Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 11.03.2020 №66/13-р/к
Опубліковано 11 березня 2020 року о 14:05

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

 

11 березня 2020 року № 66/13-р/к м. Полтава Справа №66-3-50/26-19

 

 

 

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

 

 

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області протягом 2017-2018 років визначало виконавців земельних торгів без проведення конкурсів.

За результатами розгляду адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України справи №66-3-50/26-19, такі дії Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (код ЄДРПОУ 39767930, адреса: вул. Уютна, 23, м. Полтава, надалі – Відповідач, Головне управління) визнано антиконкурентними діями органу влади, що призвело до обмеження конкуренції, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 3 статті 50, частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Відповідача зобов’язано припините порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом визначення виконавців земельних торгів на конкурсних засадах.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №66-3-50/26-19 про порушення Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 3 статті 50, частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Відділу досліджень і розслідувань Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.10.2019 №66-03/107п,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

1.             Процесуальні дії

 

(1)          Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення) з метою виконання завдань, покладених на територіальне відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет», здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель.

 

(2)          У зв’язку з вищевикладеним, на виконання доручення голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 21.01.2019 №13-01/50 (вх. №66-01/41К від 22.01.2019), територіальним відділенням проведено дослідження діяльності Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, на предмет дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час визначення виконавців земельних торгів протягом 2017-2018 років, та встановлено наступне.

 

(3)          Розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 12.06.2019 №66/26-рп/к розпочато розгляд справи №66-3-50/26-19 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50, частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які призвели до обмеження конкуренції.

 

(4)          Листом від 13.06.2019 №66-02/1525 Головному управлінню направлено копію розпорядження від 12.06.2019 №66/26-рп/к, яке, відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення 3600114355672, було вручено 18.06.2019 за довіреністю Глушко.

 

(5)          Листом від 30.10.2019 №66-02/2725 Відповідачеві було направлено копію подання з попередніми висновками від 30.10.2019 №66-03/107п по справі №66-3-50/26-19, яке відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення 3600114623634, було вручено 05.11.2019 за довіреністю Мироненко.

 

(6)          Листом від 08.11.2019 №11-16-0.6-7064/2-19 (вх. № 66-01/1995 від 10.12.2019) Відповідач надав територіальному відділенню відповідь на подання з попередніми висновками від 30.10.2019 №66-03/107п по справі №66-3-50/26-19.

 

2.             Відповідач

 

(7)          Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області, ідентифікаційний код юридичної особи 39767930, місцезнаходження: вулиця Уютна, будинок 23, місто Полтава, 36039.

 

(8)          Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР), станом на 13.05.2019р., Головне управління є юридичною особою, дата запису: 27.04.2015р., номер запису: 1 588 102 0000 014586, за даними ЄДР основним видом економічної діяльності є «Державне управління загального характеру» (код КВЕД 84.11).

 

(9)          Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено термін економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

 

(10)      Земельним кодексом України (далі – ЗКУ) встановлено:

- земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті (частина перша статті 134 ЗКУ);

- організатором земельних торгів є фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.

 

(11)      Отже, Головне управління, у розумінні частини третьої статті 135 Земельного кодексу України, є організатором земельних торгів.

 

(12)      Згідно зі статтею 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції» цим Законом регулюються відносини, зокрема органів місцевого самоврядування із суб’єктами господарювання у зв’язку з економічною конкуренцією. Цей Закон застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України.

 

(13)      Таким чином, сфера застосування Закону України «Про захист економічної конкуренції» поширюється на відносини Головного управління із суб’єктами господарювання, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території Полтавської області.

 

3.             Нормативно-правове регулювання в сфері земельних відносин

 

(14)      Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

(15)      Відповідно до частини першої статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцію.

 

(16)      Статтею 2 Земельного кодексу України передбачено, що земельні відносини – це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Суб’єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Об’єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).

 

(17)      Згідно з частиною першою статті 3 ЗКУ земельні відносини регулюються Конституцією України, ЗКУ, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

 

(18)      Статтею 151 ЗКУ визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить:

а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

в) організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи;

г) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та охорони земель;

ґ) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;

д) участь у державному регулюванні планування територій;

е) проведення державної експертизи землевпорядної документації;

є) здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;

є1) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;

ж) вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

 

(19)      Відповідно до частини другої статті 84 ЗКУ право державної власності на землю набувається і реалізується державою через органи виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом.

 

(20)      Абзацом першим частини першої статті 116 ЗКУ визначено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених ЗКУ, або за результатами аукціону.

 

(21)      Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування визначені частиною першою статті 122 ЗКУ. Так, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 122, у власність або у користування для всіх потреб.

 

(22)      Статтею 124 ЗКУ визначено порядок передачі земельних ділянок в оренду. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

 

(23)      Частиною першою статті 134 ЗКУ встановлено, що земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, установлених частиною другою цієї статті.

 

(24)      Статтею 136 Земельного кодексу України встановлено, що добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах здійснюється організатором земельних торгів, при цьому відповідно до абзацу одинадцятого частини четвертої цієї статті обов’язок з визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів покладено саме на організатора торгів.

 

(25)      Частиною першою статті 135 ЗКУ визначено, що земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

 

(26)      Відповідно до частини третьої статті 135 ЗКУ організатором земельних торгів є фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів. Виконавцем земельних торгів є суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. Частиною п’ятою статті 135 ЗКУ визначено, що земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

 

(27)      Частиною шостою статті 135 ЗКУ передбачено, що винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця. Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

 

(28)      Частиною шостою статті 136 ЗКУ встановлено, що закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.

 

(29)      Разом з тим, Закон України «Про державні закупівлі» втратив чинність на підставі Закону України «Про публічні закупівлі». Прикінцевими та перехідними положеннями (розділ ІХ цього Закону) встановлено, що Закон України «Про публічні закупівлі» набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та введено в дію:

- з 1 квітня 2016 року – для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;

- з 1 серпня 2016 року – для всіх замовників.

 

(30)      Згідно зі статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, із змінами, сфера застосування зазначеного закону поширюється до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень.

 

(31)      При цьому, пунктом 4 розділу IX Закону України «Про публічні закупівлі» замовникам дозволено використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 

(32)      Таким чином, нормативно врегульованим є питання порядку закупівлі послуг виконавця земельних торгів, якщо їх вартість перевищує 200 тисяч гривень.

 

(33)      В інших випадках – питання обрання такого виконавця залишається нормативно не врегульованим.

 

(34)      До внесення змін Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» від 18.02.2016, частиною шостою статті 136 Земельного кодексу України, було встановлено, що закупівля послуг з виконання робіт та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку визначеному законодавством про здійснення державних (публічних) закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних (публічних) закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

 

(35)      Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що був визначений наказом Мінагрополітики від 25.09.2012 №579 та застосовувався у разі, якщо законодавство про здійснення публічних закупівель не застосовується, втратив чинність на підставі наказу Мінагрополітики від 29.11.2016 №497.

 

(36)      Нормативно-правовим актом, що впорядковує деякі питання відбору виконавців земельних торгів, є постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 688 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» (далі – Постанова № 688).

 

(37)      Вказана постанова прийнята з метою запобігання корупції та недопущення зловживання у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів.

 

(38)      Пунктом 6 Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів Постанови № 688 встановлено, що закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу прав на земельні ділянки (оренди, емфітевзису) на електронних земельних торгах та визначення виконавця електронних земельних торгів організатором здійснюються в порядку, визначеному законом. Організатор забезпечує визначення виконавця на конкурсній основі з дотриманням принципів відкритості, прозорості та добросовісної конкуренції.

 

(39)      Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.09.2016 № 333 затверджено Положення про Головне управління Держгеокадастру в області (надалі – Положення). Відповідно до пункту 4 Положення зазначено, що Головне управління Держгеокадастру в області відповідно до покладених на нього завдань:

- розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному чинним законодавством;

- надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;

- організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;

- забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

(40)      Отже, чинним законодавством передбачено проведення паралельно земельних торгів у формі аукціону та електронних земельних торгів. При цьому питання відбору виконавців робіт (землеустрою та оцінки земель) та виконавців торгів врегульовано у різний спосіб, а саме, шляхом закупівлі послуг відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель та шляхом конкурсного їх відбору відповідно.

 

(41)      Таким чином, на сьогодні у законодавстві відсутній механізм, який забезпечував би порядок конкурентного відбору виконавців земельних торгів у формі аукціону на прозорих недискримінаційних умовах, у випадку, якщо не застосовуються умови Закону України «Про публічні закупівлі» та при проведенні земельних торгів у формі аукціону.

 

4.             Обставини справи

 

(42)      Листом від 21.02.2019 №7-16-0.10-1124/2-19 (вх. №66-01/349 від 25.02.2019) Головне управління на вимогу територіального відділення від 04.02.2019 №66-02/345 повідомило, що «протягом 2017-2018 років Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області не оголошувалися конкурсні процедури щодо визначення виконавців земельних торгів». Також, у додатку 1 до вищевказаного листа було зазначено наступну інформацію у вигляді таблиці:

 

Таблиця

п/п

За 2017 рік

За 2018 рік

Суб’єкти господарювання з якими укладено договори про підготовку лотів до продажу права оренди на земельні ділянки на земельних торгах

Суб’єкти господарювання з якими укладено договори про проведення земельних торгів (аукціону)

Суб’єкти господарювання з якими укладено договори про підготовку лотів до продажу права оренди на земельні ділянки на земельних торгах

Суб’єкти господарювання з якими укладено договори про проведення земельних торгів (аукціону)

1

2

3

4

5

1

Приватне підприємство «Регіональний інвестиційний центр аукціонів»

Приватне підприємство «Регіональний інвестиційний центр аукціонів»

Приватне підприємство «Регіональний інвестиційний центр аукціонів»

Приватне підприємство «Регіональний інвестиційний центр аукціонів»

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Землеустрій 2008»

Приватне підприємство «Імако»

Приватне підприємство «Імако»

Приватне підприємство «Імако»

3

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський інститут земельного кадастру»

 

Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

4

Приватне підприємство «Імако»

 

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» Полтавська регіональна філія

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський інститут земельного кадастру»

5

 

 

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Землеустрій 2008»

6

 

 

 

Українська універсальна біржа

 

(43)      При цьому, вищезазначеним листом Головним управлінням було зазначено, що «протягом 2017-2018 років Головним управлінням укладено 164 договори з суб’єктами господарювання на підготовку лотів та проведення земельних торгів».

 

(44)      Виходячи з вищенаведеного, потенційними конкурентами з надання послуг з проведення земельних торгів є: приватне підприємство «Регіональний інвестиційний центр аукціонів», приватне підприємство «Імако», державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство», товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський інститут земельного кадастру», товариство з обмеженою відповідальністю «Землеустрій 2008», Українська універсальна біржа.

 

(45)      На вимогу територіального відділення від 04.02.2019 № 66-02/345 щодо надання ґрунтованих пояснень із посиланням на норми чинного законодавства України щодо підстав, умов та порядку залучення/визначення протягом 2017-2018 років Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області суб’єктів господарювання для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу прав на земельні ділянки (оренди, емфітевзису) на електронних земельних торгах та визначення виконавця електронних земельних торгів, Головне управління повідомило територіальному відділенню (лист від 21.02.2019 № 7-16-0.10-1124/2-19) наступне: «На сьогодні земельним законодавством передбачено можливість здійснювати підготовку лотів до проведення земельних торгів без використання бюджетних коштів. Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.…протягом 2017-2018 років фінансування організації та проведення земельних торгів здійснювалося виконавцями земельних торгів без залучення бюджетних коштів, у зв’язку з чим була відсутня потреба у застосуванні процедур публічних закупівель…враховуючи зазначене повідомляємо, що протягом 2017-2018 років Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області не оголошувалися конкурсні процедури щодо визначення виконавців земельних торгів».

 

(46)      На сьогодні у законодавстві відсутній механізм, який забезпечував би порядок конкурентного відбору виконавців земельних торгів у формі аукціону на прозорих недискримінаційних умовах, у випадку, якщо не застосовуються умови Закону України «Про публічні закупівлі» та при проведення земельних торгів у формі аукціону.

 

(47)      Відповідно до вимог частини п’ятої статті 136 ЗКУ витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

 

(48)      Не проведення конкурсного відбору виконавця земельних торгів, в тому числі за критерієм обґрунтованої/найменшої ціни послуг, може мати наслідком понесення необґрунтованих/завищених витрат переможцем земельних торгів.

 

(49)      В свою чергу частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», встановлено, що органи влади (яким є Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області) зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

 

5.             Кваліфікація порушення конкурентного законодавства

 

(50)      Головною метою державної політики є забезпечення ефективної та прозорої реалізації земель державної власності сільськогосподарського призначення, створення конкурентного середовища у сфері земельних відносин, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, що у свою чергу призводить до активізації ринку, посилення конкуренції між суб’єктами господарювання та, як наслідок, до закупівлі товарів, робіт, послуг найвищої якості за найнижчою ціною. Найбільш дієвим шляхом досягнення зазначеної мети є здійснення конкурсного відбору серед наданих пропозицій.

 

(51)      Враховуючи мету проведення конкурсних процедур під час здійснення закупівлі товарів (послуг), оптимальна схема проведення процедури закупівель передбачає створення замовником таких умов проведення конкурсу, які б забезпечили найбільш широке коло учасників конкурсу та їх добросовісну конкуренцію.

 

(52)      Ні положення Земельного кодексу України, ні постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 688 не передбачають вільного, тобто без проведення конкурсного відбору укладення договорів між організаторами та виконавцями земельних торгів.

 

(53)      Отже, на практиці, відбір виконавців земельних торгів здійснюється без дотримання конкурентних засад, а шляхом укладання договору між організатором земельних торгів та суб’єктами господарювання, яких Головне управління обирає на власний розсуд. При цьому критерії, за яким обирають суб’єктів господарювання не встановлено.

 

(54)      Умови конкурсу мають забезпечувати реальну конкуренцію між учасниками, а стати переможцем конкурсу можна тільки за умови представлення найбільш економічно привабливої для замовника пропозиції. При цьому, замовник може отримати товар (послугу) за звичайною ринковою ціною, або навіть нижчою (оскільки для забезпечення перемоги учасник має пропонувати більш дешеві товари (послуги), ніж в інших учасників).

 

(55)      Натомість, визначення Головним управлінням виконавців земельних торгів без проведення конкурсного відбору могло призвести до недопущення конкуренції на ринку надавачів таких послуг та могло призвести до ущемлення конкуренції на інших ринках товарів і послуг, суб’єкти яких здійснюють господарську діяльність на території Полтавської області.

 

(56)      Під недопущенням конкуренції розуміється будь-яка ринкова поведінка, що заважає появі нової конкуренції або нових конкурентів.

 

(57)      Внаслідок змін стану конкуренції створюються більш або менш сприятливі умови конкуренції для окремих суб’єктів господарювання, у той час як для інших суб’єктів господарювання ці умови залишаються незмінними.

 

(58)      Отже, окремі суб’єкти господарювання здобувають переваги над іншими не завдяки власним досягненням, а внаслідок дії зовнішніх ринкових факторів, одним із яких є вплив органу влади, а саме, визначення виконавців земельних торгів без конкурсного відбору, що у свою чергу негативно впливає на конкуренцію, оскільки суб’єкти господарювання, які надають аналогічні послуги, не мають змоги вступити на цей ринок.

 

(59)      Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», органи влади зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Тобто, внаслідок застосування Головним управлінням антиконкурентних умов, обмежується дія конкурентних механізмів на ринках товарів і послуг, суб’єкти яких здійснюють господарську діяльність на території Полтавської області, та створюються негативні умови для конкуренції.

 

(60)      Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести, зокрема до недопущення конкуренції.

 

(61)      Згідно з частиною третьою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних дій органами влади забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

 

(62)      Отже, дії Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, які полягали у визначенні виконавців земельних торгів без проведення конкурсного відбору, що кваліфікуються як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 3 статті 50, частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу влади, що призвело до обмеження конкуренції.

 

6.      Заперечення Відповідача та їх спростування

 

(63)      На подання про попередні висновки від 30.10.2019 №66-03/107п по справі №66-3-50/26-19, яке було надіслано стороні у справі, Відповідач листом від 08.11.2019 №11-16-0.6-7064/2-19 надав свої пояснення та заперечення.

 

(64)      Відповідач, зокрема, зазначає: «Норми законодавства не містять обов’язку організатора земельних торгів визначити виконавця таких торгів на конкурсних засадах, крім випадків встановлених законодавством про здійснення державних закупівель та при цьому, визначення виконавців земельних торгів без конкурсного відбору проводиться відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України, якою визначено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості».

 

(65)      Таким чином, Відповідач вважає цілком правомірним визначати виконавців земельних торгів без проведення конкурсу, керуючись статтею 627 Цивільного кодексу України, оскільки норми законодавства не містять обов’язку організатора земельних торгів визначати виконавців таких торгів на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законодавством про здійснення публічних закупівель.

 

(66)      Проте, Цивільний кодекс України, закріпивши принцип свободи договору, разом з тим визначив, що свобода договору не є безмежною, оскільки відповідно до абзацу другого частини третьої статті 6 та статті 627 Цивільного кодексу України при укладенні договору, виборі контрагентів, визначенні умов договору сторони не можуть діяти всупереч положенням Цивільного кодексу та інших актів законодавства.

 

(67)      Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму у господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю.

 

(68)      За умовами частини другої цієї статті суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

 

(69)      Отже, надані Відповідачем пояснення та заперечення не спростовують висновки територіального відділення щодо вищенаведених антиконкурентних дій Головного управління, які полягали у визначенні протягом 2017-2018 років виконавців земельних торгів без проведення конкурсів, що призвели до обмеження конкуренції.

 

7.      Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

 

(70)      Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а поясненнями Відповідача не спростовується висновок адміністративної колегії територіального відділення про те, що дії Головного управління, які полягали у визначення протягом 2017-2018 років виконавців земельних торгів без проведення конкурсу, є антиконкурентними діями органу влади, що призвело до обмеження конкуренції.

 

(71)      Такі дії Відповідача заборонені відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7, 121 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р ) (із змінами), адміністративна колегія Полтавського територіального відділення Антимонопольного комітету України

 

ПОСТАНОВИЛА:

 

1. Визнати дії Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи 39767930), які полягали у визначенні виконавців земельних торгів без проведення конкурсного відбору відповідно до чинного законодавства, порушенням, передбаченим пунктом 3 статті 50, частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу влади шляхом надання окремим суб’єктам господарювання переваг, що призвело до обмеження конкуренції.

2. Зобов’язати Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи 39767930) у двомісячний строк з дня отримання рішення по справі припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 цього рішення, шляхом визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, з наданням до територіального відділення підтверджуючих документів про виконання цього зобов’язання.

 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Повідомити Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України про виконання рішення у десятиденний строк з дня його виконання.

 

 

 

 

Голова адміністративної колегії Віктор КНИШ

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux