Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 13.09.2019 №66/23-р/к
Опубліковано 17 вересня 2019 року о 15:20

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

 

13.09.2019 м. Полтава 66/23-р/к

 

Про надання дозволу на узгоджені дії

 

 

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення Комітету), розглянувши подання Юридичного сектору територіального відділення Комітету від 13.09.2019р. № 68п, підготовленого за результатами розгляду спільної заяви від 16.07.2019 № 01 (вх. № 66-01/3-УД від 19.07.2019) комунального підприємства «Полтава – сервіс» Полтавської міської ради, надалі – КП «Полтава – сервіс», Підприємство, (пров. Чайковського, 5, м. Полтава, 36002, код ЄДРПОУ – 30191518) та фізичної особи - підприємця Христенко Вікторії Миколаївни (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ 1) у вигляді укладення додаткових договорів про співробітництво з метою ефективної роботи щодо створення належних умов для провадження діяльності з тимчасового зберігання транспортних засобів на автомобільних стоянках у м. Полтава про надання дозволу на узгоджені дії,

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

До Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення Комітету), керуючись статтею 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 3.5. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (надалі – Положення про узгоджені дії), що затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002р. № 26-р та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2002р. за № 238/6526, зі змінами, направлено спільну заяву від 16.07.2019 № 01 (вх. № 66-01/3-УД від 19.07.2019) КП «Полтава – сервіс» та фізичної особи - підприємця Христенко Вікторії Миколаївни (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ 1) у вигляді укладення додаткових договорів про співробітництво з метою ефективної роботи щодо створення належних умов для провадження діяльності з тимчасового зберігання транспортних засобів на автомобільних стоянках у м. Полтава про надання дозволу на узгоджені дії.

 

Згідно з частиною першою статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справляється плата в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно абзацу 2 частини другої статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» плата справляється із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 280
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пункту 6.8 Положення про узгоджені дії до заяви додано платіжне доручення № ІНФОРМАЦІЯ 2 від ІНФОРМАЦІЯ 3 року на суму ІНФОРМАЦІЯ 4 грн., яким підтверджено здійснення плати для відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом заяви.

 

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо суб’єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними суб’єктами господарювання, заява може бути подана щодо однієї узгодженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узгоджених дій у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.

 

Відповідно до пункту 2.7. Положення про узгоджені дії рівноцінні узгоджені дії - узгоджені дії, що мають однакову мету, вчиняються однаковим способом, на однакових умовах та з високою ймовірністю матимуть однакові наслідки для конкуренції, але в яких беруть участь різні суб'єкти господарювання.

 

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь - якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь - якій формі, а також будь - яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

 

В ході розгляду заяви встановлено наступне.

Учасниками узгоджених дій є:

Комунальне підприємство «Полтава - сервіс» Полтавської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, що є Додатком № 10 до рішення одинадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 16 червня 2017 року.

КП «Полтава - сервіс» засноване Полтавською міською радою (код ЄДРПОУ – 24388285, вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000) на комунальній власності.

Підприємство підпорядковане Управлінню адміністративних послуг Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ – 39779718, вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000), що є органом управління.

 

Рішенням позачергової четвертої сесії Полтавської міської ради шостого скликання 14 грудня 2010 року найменування Підприємства змінено з комунально – госпрозрахункової служби по паркуванню автотранспорту міського управління житлово – комунального господарства на комунальне підприємство «Полтава – сервіс» Полтавської міської ради.

Комунальне підприємство «Полтава – сервіс» Полтавської міської ради є правонаступником всіх прав та обов’язків комунального підприємства «Дизайн міського середовища Полтавської міської ради», яке організовано шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтава – сервіс» Полтавської міської ради на підставі рішення сьомої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 31 січня 2011 року.

КП «Полтава - сервіс» створене з метою фінансування програм діяльності та реалізації функцій Полтавської міської ради, виконавчого комітету Полтавської міської ради та Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, шляхом отримання прибутку, в т.ч. за рахунок створення ринків і організації торгівлі на ринках.

Відповідно до наданої Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців основними видами діяльності КП «Полтава - сервіс» є:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Відповідно до підпункту 6.1.6. пункту 6.1. частини 6 Статуту КП «Полтава - сервіс» планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково - технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг, економічної ситуації та має право укладати договори з юридичними та фізичними особами на виконання різноманітних робіт та надання різноманітних послуг.

За повідомленням КП «Полтава – сервіс» (лист від 19.07.2019 № 673, вх. № 66-01/1222 від 19.07.2019) договори оренди землі, укладені між Полтавською міською радою та КП «Полтава – сервіс» на земельні ділянки, надані під комунальні автостоянки, діють до 31.12.2020 року.

Крім того, листом від 04.06.2019 № 555 КП «Полтава – сервіс» повідомлено територіальному відділенню Комітету, що земельні ділянки, які знаходяться в оренді, мають цільове призначення «для організації тимчасової комунальної автостоянки».

№ п/п

Адреса земельної ділянки

Площа земельної ділянки, кв. м.

1.       

м. Полтава, вул. Нікітченка, 7а

4049,0

2.       

м. Полтава, вул. Європейська, 125в

2993,0

3.       

м. Полтава, вул. Грушевського, 27

1235,0

4.       

м. Полтава, вул. Нікітченка, 2в

2007,0

5.       

м. Полтава, вул. Станіславського, 22

3950,0

6.       

м. Полтава, вул. Нікітченка, 21

2033,0

7.       

м. Полтава, проспект Миру, 18в

4522,0

8.       

м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 6а

6271,0

9.       

м. Полтава, вул. Миру, 12

3222,0

10.   

м. Полтава, проспект Миру, 46а

3852,0

11.   

м. Полтава, вул. Михайла Грушевського, 22б

1757,0

12.   

м. Полтава, вул. Вавілова, 4в

8170,0

13.   

м. Полтава, Майдан Незалежності, 28

3411,0

14.   

м. Полтава, вул. В. Тирнівська, 19а

6064,0

15.   

м. Полтава, вул. Київське шосе, 60а

7756,0

16.   

м. Полтава, вул. Половка, 72 б

1814,0

17.   

м. Полтава, вул. Половка, 70 з

3100,0

18.   

м. Полтава, вул. Нікітченка, 7

3844,0

19.   

м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 2

2731,0

20.   

м. Полтава, вул. Головка, 3а

2861,0

 

Вимогою від 03.09.2019 № 66-02/2112 територіальним відділенням Комітету запитано у Полтавської міської ради інформацію щодо площі автостоянок по місту Полтава, на яких надаються платні послуги з тимчасового зберігання транспортних засобів. Полтавською міською радою уповноважено КП «Полтава – сервіс» надати інформацію щодо площі автостоянок. КП «Полтава – сервіс» надано інформацію листом від 06.09.2019 № 800 (вх. № 66-01/1444 від 09.09.2019 року). Площа автостоянок склала 75643 м. кв. Будь – якої іншої інформації щодо площі автостоянок по місту Полтава, на яких надаються платні послуги з тимчасового зберігання транспортних засобів, Полтавською міською радою територіальному відділенню Комітету не надавалося.

Таким чином, за результатами розгляду заяви встановлено, КП «Полтава - сервіс» займає монопольне (домінуюче) становище на регіональному ринку «платних послуг з тимчасового зберігання транспортних засобів на автостоянках» із загальною часткою, що перевищує 35% в межах м. Полтава протягом 2018 - поточного періоду 2019 року.

 

Фізична особа - підприємець Христенко Вікторія Миколаївна, надалі – ФОП Христенко В.М., ідентифікаційний номер ІНФОРМАЦІЯ 1, місце проживання: АДРЕСА 1) здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, дата проведення реєстрації від 16.07.2015 № 2 588 000 0000 036559. Основним видом господарської діяльності є допоміжне обслуговування наземного транспорту (52.21).

 

КП «Полтава - сервіс» та ФОП Христенко В.М., діючи на підставі Цивільного та Господарського кодексів України та враховуючи права, якими володіє КП «Полтава - сервіс» на підставі рішення п’ятдесятої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 10.07.2015 мають на меті укласти договір про співробітництво.

Відповідно до проекту Договору про співробітництво КП «Полтава - сервіс» з метою ефективної роботи по створенню та облаштуванню додаткових для зберігання автотранспорту на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125в у м. Полтаві передає ФОП Христенко В.М. права по організації та створенню належних умов для зберігання автотранспорту на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125 в у м. Полтаві, а ФОП Христенко В.М. в компенсацію за використання цих прав сплачує КП «Полтава – сервіс» грошові кошти.

Сторони за даним Договором зобов’язуються здійснювати співробітництво з метою збільшення місць для стоянок автотранспорту, створення належних умов для зберігання автотранспорту їх власниками та вжиття відповідних заходів на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125 в у м. Полтаві.

Відповідно до зазначеного Договору, КП «Полтава - сервіс»

- має право:

- здійснювати нагляд за створенням та облаштуванням додаткових стояночних місць на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125 в у м. Полтаві;

- проводити обговорення питань, пов’язаних зі співробітництвом;

- на компенсацію від використання прав по укладенню договорів зберігання автотранспорту на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125 в у м. Полтаві;

- одержувати інформацію про хід виконання даного Договору;

- та зобов’язується:

-   не пізніше 3-х днів після укладання цього Договору передати ФОП права щодо укладення з власниками автотранспорту договорів на зберігання автотранспорту, надання інших послуг на автостоянці та справляння плати з власників, які зберігають автотранспорт на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125 в у м. Полтаві;

-   для ефективної організації роботи щодо створення та облаштування додаткових стояночних місць передати ФОП повноваження по проведенню всіх необхідних робіт;

-   надавати ФОП наявну в розпорядженні інформацію, яка має значення для належної організації та діяльності автостоянки.

ФОП відповідно до умов цього Договору

- має право

- користуватися правами КП у встановлених цим Договором межах;

- проводити обговорення питань, пов’язаних із співробітництвом;

- отримувати від КП наявну в його розпорядженні інформацію, яка має значення для належної організації та діяльності комунальної автостоянки;

- та зобов’язується:

-          укладати договори зберігання з власниками автотранспорту на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125 в у м. Полтаві;

-          враховувати інтереси КП «Полтава - сервіс» у справах, що стосуються співробітництва із зберігання на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125в у м. Полтаві;

-          при вчиненні фактичних і юридичних дій, пов’язаних з укладанням договорів зберігання автотранспорту, повідомляти осіб, з якими укладаються правочини, про те, що ФОП не є власником автостоянки;

-          забезпечити створення та облаштування додаткових стояночних місць на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125в у м. Полтаві;

-          перераховувати на поточний рахунок КП «Полтава - сервіс» в якості компенсації від використання наданих прав грошові кошти в сумі, вказаній в п. 3.1. цього Договору;

-          проводити фінансування щодо створення додаткових місць зберігання автотранспорту на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125в у м. Полтаві;

-          вживати заходи щодо найму працівників для виконання умов цього Договору;

-          залучати інвестиції для виконання робіт по Договору;

-          здійснювати виконання додаткових робіт та надання додаткових послуг за цим Договором лише після їх узгодження з КП «Полтава - сервіс»;

-          здійснювати заходи щодо експлуатації та обслуговування комунальної автостоянки по вул. Європейській, 125в у м. Полтаві;

-          щоквартально звітувати перед КП «Полтава - сервіс» про свою діяльність щодо виконання умов Договору;

-          діяти виключно на підставі та в межах чинного законодавства.

 

Зазначені узгоджені дії мають позитивний суспільний ефект, оскільки сприяють ефективній організації роботи щодо створення та облаштування додаткових місць для паркування автотранспортних засобів та створенню належних умов для провадження діяльності з тимчасового зберігання транспортних засобів на платних автомобільних стоянках м. Полтави.

КП «Полтава - сервіс» та ФОП Христенко В.М. не пов’язані між собою відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Протягом 2019 року по даний час заяв та скарг щодо порушень конкурентного законодавства з боку КП «Полтава - сервіс» та ФОП Христенко В.М. до територіального відділення Комітету не надходило.

Керуючись статтею 10 Закону України «Про захист економічної конкуренції», узгоджені дії можуть бути дозволеними, якщо вони не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

Враховуючи вищезазначене, узгоджені дії між КП «Полтава - сервіс» Полтавської міської ради та ФОП Христенко В.М. у вигляді виконання ними умов Договору про співпрацю не призведуть до значних змін конкуренції на ринку платних послуг з тимчасового зберігання транспортних засобів на автостоянках в м. Полтаві та до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на цьому регіональному ринку.

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 27 та 28 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктами 8.1., 8.6. та 8.16 Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, що затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002р. № 26-р та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2002р. за № 238/6526, зі змінами, адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення

 

П О С Т А Н О В И Л А:

 

Надати дозвіл на узгоджені дії між комунальним підприємством «Полтава - сервіс» Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ – 30191518) та фізичною особою – підприємцем Христенко Вікторією Миколаївною (ідентифікаційний код – ІНФОРМАЦІЯ 1), у вигляді виконання умов договору про співробітництво на комунальній автостоянці по вул. Європейській, 125в у м. Полтаві, строком на один рік.

 

Голова адміністративної колегії В. Книш

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux