Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 11.03.2020 №66/15-р/к
Опубліковано 16 березня 2020 року о 11:30

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

 

11 березня 2020 року м. Полтава № 66/15-р/к

 

Справа №66-2-50/59-19

 

 

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

та накладення штрафу

 

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (далі - КП ПОР «Полтававодоканал», Підприємство) за результатами діяльності протягом 2017, 2018, 2019 років, січня-лютого 2020 року та станом на березень 2020 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних (географічних) межах м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського р-ну, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари, де розташовані діючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення цього підприємства, як таке, що не має жодного конкурента на цьому ринку.

КП ПОР «Полтававодоканал» припинило надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області (далі – ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області) у період з 29.08.2018 по 20.11.2018. Такі дії призвели до не отримання споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, необхідних для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, та господарських потреб працівників ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області у зазначений період, за відсутності альтернативних джерел придбання цих послуг.

За результатом розгляду справи №66-2-50/59-19 такі дії КП ПОР «Полтававодоканал» визнано зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом повної відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації (пункт 2 статті 50, пункт 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

На КП ПОР «Полтававодоканал» накладено штраф у розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень.

 

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №66-2-50/59-19 про порушення КП ПОР «Полтававодоканал» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, пунктом 5 частини другої статті 13, та подання Відділу досліджень і розслідувань від 25.02.2020 №66-03/25п,

 

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

1. Процесуальні дії

 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.11.2019 № 66/61-рп/к розпочато розгляд справи №66-2-50/59-19 за ознаками вчинення КП ПОР «Полтававодоканал» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, пунктом 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом повної відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, що може призвести до ущемлення інтересів споживача (далі – Справа).

(2) Головою територіального відділення надіслані вимоги про надання інформації:

- від 17.09.2019 №66-02/2281, від 27.01.2020 №66-02/201 до КП ПОР «Полтававодоканал»;

(3) Територіальним відділенням отримано відповіді на вимоги:

- від 25.09.2019 №7/3546, від 04.02.2019 №7/524 від КП ПОР «Полтававодоканал».

(4) Листом від 25.02.2020 №66-02/436 на адресу КП ПОР «Полтававодоканал» направлено копію подання з попереднім висновками у Справі від 25.02.2020 №66-03/25п.

(5) Листом від 04.03.2020 №юр/1013 КП ПОР «Полтававодоканал» надало відповідь на подання з попереднім висновками у Справі.

 

2. Відповідач

 

(6) Відповідачем у Справі є КП ПОР «Полтававодоканал».

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП ПОР «Полтававодоканал» є юридичною особою; дата державної реєстрації 21.07.1993; дата запису 02.12.2005; номер запису 1 588 120 0000 003659; ідентифікаційний код юридичної особи 03361661; основний вид діяльності за КВЕД: 36.00 Забір, очищення та постачання води; місцезнаходження Підприємства: 36020, м. Полтава, вул. П. Орлика, 40-А.

(7) КП ПОР «Полтававодоканал» діяло на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом управління майном Полтавської обласної ради від 30.11.2018 №117 у період з 30.11.2018 по 17.12.2019.

Відповідно до пункту 3.2 Статуту предметом основної діяльності Підприємства було забір, очищення та постачання води, каналізація, водовідведення та очищення стічних вод.

Крім того, згідно із пунктом 3.3.4 Статуту предметом діяльності Підприємства, зокрема, було видача технічних умов на підключення до водопровідно-каналізаційних мереж.

(8) КП ПОР «Полтававодоканал» діяло на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого наказом управління майном Полтавської обласної ради від 18.12.2019 №120 у період з 18.12.2019 по лютий 2020 року та станом на березень 2020.

Відповідно до пункту 3.2 Статуту предметом основної діяльності Підприємства є, забір, очищення та постачання води, каналізація, водовідведення та очищення стічних вод.

Крім того, згідно із пунктом 3.3.4 Статуту видом діяльності Підприємства, зокрема, є видача технічних умов на підключення до водопровідно-каналізаційних мереж.

 

(9) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП ПОР «Полтававодоканал» є суб’єктом господарювання.

 

3. Визначення монопольного (домінуючого) становища

 

Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 01.04.2002 № 317/6605 (надалі – Методика), з урахуванням пункту 2.2 Методики, встановлено наступне.

 

3.1. Об’єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища

(10) Відповідно до пункту 3.1. Методики об’єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища є: суб’єкт господарювання; група суб’єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) суб’єктом (суб’єктами) господарювання.

3.1.1. Суб’єкт господарювання

(11) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП ПОР «Полтававодоканал» є суб'єктом господарювання.

Об’єктом аналізу є КП ПОР «Полтававодоканал» – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам.

3.1.2. Конкретний товар (продукція, товари, послуги), який випускається, постачається, придбавається (використовується, споживається) цим суб’єктом господарювання

(12) Об’єктом аналізу є послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

 

3.2 Визначення товарних меж ринку

(13) Товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого. Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із переліку товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи) за показниками взаємозамінності, окремими з яких є наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи), відсутність суттєвої різниці в цінах, подібність якісних показників, взаємозамінність товарів з точки зору їх виробництва (пункт 5.1 Методики).

(14) Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не мають взаємозамінних товарів, оскільки мережі централізованого водопостачання та водовідведення для надання цих послуг споживачам, знаходяться на балансі Підприємства.

(15) Зовнішні мережі централізованого водопостачання та водовідведення знаходяться на балансі Підприємства з початку господарської його діяльності. Балансова вартість мереж централізованого водопостачання становила на 01.01.2019 – 128441,9 тис. грн., на 01.01.2020 – 136109,4 тис. грн. Балансова вартість мереж централізованого водовідведення становила на 01.01.2019 – 135018,3 тис. грн., на 01.01.2020 – 132359,4 тис. грн.

(16) У зв’язку з цим послуги з централізованого водопостачання та водовідведення є товаром.

(17) Враховуючи вищевикладене, товарними межами ринку є послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

(18) Споживачами цих послуг є фізичні особи (населення) та суб'єкти господарювання, що отримували та мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

 

 

3.3 Визначення географічних меж ринку

(19) Територіальні (географічні) межі ринку певного товару (товарної групи) визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача придбання товарів (товарної групи), що належать до групи взаємозамінних товарів товарної групи), є неможливим або недоцільним.

(20) КП ПОР «Полтававодоканал» має ліцензію на вид діяльності: централізоване водопостачання та водовідведення, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Номер та дата прийняття рішення: №186 від 18.05.2012 (переоформлено рішенням від 08.12.2016 №2136).

(21) КП ПОР «Полтававодоканал» надаються послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних межах м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського р-ну, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари.

(22) Таким чином, територіальними (географічними) межами ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, є межі м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського р-ну, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари, де розташовані діючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення КП ПОР «Полтававодоканал».

 

3.4.Часові межі ринку

(23) Відповідно до Методики, часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило, рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою структурою.

(24) Територіальним відділенням досліджувалась діяльність КП ПОР «Полтававодоканал» протягом 2018 -2019 років, січня-лютого 2020 року та станом на березень 2020 року.

(25) Отже, часовими межами ринку визначено період 2018 -2019 роки, січень-лютий 2020 року та станом на березень 2020 року.

 

3.5. Визначення бар’єрів вступу на ринок

(26) Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

(27) За інформацією, розміщеною на сайті Антимонопольного комітету України за посиланням https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/perelik-subektiv-prirodnikh-monopoliy-za-sichen-2020.pdf, КП ПОР «Полтававодоканал» внесено до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.01.2020 на ринку централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в межах території діяльності Полтавської області.

(28) Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надавались КП ПОР «Полтававодоканал» споживачам на підставі укладених договорів, предметом яких є надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

(29) Споживачі послуг з централізованого водопостачання та водовідведення не можуть обрати іншого виконавця послуги та укласти з ним договір, оскільки мережі централізованого водопостачання та водовідведення, що використовуються для надання вказаної послуги споживачам, знаходяться на балансі Підприємства.

(30) Статтею 7 Закону України «Про природні монополії» визначено, що діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, а також діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню відповідно до закону.

(31) Адміністративними бар’єрами вступу на ринок послуг з централізованого водопостачання та водовідведення потенційних конкурентів є необхідність отримання необхідних дозвільних документів, ліцензій на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, отримання в користування (оренду тощо) мережі централізованого водопостачання.

(32) Економічними бар’єрами вступу на ринок потенційних конкурентів є економічні обмеження, пов'язані із розробкою проекту та будівництвом (реконструкцією тощо) виробничих об’єктів (споруд, водопровідних, каналізаційних мереж тощо), встановлення обладнання, призначеного для виробництва та надання централізованого водопостачання та водовідведення, необхідних для вступу на ринок надання послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

(33) За звичайних умов споживач не може, відповідно до Методики, легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого, тобто від споживання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що надавались КП ПОР «Полтававодоканал», до споживання цих послуг від іншого суб'єкту господарювання.

(34) Отже, внаслідок технологічних особливостей, КП ПОР «Полтававодоканал» на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, в межах території м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського р-ну, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари, де розташовані діючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення КП ПОР «Полтававодоканал», які знаходяться на балансі Підприємства, не має конкурентів.

 

3.6. Встановлення монопольного (домінуючого) становища

(35) Відповідно до абзацу другого частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку у нього немає жодного конкурента.

(36) Враховуючи зазначене, КП ПОР «Полтававодоканал», за підсумками діяльності протягом 2018-2019 років, січня-лютого 2020 року та станом на березень 2020 року займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних (географічних) межах м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського р-ну, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари, де розташовані діючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення цього підприємства, як таке, що не має жодного конкурента на цьому ринку.

 

4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку

 

4.1 Обставини справи

(37) За дорученням голови Антимонопольного комітету України Ю. Терентьєва від 10.09.2019 року №13-01/909 територіальним відділенням проведено дослідження дій КП ПОР «Полтававодоканал» щодо припинення у період з 29.08.2018 по 20.11.2018 надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, 36000.

(38) До Антимонопольного комітету України надходила заява Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» від 07.08.2019 №02/01-452 щодо неправомірних дій КП ПОР «Полтававодоканал», що полягали у припиненні надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

(39) У заяві зазначалось, що представник КП ПОР «Полтававодоканал» порушив опломбування засобу обліку води, що належить Філії ДП «Укрдержбудекспертиза», та безпідставно вимагав сплати боргу за витік води.

(40) Між КП ПОР «Полтававодоканал» та Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» укладений договір №2170-7 від 01.07.2009 року про надання комунальних послуг з водопостачання та водовідведення. Відповідно до пункту 1.1 предметом договору є комунальні послуги: централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

(41) За інформацією КП ПОР «Полтававодоканал» (лист від 25.09.2019 №7/3546), 04.06.2018 року під час проведення обстеження умов водокористування та прийняття на облік комерційного вузла обліку води в точці приєднання до централізованої мережі водопостачання по об'єкту водокористування Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1а (адмінбудівля Держархіву в Полтавській області), представниками КП ПОР «Полтававодоканал» було виявлено порушення цілісності пломбування водомірного вузла обліку, про що було складено акт обстеження від 04.06.2018 року та акт про прийняття розрахунків приладів обліку води від 04.06.2018 року.

(42) Також, у вказаних актах зазначено, що у зв'язку із порушенням Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» пломбування вузла обліку води, до моменту проведення повторної повірки вузла обліку води розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюватимуться за пропускною спроможністю труби вводу відповідно до пунктів 3.3., 3.4 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №19 (із змінами).

(43) На підставі виявленого порушення, КП ПОР «Полтававодоканал» направлено Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» претензію від 31.07.2018 року №779 щодо сплати за витрати води з розрахунку пропускної спроможності труби вводу у обсязі 915,62 м3 та виставлено рахунок від 30.07.2018 року №4066 на суму 18305,08 грн.

(44) У зв'язку із несплатою виставленого рахунку, представниками КП ПОР «Полтававодоканал» 29.08.2019 року було складено акт на відключення водопостачання/водовідведення та, відповідно, припинено надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза».

(45) За інформацією КП ПОР «Полтававодоканал», у період з 29.08.2018 по 20.11.2018 Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не надавались.

(46) Не погодившись з такими діями КП ПОР «Полтававодоканал», Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» звернулась із позовом до Господарського суду Полтавської області.

(47) Відповідно до рішення Господарського суду Полтавської області від 21.11.2018 року по справі №917/1174/18 КП ПОР «Полтававодоканал» зобов'язано відновити водопостачання Філії ДП «Укрдержбудекспертиза».

(48) Як повідомлено КП ПОР «Полтававодоканал», на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 21.11.2018 року у справі №917/1174/18, надання послуг з централізованого водопостачання по об'єкту адміністративна будівля за адресою: вул. Зигіна, 1, м. Полтава (Філії ДП «Укрдержбудекспертиза») відновлено 21.11.2018 року.

(49) За інформацією КП ПОР «Полтававодоканал», у період починаючи з 21.11.2018 року по даний час перерв у наданні послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» не було.

(50) На даний час послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в повному обсязі. Як зазначено у відповіді КП ПОР «Полтававодоканал», іншим суб'єктам господарювання не припинялось з подібних причин надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у період з 2018 року по поточний період 2020 року.

(51) Таким чином, дії КП ПОР «Полтававодоканал» щодо припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у період з 29.08.2018 по 20.11.2018 призвели до не отримання зазначених послуг Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» за відсутності альтернативних джерел придбання цих послуг.

(52) Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-ІV (у редакції від 11.06.2017) комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні, зокрема, холодною водою та водовідведенням; виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

(53) Згідно із частиною третьою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», надання комунальних послуг здійснюються безперервно, крім часу перерв на:

1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, їх періодичність встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення випробувань теплових мереж, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;

2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов згідно з правилами та іншими нормативними документами;

3) ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.

(54) Отже, частиною третьою статті 16 Закону № 1875-ІV визначено, що комунальні послуги надаються споживачу безперебійно, за окремими винятками, до числа яких не віднесено наявність у споживачів заборгованості за надані послуги.

(55) Відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з постачання холодної води і водовідведення, порядок обліку і оплати цих послуг регулюються Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 (далі – Правила №630).

(56) Відповідно до пункту 3 Правил №630 послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за винятком часу перерв, визначених відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

(57) Правилами №630 встановлені права та обов'язки виконавця послуг.

(58) Так, згідно з пунктом 32 Правил №630 виконавець має право: 1) у разі несвоєчасного внесення споживачем платежів за надані послуги нараховувати пеню у розмірі, встановленому законом та договором; 2) вносити за погодженням із споживачем у договір зміни, що впливають на розмір плати за послуги; 3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 4) доступу, у тому числі несанкціонованого, в приміщення споживача для ліквідації аварій відповідно до встановленого законом порядку.

(59) Відповідно до пункту 33 Правил №630 виконавець зобов'язаний: своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил; проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта; відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) протягом доби.

(60) Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 27 червня 2008 року № 190, які є обов'язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування, передбачено відключення від водопостачання тільки в разі самовільного приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

(61) Отже, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-ІV, іншими нормативно-правовими актами у сфері надання комунальних послуг припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у разі несвоєчасної оплати споживачем наданих йому послуг передбачено не було.

 

4.2. Антиконкурентні наслідки дій Відповідача

(62) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(63) Відповідно до пункту 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається: часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання.

(64) Дії КП ПОР «Полтававодоканал» щодо припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у період з 29.08.2018 по 20.11.2018 призвели до не отримання споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, та господарських потреб працівників Філії у зазначений період за відсутності альтернативних джерел придбання цих послуг.

 

4.3. Неможливість вчинення Відповідачем таких дій за умов існування значної конкуренції на ринку

(65) На даний час конкуренція на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення відсутня, тому споживачі (суб'єкти господарювання) не мають можливості отримати ці послуги у іншого суб'єкту господарювання, оскільки мережі централізованого водопостачання та водовідведення знаходяться на балансі КП ПОР «Полтававодоканал».

(66) Вищенаведені дії КП ПОР «Полтававодоканал» були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в межах території, де розташовані діючі мережі цього підприємства, оскільки, у цьому випадку споживачі мали б можливість обирати між кількома суб’єктами господарювання, які могли б надавати ці послуги за прийнятними умовами, і у разі вчинення Підприємством неправомірних дій, які ущемляють інтереси споживачів, обрали б іншого надавача послуг.

(67) Жоден із учасників цього ринку не зміг би одноособово, на протязі певного часу вчиняти необгрунтовані дії із встановлення умов реалізації товару (послуги) та не зазнавати при цьому збитків внаслідок суттєвого зменшення попиту на свій товар (послугу).

(68) За умов наявності конкуренції, між учасниками зазначеного ринку відбувалося б змагання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, що є змістом поняття конкуренції згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». А Підприємство, щоб утримати споживача, уникало б створення умов, що можуть призвести до втрати споживача без достатніх на те підстав. В даному випадку конкуренція на зазначеному ринку відсутня, у споживачів відсутні альтернативні джерела придбання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, тому КП ПОР «Полтававодоканал» має можливість зловживати своїм монопольним становищем шляхом встановлення умови придбання цих послуг.

(69) Таким чином, припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення було б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

 

4.4. Загальні висновки щодо зловживання Відповідачем монопольним становищем

(70) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(71) Відповідно до пункту 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається: часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання.

(72) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

(73) Відповідно до пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) становищем є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(74) Враховуючи вищезазначене, дії КП ПОР «Полтававодоканал», яке протягом 2018-2019 років, січня-лютого 2020 року та станом на березень 2020 року займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних (географічних) межах м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського р-ну, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари, де розташовані діючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення цього підприємства, щодо припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у період з 29.08.2018 по 20.11.2018, кваліфіковано територіальним відділенням як зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до пункту 2 статті 50, пункту 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», шляхом повної відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації.

 

5. Заперечення відповідача та їх спростування

 

(74) Листом від 04.03.2020 №юр/1013 Відповідачем надано заперечення та зауваження на подання №66-03/26п від 25.02.2020 з попередніми висновками у Справі.

(75) Як свідчать заперечення Відповідача на попередні висновки у Справі, Відповідач з висновками територіального відділення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не згоден.

(76) Відповідачем зазначено, що на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 21.11.2018 року по справі №917/1174/18 КП ПОР «Полтававодоканал» добровільно та у повному обсязі було відновлено централізоване водопостачання.

(77) Також, Відповідачем зауважено, що на момент проведення територіальним відділенням дослідження дій КП ПОР «Полтававодоканал» щодо припинення у період з 29.08.2018 року по 20.11.2018 року надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» по об'єкту за адресою вул. Зигіна, 1, м. Полтава, рішення суду було виконано Підприємством самостійно та в повному обсязі.

(78) Заперечення КП ПОР «Полтававодоканал» спростовуються наведеним нижче.

(79) До Антимонопольного комітету України надходила заява Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» від 07.08.2019 №02/01-452 щодо неправомірних дій КП ПОР «Полтававодоканал», що полягали у припиненні надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, 36000.

(80) За дорученням голови Антимонопольного комітету України Ю. Терентьєва від 10.09.2019 року №13-01/909 територіальним відділенням проведено дослідження дій КП ПОР «Полтававодоканал» щодо припинення у період з 29.08.2018 по 20.11.2018 надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза».

(81) Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції» строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п’ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.

(82) Отже, територіальним відділенням кваліфіковано дії Відповідача з припинення у період з 29.08.2018 по 20.11.2018 надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» як порушення законодавства про захист економічної конкуренції в межах строку давності притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановленого цим Законом.

(83) Отже, висновок територіального відділення, що дії КП ПОР «Полтававодоканал» щодо припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у період з 29.08.2018 по 20.11.2018 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, пунктом 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом повної відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації, не є спростованим.

 

6. Висновки у справі

 

(84) Таким чином, доказами зібраними у Справі, доведено, а зауваженнями і запереченнями Відповідача не спростовано висновок, що КП ПОР «Полтававодоканал», займаючи протягом 2017-2019 років, січня-лютого 2020 року та станом на березень 2020 року монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних (географічних) межах м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського р-ну, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари, де розташовані діючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення цього підприємства, як таке, що не має жодного конкурента на цьому ринку, своїми діями, що полягають у припиненні надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у період з 29.08.2018 по 20.11.2018, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 2 статті 50, пунктом 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», шляхом повної відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації.

 

7. Визначення розміру штрафу

 

(85) Зловживання монопольним (домінуючим становищем) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції (пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

(86) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 2 статті 50 цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

(87) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) КП ПОР «Полтававодоканал» становив 303916000 (триста три мільйони дев'ятсот шістнадцять тисяч) гривень.

(88) При визначенні розміру штрафу було враховано такі обставини:

- надання всіх необхідних документів і пояснень;

- Відповідач не чинив перешкод під час розслідування обставин у справі;

- порушення вчинено Відповідачем вперше.

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 121 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), та пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 р. №5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 р. за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 р. №169-р) (із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

П О С Т А Н О В И Л А:

 

1. Визнати, що комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03361661), відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за результатами діяльності протягом 2018 -2019 років, січня-лютого 2020 року та станом на березень 2020 року займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в територіальних (географічних) межах м. Полтава, м. Карлівка, смт. Опішня, смт. Машівка, смт. Шишаки, с. Стасі Диканського району, м. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н. Санжари, де розташовані діючі мережі централізованого водопостачання та водовідведення цього підприємства, як таке, що не має жодного конкурента на цьому ринку.

2. Визнати дії комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03361661) щодо припинення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у період з 29.08.2018 по 20.11.2018, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, пунктом 5 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, шляхом повної відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації.

3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене у пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти на комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03361661) штраф у розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень.

 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

 

 

Голова адміністративної колегії В. КНИШ

 

 

 

 

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux