Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 15.01.2020 №66/3-р/к
Опубліковано 17 січня 2020 року о 15:14

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

 

15.01.2020 м. Полтава №66/3-р/к

 

Справа № 66-3-50/36-19

 

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

 

 

За результатами розгляду справи № 66-3-50/36-19 бездіяльність Яреськівської сільської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Яреськівської сільської ради, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що призвело до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів та зобов’язано Яреськівську сільську раду усунути наслідки порушення, шляхом визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Яреськівської сільської ради на конкурсних засадах.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 66-3-50/36-19 про порушення Яреськівською сільською радою законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 02.01.2020 року № 66-03/1п,

 

ВСТАНОВИЛА :

1. Процесуальні дії

(1) Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

(2) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.07.2019 № 66/36-рп/к розпочато розгляд справи № 66-3-50/36-19 за ознаками вчинення Яреськівською сільською радою порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме щодо:

- бездіяльності Яреськівської сільської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Яреськівської сільської ради, містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що може призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів;

- бездіяльності Яреськівської сільської ради щодо не укладення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Яреськівської сільської ради з суб’єктом господарювання надавачем цих послуг, містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеним статтею 17 цього Закону, що полягає у створенні умов суб’єкту господарювання для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

- дії Яреськівської сільської ради щодо заборони приватному підприємству «Комбінат комунальних підприємств среськи» (далі - ПП «ККП с.Яреськи», ПП «Яреськи комунгосп», Підприємство) надавати послугу з вивезення твердих побутових відходів та надання такої можливості для комунального підприємства «Добробут» (далі - КП «Добробут»), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого абзацом п’ятим частини другої статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, внаслідок яких здійснюється централізований розподіл ринків між суб’єктами господарювання за колом продавців.

- дії Яреськівської сільської ради щодо не відшкодування ПП «ККП среськи» різниці в тарифах, які діють з 2012 року по даний час (визначені рішенням Яреськівської сільської ради від 28.02.2012 року на рівні нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх собівартість) по наданих послугах з вивезення твердих побутових відходів мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого абзацом дев’ятим частини другої статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, внаслідок яких встановлюються не передбачені законами України заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.

(3) Головою Відділення до Яреськівської сільської ради надіслано вимоги про надання інформації від 16.05.2019 № 66-02/1325, від 12.06.2019 №66-02/1517 та від 30.10.2019 № 66-02/2718.

(4) Крім того, були направлені вимоги про надання інформації від 15.04.2019 № 66-02/1068, від 16.05.2019 № 66-02/1323 до ПП «ККП среськи» та від 16.05.2019 №66-02/1324 до КП «Добробут».

(5) Листом від 16.07.2019 № 66-02/1766 Яреськівській сільській раді направлено розпорядження від 16.07.2019 №66/36-рп/к про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(6) За результатами розгляду справи № 66-3-50/36-19 відділом досліджень і розслідувань Відділення складено подання з попередніми висновками у справі від 02.01.2020 № 66-03/1п.

(7) Листом від 02.01.2020 № 66-02/19 Яреськівській сільській раді надіслано подання з попередніми висновками у справі № 66-3-50/36-19.

2. Відповідач

(8) Відповідачем по справі є Яреськівська сільська рада Шишацького району Полтавської області, код ЄДРПОУ 21048784, місцезнаходження: вулиця Козацький шлях, 33, село Яреськи, Шишацький район, Полтавська область, 38030.

(9) Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування. Основним видом діяльності є Державне управління загального характеру (КВЕД 84.11).

(10) Відповідно до статей 5 та 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Яреськівська сільська рада входить до системи місцевого самоврядування та є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

3. Нормативно-правове регулювання

(11) Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України.

(12) Згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується, зокрема, на принципах створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій.

(13) Таким чином, органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за створенням конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг на засадах пріоритету прав споживачів.

(14) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(15) Отже, реалізація Яреськівською сільською радою покладених на неї повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. Обставини справи

(16) За інформацією, наданою Підприємством на вимогу територіального відділення Комітету, листом від 23.04.2019 № 23 (вх. №66-01/763 від 02.05.2019) та листом від 22.05.2019 № 30 (вх. № 66-01/971 від 28.05.2019) з’ясовано, що на території Яреськівської сільської ради Шишацького району послуги з вивезення твердих побутових відходів надає ПП «ККП среськи».

Рішенням Яреськівської сільської ради від 28.02.2012 року «Про передачу основних засобів та майна на баланс ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» встановлено наступне:

- передано з балансу Яреськівської сільської ради на баланс ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» споруди, обладнання, інженерні мережі, товарно-матеріальні цінності терміном на 15 років;

- надано ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» право користування комунальним майном безоплатно шляхом повного господарського відання для надання послуг по водовідведенню, вивезенню побутового сміття, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та інших послуг;

- дозволено Підприємству застосовувати ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги згідно рішення Яреськівської сільської ради від 06.04.2011 року «Про затвердження тарифів з водопостачання, водовідведення та вивезення побутового сміття» встановленого для комунального підприємства «Яреськівський комбінат комунальних підприємств» в розмірі для населення з 1 чоловіка – 4,90 грн., для організацій та підприємств всіх форм власності за 1 кв. м. площі – 0,73 гривень;

- надано дозвіл ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» користуватися висновком № 336 від 02.04.2009 року, виданого Державною інспекцією з контролю за цінами в Полтавській області, щодо розрахунку планових витрат на послуги з централізованого водовідведення, виданого для комунального підприємства «Яреськівський комбінат комунальних підприємств»;

- затверджено діючі тарифи на житлово-комунальні послуги без врахування ПДВ (тарифи нижчі від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх собівартість): вивезення побутового сміття: для населення з 1 чоловіка – 4,90 грн., для організацій та підприємств всіх форм власності за 1 кв. м. площі – 0,73 гривень;

- надано дозвіл ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» користуватися ліцензією серія АВ №345355 від 08.08.07 року, виданою Полтавською обласною державною адміністрацією на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення для комунального підприємства «Яреськівський комбінат комунальних підприємств» та зобов’язано ПП «Яреськи комунгосп» до кінця 2012 року переоформити на себе ліцензію по наданню послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

(17) На питання вимоги територіального відділення Комітету № 66-02/1068 від 15.04.2019 щодо прийняття Підприємством участі у конкурсі на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, ПП «Яреськи комунгосп» (лист від 23.04.2019 № 23 (вх. №66-01/763 від 02.05.2019) зазначає: «в 2018 році ми звернулися до Яреськівської сільської ради з проханням провести конкурс з визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів, та в подальшому укладення відповідного договору, так як, в 2012 році при наданні такого права Яреськівською сільською радою конкурс не було проведено, що суперечило законодавству України» (мова оригіналу).

(18) Разом з тим, на підтвердження факту такого звернення Підприємством в якості додатку до відповіді на вимогу № 66-02/1068 від 15.04.2019 надано територіальному відділенню Комітету копію листа № 6 від 17.01.2018 (з відповідними відтисками про отримання), яким ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» зверталося до органу влади з проханням привести дії Яреськівської сільської ради, в частині визначення виконавця послуг на вивезення твердих побутових відходів, до вимог чинного законодавства.

(19) Листом від 19.01.2018 № 57 Яреськівська сільська рада надає відповідь Підприємству: «отримавши від Вас листи від 17.01.2018 № 6, 7 про укладення договору на вивезення твердих побутових відходів і проведення збирання та перевезення побутових відходів юридичними особами на конкурсних засадах роз’ясняю слідуюче:

Відповідно до ст. 35-1 Закону України «Про відходи» власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

Збирання та вивезення побутових відходів у межах Яреськівської сільської ради здійснюється юридичною особою, яка уповноважена на це рішенням Яреськівської сільської ради – приватне підприємство «Комбінат комунальних підприємств среськи».

28 лютого 2012 року рішенням восьмої сесії шостого скликання ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» надано дозвіл по наданню послуг: водовідведення, вивезення побутового сміття, утримання будинків та прибудинкової територій.

На протязі 2012–2017р.р. ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» дані комунальні послуги в с.Яреськи надавали і не ставили питання перед Яреськівською сільською радою проведення конкурсу на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. Даною юридичною особою, на даний час, у межах Яреськівської сільської ради є ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи і потреби в проведенні конкурсу не має» (мова оригіналу).

(20) Крім того, Яреськівська сільська рада рішенням від 02.02.2018 «Про створення комунального унітарного підприємства «Комунальне підприємство «Добробут» Яреськівської сільської ради» створює комунальне унітарне підприємство «Комунальне підприємство «Добробут» Яреськівської сільської ради та визначає його без проведення конкурсу надавачем житлово-комунальних послуг, в тому числі, і на вивезення твердих побутових відходів та дозволяє новоствореному підприємству використовувати тарифи на вивезення твердих побутових відходів комунального підприємства «Яреськівський комбінат комунальних підприємств» у розмірі для населення на 1 чоловіка – 4,90 грн., для організацій та підприємств всіх форм власності за 1 кв. м. площі – 0,73 гривень.

(21) Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побутовими відходами, визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами регулюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

(22) Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

(23) Статтею 5 вищевказаного Закону визначено, що до житлово-комунальних послуг належать, зокрема, і послуги з поводження з побутовими відходами.

(24) Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавцями послуг з поводження з побутовими відходами - є суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

(25) Згідно з пунктом 55 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, зокрема, питання визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

(26) Згідно з частиною третьою статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(27) Згідно з підпунктом «е» частини першої статті 16 Закону України «Про відходи» підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території.

(28) Відповідно до пункту 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

(29) Процедура підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту визначена Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 (далі – Порядок).

(30) Відповідно до пункту 1 Порядку, цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

(31) Пунктом 4 Порядку визначено, що підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад» (далі - організатор конкурсу).

(32) Отже, підставою для прийняття органом місцевого самоврядування рішення про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів є рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту.

(33) Всупереч вимог законодавства України у житлово-комунальній сфері Яреськівською сільською радою визначено виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів без проведення конкурсу на надання таких послуг.

(34) Слід зазначити, що конкурс по своїй суті – це конкурентний спосіб надання права на вивезення побутових відходів. Очевидно, що основною метою проведення таких конкурсів є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах виконавців відповідних послуг, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування споживачів.

(35) Зміст економічної конкуренції (абзац другий статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») полягає у змаганні між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

(36) Потенційними конкурентами на ринку послуг з вивезення побутових відходів є суб’єкти господарювання, які мають відповідно матеріально – технічну базу, технології, але з певних причин не реалізують ці можливості. Зокрема, до такої бази відносяться сміттєсортувальні, сміттєпереробні станції (лінії, комплекси), спеціалізований автотранспорт для збору, вивезення побутових відходів, власні полігони. Також, конкурентами можуть вважатися нові суб’єкти господарювання, які можуть вступити на ринок з метою надання послуг з вивезення побутових відходів та мають бажання взяти участь у конкурсі з визначення виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.

(37) Крім того, в ході дослідження було виявлено, що потенційними конкурентами є, зокрема виконавці послуг з міст та районів, розташованих поруч один з одним. Так, в конкурсі на надання послуг з вивезення побутових відходів в містах Полтавської області, де було проведено такий конкурс приймали участь суб’єкти господарювання – виконавці зазначених послуг з близько розташованих населених пунктів. Таким чином, суб’єкти господарювання – виконавці зазначених послуг з близько розташованих населених пунктів до села Яреськи можуть бути один для одного потенційними конкурентами.

(38) Відповідно до пункту 3 Порядку, учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання, установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, а також, які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

(39) При цьому, будь-яких інших обмежень щодо участі у такому конкурсі вказаний Порядок не містить, а, отже, конкурс є відкритим для всіх претендентів.

(40) Під час проведення дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів, територіальне відділення Комітету встановило, що на території Шишацької об’єднаної територіальної громади послуги з вивезення побутових відходів надає КП «Техкомунбуд» (код ЄДРПОУ 40210835).

(41) У відповідь на вимогу територіального відділення Комітету, комунальне підприємство «Техкомунбуд» (надалі – КП «Техкомунбуд») листом від 12.04.2019 № 157 (вх. № 66-01/680 від 17.04.2019) повідомило, що на території Шишацької об’єднаної територіальної громади послуги з вивезення побутових відходів надає КП «Техкомунбуд».

(42) Таким чином, в процесі дослідження територіальним відділенням Комітету встановлено, що суб’єкти господарювання з близько розташованих населених пунктів Шишацького району, а саме: КП «Техкомунбуд», КП «Добробут» можуть бути для ПП «Комбінат комунальних підприємств среськи» потенційними конкурентами та можуть брати участь у конкурсі з вивезення твердих побутових відходів.

(43) Оскільки, Яреськівською сільською радою не визначено виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на конкурсній основі, то суб’єкти господарювання, які могли мати намір надавати дані послуги на території Яреськівської сільської ради, позбавлені такої можливості. Таким чином, підприємства, установи, організації усіх форм власності у сфері поводження з побутовими відходами не можуть укласти з Яреськівською сільською радою відповідні договори та діяти в правовому полі, що створює бар’єри вступу на ринок послуг з вивезення побутових відходів на території Яреськівської сільської ради, тобто не реалізуються можливості статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 16 «Про відходи».

(44) В свою чергу, недопущення конкуренції є негативним впливом на потенційну конкуренцію, внаслідок чого вона не може стати реальною конкуренцією.

(45) Таким чином, бездіяльність Яреськівської сільської ради по непроведенню конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів призвела до недопущення змагальності між суб’єктами господарювання за право входу на відповідний ринок завдяки власним досягненням.

(46) Застосування принципів конкуренції, як вирішального фактора розвитку ринкової економіки для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування полягає у встановленні прозорих процедур проведення конкурсів, тендерів, з залученням якомога більшого кола учасників.

(47) Органи місцевого самоврядування повинні здійснювати заходи щодо створення та розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, визначаючи у порядку, встановленому законодавством, на конкурсних засадах, виконавців житлово-комунальних послуг.

(48) Згідно зі статтею 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Згідно зі статтею 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається неправомірне обмеження конкуренції.

(49) Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

(50) Згідно з частиною третьою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

(51) Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(52) Отже, бездіяльність Яреськівської сільської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Яреськівської сільської ради, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що призвело до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

(53) Територіальним відділенням Комітету листом від 02.01.2020 № 66-02/19 Яреськівській сільській раді було надіслано подання з попередніми висновками від 02.01.2020 № 66-03/1п у справі № 66-3-50/36-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Яреськівської сільської ради.

(54) Яреськівська сільська рада листом від 10.01.2020 № 02-35/33 надала заперечення на подання з попередніми висновками від 02.01.2020 № 66-03/1п у справі № 66-3-50/36-19, в яких зазначила, що «Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про Антимонопольний комітет України» не передбачено збір інформації про надання житлово-комунальних послуг, це є повноваженнями органів місцевого самоврядування згідно ст. 142-143 Конституції України» (мова оригіналу).

(55) В заперечення вказаного зазначаємо, що частиною першою статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено повноваження Антимонопольного комітету України у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, в пункті 1 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» зазначено, що у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно - господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики.

Крім того, відповідно до пунктів 5, 11 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його компетенції

Статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

(56) Таким чином, виходячи з наведених вище норм Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення не обмежені у доступі до інформації та способах доказування порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(57) Отже, вищевказане спростовує зазначене у запереченні Яреськівської сільської ради повідомлення, що згідно чинного законодавства органи Антимонопольного комітету України не мають права збирати інформацію про надання житлово-комунальних послуг.

(58) Щодо твердження Яреськівської сільської ради, що «держава або громади від імені народу України забезпечують всі життєво – необхідні потреби громадян України по собівартості, без прибутку. Ринок застосовується тільки для приватних підприємств, що отримують прибуток і можуть за його рахунок конкурувати і підлягають ЗУ «Про захист економічної конкуренції» (мова оригіналу), зазначаємо наступне.

(59) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно - правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно - господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

(60) А отже, Закон України «Про захист економічної конкуренції» розповсюджується на всі суб’єкти господарювання, в тому числі на приватне підприємство «ККП среськи» та комунальне підприємство «Добробут» Яреськівської сільської ради.

(61) Щодо твердження Яреськівської сільської ради, що «оскільки рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання від 02.02.2018 «Про створення комунального унітарного підприємства «Комунальне підприємство «Добробут» Яреськівської сільської ради» все майно громади та комунальні послуги по собівартості були передані в комунальне унітарне підприємство «Комунальне підприємство «Добробут» Яреськівської сільської ради Яреськівської сільської громади», як підприємству публічного права власності, а ПП «ККП среськи» дане рішення не виконали, порушуючи цим ст.144 Конституції України, то Яреськівська сільська рада Яреськівської сільської громади не зобов’язані проводити ніяких конкурсів, як власники єдиного унітарного комунального підприємства громади» (мова оригіналу) слід зазначити наступне.

(62) Відповідно до статті 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування.

(63) Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова: забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету.

(64) Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавцями послуг з поводження з побутовими відходами - є суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

(65) Згідно з пунктом 55 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, зокрема, питання визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

(66) Згідно з частиною третьою статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(67) Відповідно до пункту 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

(68) Пунктом 4 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 визначено, що підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад».

(69) Отже, чинними нормативно – правовими документами визначено обов’язковість проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів, а тому Яреськівська сільська рада зобов’язана їх неухильно дотримуватися.

(70) Отже, вищевказане заперечення Яреськівської сільської ради на подання з попередніми висновками від 02.01.2020 № 66-03/1п у справі № 66-3-50/36-19 не спростовують матеріалів даної справи.

6. Правова кваліфікація дій Відповідача

(71) Статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

(72) Таким чином, доказами, зібраними у справі доведено, що бездіяльність Яреськівської сільської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Яреськівської сільської ради, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що призвело до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 29, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р ) ( із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати бездіяльність Яреськівської сільської ради (код ЄДРПОУ 21048784, місцезнаходження: вулиця Козацький шлях, 33, село Яреськи, Шишацький район, Полтавська область, 38030), яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Яреськівської сільської ради, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», що призвела до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів.

2. Зобов’язати Яреськівську сільську раду (код ЄДРПОУ 21048784, місцезнаходження: вулиця Козацький шлях, 33, село Яреськи, Шишацький район, Полтавська область, 38030) усунути наслідки порушення, визначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, шляхом визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Яреськівської сільської ради на конкурсних засадах.

 

Про виконання пункту 2 даного рішення письмово повідомити Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України у місячний строк з дня його отримання із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова адміністративної колегії В. Книш

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux