. (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ) про надання дозволу на узгоджені дії щодо укладення договорів оренди виробничого обладнання, нежитлових приміщень та кіосків «Свіжий хліб» для виробництва та реалізації хліба та хлібобулочних виробів.

Керуючись абзацом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та відповідно до договору доручення від 04.03.2020 № 3 зазначені особи визначили особу, яка представляє їх інтереси та подає заяву – Ляшка Руслана Віталійовича.

Згідно з частиною першою статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справляється плата в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно абзацу 2 частини другої статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» плата справляється із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 280
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пункту 6.8 Положення про узгоджені дії до заяви додано платіжне доручення № 59 від 04.03.2020 року на суму 10 200,00 (десять тисяч двісті) грн., яким підтверджено здійснення плати для відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом заяви.

 

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо суб’єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними суб’єктами господарювання, заява може бути подана щодо однієї узгодженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узгоджених дій у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.

Відповідно до пункту 2.7. Положення про узгоджені дії рівноцінні узгоджені дії - узгоджені дії, що мають однакову мету, вчиняються однаковим способом, на однакових умовах та з високою ймовірністю матимуть однакові наслідки для конкуренції, але в яких беруть участь різні суб'єкти господарювання.

 

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь - якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь - якій формі, а також будь - яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

 

В ході розгляду заяви встановлено наступне.

Учасниками узгоджених дій є:

Фізична особа – підприємець Ляшко Руслан Віталійович здійснює свою діяльність на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серія ААА №432616. Ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ, місце проживання: вул. 8-го березня, буд. 66, м. Лубни, Полтавська обл., 37500.

ФОП Ляшко Р.В. зареєстрований платником податку на додану вартість, свідоцтво № 100044038, НБ №018907, видане 04.06.2007 року.

 

Фізична особа – підприємець Ляшко Аліна Русланівна здійснює свою діяльність на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, дата та номер запису 03.03.2020 №2 586 000 0000 011062. Ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ, місце проживання: вул. Старо-Троїцька, 1, м. Лубни, Полтавська обл., 37500.

Основний вид економічної діяльності: 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

 

Фізична особа – підприємець Сапін Сергій Петрович здійснює свою діяльність на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, дата та номер запису 13.03.2007 № 2 586 000 0000 003456. Ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ, місце проживання: вул. 8-го березня, буд. 66, м. Лубни, Полтавська обл., 37500.

Основний вид економічної діяльності: 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

 

Фізична особа – підприємець Лобода Сергій Валерійович здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серія В02 №840847. Ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ, місце проживання: вул. Київська, 15, кв. 55, м. Лубни, Полтавська обл., 37500.

 

Узгоджені дії полягають в спільному виробництві хліба та хлібобулочних виробів суб’єктами господарювання шляхом укладення договорів оренди виробничих потужностей, договорів оренди виробничих та торгових приміщень.

Метою узгоджених дій є збільшення суми потенційних грошових коштів для вдосконалення, оптимізації та зростання виробництва.

Очікуваним результатом узгоджених дій є оптимізація та зниження собівартості продукції учасників узгоджених дій.

Економічне обґрунтування узгоджених дій полягає в наступному:

·         дасть можливість підтримки і збереження робочих місць, обсягів виробництва та розвитку підприємців, як наслідок збільшення відрахувань до державного бюджету;

·         збільшить суми потенційних грошових коштів для вдосконалення та оптимізації виробництва;

·         раціоналізації виробництва та економічного розвитку підприємців.

 

За інформацією ФОП Ляшко Р.В., відомостей про відносини контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» станом на момент подання заяви не має.

Протягом 2019 року по даний час заяв та скарг щодо порушень конкурентного законодавства з боку ФОП Ляшко Р.В., ФОП Сапіна С.П., ФОП Ляшко А.Р. та ФОП Лободи С.В. до територіального відділення Комітету не надходило.

Керуючись статтею 10 Закону України «Про захист економічної конкуренції», узгоджені дії можуть бути дозволеними, якщо вони не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

Враховуючи вищезазначене, узгоджені дії між ФОП Ляшко Р.В., ФОП Сапіним С.П., ФОП Ляшко А.Р. та ФОП Лободою С.В. у вигляді виконання ними умов договорів оренди виробничого обладнання для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, договорів оренди нежитлових приміщень для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, договорів оренди нежилих приміщень – кіосків «Свіжий хліб» для реалізації хліба та хлібобулочних виробів не призведуть до значних змін конкуренції на ринку виробництва та реалізації хліба та хлібобулочних виробів та до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на цьому регіональному ринку.

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 27 та 28 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктами 8.1., 8.6. та 8.16 Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, що затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002р. № 26-р та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2002р. за № 238/6526, зі змінами, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення

 

П О С Т А Н О В И Л А:

 

Надати дозвіл на узгоджені дії строком на двадцять чотири календарних місяці:

1.    Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Ляшко Аліною Русланівною (ІПН –ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди виробничого обладнання (піч ротаційна «Lider» газова, піч подова BR-210, просіював шнековий, машина тісторозділювач, округлювач, протвень до печі «Lider», візок закотний до печі «Lider», машина продольнорозкаточна, діжі) для виробництва на ньому хліба та хлібобулочних виробів.

2. Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Сапіним Сергієм Петровичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди виробничого обладнання (піч ротаційна «Lider» газова, просіювач вібраційний, машина тістозмішувальна, машина тісторозділювач, округлювач, протвень до печі «Lider», візок закотний до печі «Lider», машина продольнорозкаточна, діжі) для виробництва на ньому хліба та хлібобулочних виробів.

3. Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Лободою Сергієм Валерійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди виробничого обладнання (піч ротаційна «Lider» газова, піч подова BR-210, просіювач шнековий, машина тісторозділювач, округлювач, протвень до печі «Lider», візок закотний до печі «Lider», машина продольнорозкаточна, діжі) для виробництва на ньому хліба та хлібобулочних виробів

4. Між фізичною особою – підприємцем Сапіним Сергієм Петровичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди виробничого обладнання (діжа 140л, машина тісто змішувальна ХТЛ_140) для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

5. Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Сапіним Сергієм Петровичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди нежитлового приміщення за адресою 37500, вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни, Полтавська область, для виробництва хліба та хлібобулочних виробів – 426 метрів квадратних.

6. Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Лободою Сергієм Валерійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди нежитлового приміщення за адресою 37500, вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни, Полтавська область, для виробництва хліба та хлібобулочних виробів – 316 метрів квадратних.

7. Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Ляшко Аліною Русланівною (ІПН –ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди нежитлового приміщення за адресою 37500, вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни, Полтавська область, для розміщення в ньому хлібопекарського обладнання для виробництва хліба та хлібобулочних виробів – 316,0 метрів квадратних.

8. Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Лободою Сергієм Валерійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди нежилого приміщення – кіоску «Свіжий хліб» за адресою: 37500, м. Лубни Полтавської області, прос. Володимирський (біля зупинки «Залізничний вокзал»).

9. Між фізичною особою – підприємцем Ляшко Русланом Віталійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендодавець) та фізичною особою – підприємцем Лободою Сергієм Валерійовичем (ІПН – ІНФОРМАЦІЯ) (Орендар) на виконання умов договору оренди нежилого приміщення – кіоску «Свіжий хліб» за адресою: 37500, м. Лубни Полтавської області, прос. Володимирський (біля зупинки «Веселка»).

 

 

 

Голова адміністративної колегії В. КНИШ

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux