Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 18.03.2020 №66/16-р/к
Опубліковано 20 березня 2020 року о 15:10

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

 

18.03.2020 м. Полтава №_66/16-р/к

 

Справа № 66-3-50/11-20

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів за період 2017-2018 років.

На засіданні адміністративної колегії територіального відділення Комітету, яке відбулось 24.05.2019, виконавчому комітету Полтавської міської ради міській раді були внесені рекомендації №66/5-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі вжиття заходів щодо:

- визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, яка підпорядковується Полтавській міській раді, у встановленому законодавством порядку, шляхом проведення конкурсу на надання таких послуг;

Рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/5-рк/к станом на 18.03.2019 не виконані.

За результатами розгляду справи № 66-3-50/11-20, бездіяльність виконавчого комітету Полтавської міської ради кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 66-3-50/11-20 про порушення виконавчим комітетом Полтавської міської ради законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 02.03.2020 року № 66-03/27п,

ВСТАНОВИЛА :

1. Процесуальні дії

(1) Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

(2) Адміністративною колегією територіального відділення Комітету виконавчому комітету Полтавської міської ради 24.05.2019 були внесені рекомендації №66/5-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(3) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.02.2020 № 66/11-рп/к розпочато розгляд справи № 66-3-50/11-20 за ознаками вчинення виконавчим комітетом Полтавської міської ради порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

(4) Листом від 12.02.2020 № 66-02/338 виконавчому комітету Полтавської міської ради направлено розпорядження від 12.02.2020 №66/11-рп/к про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Відповідач

(5) Відповідачем по справі є виконавчий комітет Полтавської міської ради Полтавської області, код ЄДРПОУ 05384689, місцезнаходження: вулиця Соборності, 36, місто Полтава, 36000. Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування. Основним видом діяльності є Державне управління загального характеру (КВЕД 84.11).

(6) Відповідно до статей 5 та 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Полтавської міської ради входить до системи місцевого самоврядування та є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

3. Нормативно-правове регулювання

(7) Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України.

(8) Згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується, зокрема, на принципах створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій.

(9) Таким чином, органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за створенням конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг на засадах пріоритету прав споживачів.

(10) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(11) Отже, реалізація виконавчим комітетом Полтавської міської ради покладених на неї повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(12) Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побутовими відходами, визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами регулюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

(13) Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

(14) Статтею 5 вищевказаного Закону визначено, що до житлово-комунальних послуг належать, зокрема, і послуги з поводження з побутовими відходами.

(15) Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавцями послуг з поводження з побутовими відходами - є суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

(16) Згідно з пунктом 55 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, зокрема, питання визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

(17) Згідно з частиною третьою статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(18) Згідно з підпунктом «е» частини першої статті 16 Закону України «Про відходи» підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території.

(19) Відповідно до пункту 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

(20) Процедура підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту визначена Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 (далі – Порядок).

(21) Відповідно до пункту 1 Порядку, цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

(22) Пунктом 4 Порядку визначено, що підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад» (далі - організатор конкурсу).

(23) Отже, підставою для прийняття органом місцевого самоврядування рішення про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів є рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту.

4. Обставини справи

(24) За дорученням виконавчого комітету Полтавської міської ради Управління житлово-комунального господарства, на вимогу територіального відділення Комітету, листом від 05.04.2019 № 01-0601/12/1005 (вх. № 66-01/594 від 05.04.2019) надало наступну інформацію: «в ролі суб’єкта господарювання, створений Полтавською міською радою, яким на даний час надаються послуги у сфері поводження з побутовими відходами виступає Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 (далі – Полтавське КАТП – 1628)» (мова оригіналу).

(25) Полтавське КАТП - 1628 здійснює збирання, перевезення, сортування, (часткове) захоронення твердих, великогабаритних, ремонтних відходів, а також здійснює вивезення рідких побутових відходів.

(26) Порядок поводження з побутовими відходами на території міста Полтава визначено наступними нормативно – правовими актами:

- «Схема санітарної очистки території міста Полтава», затверджена рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 05.02.2013 № 8;

- «Правила благоустрою міста Полтава», затверджені рішенням одинадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 16.06.2017.

(27) За інформацією Управління житлово-комунального господарства (лист від 05.04.2019 № 01-0601/12/1005 (вх. № 66-01/594 від 05.04.2019), «відповідно до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 20.02.2008 № 50 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» встановлено перелік виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади міста Полтави».

Відповідно до пп.2 п. 1 ст.13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», залежно від функціонального призначення, поміж житлово-комунальних послуг виділяють послуги з утримання будинків і споруд і прибудинкових територій, які в себе включають також і вивезення побутових відходів. Згідно ст. 27 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, визначає орган місцевого самоврядування.

Послуги з вивезення побутових відходів не включено до такого переліку.

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 2» Полтавської міської ради, що надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконавця послуг у сфері поводження з побутовими відходами у 2017-2018 роках визначало за результатами тендерних закупівель» (мова оригіналу).

(28) У відповідь на вимогу територіального відділення Комітету, Полтавське КАТП – 1628 листом від 11.04.2019 № 0806 (вх. № 66-01/625 від 11.04.2019) надало наступну інформацію: «Підприємство здійснювало діяльність у сфері поводження з побутовими відходами, але участь у конкурсі на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів не брало, так як останній не проводився» (мова оригіналу).

(29) Полтавське КАТП-1628 надавало послуги з регулярного вивезення та захоронення побутових відходів в межах міста Полтава. Як зазначило Полтавське КАТП – 1628, послуги з вивезення побутових відходів доцільно надавати в радіусі 25-30 км. від центру Полтави, але вартість перевезень по кожному населеному пункті може бути різною в залежності від плеча перевезень.

(30) Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 05.02.2013 № 8 затверджена «Схема санітарної очистки території міста Полтава».

(31) В зазначеному вище документі, визначено, що «В ролі основного спеціалізованого підприємства у сфері поводження з побутовими відходами, що надає послуги з вивезення побутових відходів у м. Полтава, виступає Полтавське комунальне автотранспортне підприємство (далі – Полтавське КАТП-1628), яке обслуговує 98% споживачів міста» (мова оригіналу).

(32) Крім того, Управлінням житлово-комунального господарства надано копії рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради про затвердження/встановлення тарифів з надання послуг Полтавським КАТП-1628, а саме:

- від 22.06.2007 № 138 «Про затвердження тарифів з надання послуг Полтавським комунальним підприємством 1628», яким затверджені тарифи з надання послуг зі збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів і рідких нечистот за групами споживачів (перша група – населення з урахуванням ГЖЕДів, кооперативів та інших підприємств, які надають послуги населенню, друга група – бюджетні організації, третя група – підприємства);

- від 20.01.2010 № 24 «Про затвердження тарифів з надання послуг Полтавським комунальним підприємством 1628», яким затверджені тарифи на послуги зі збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів для 1 групи споживачів (населення), 2 групи споживачів – бюджетні установи, 3 групи споживачів (інші споживачі);

- від 18.10.2011 № 281 «Про встановлення тарифів Полтавському КАТП-1628 на послуги з вивезення рідких побутових відходів (нечистот) та великогабаритних побутових відходів», яким встановлені тарифи на послуги з вивезення рідких побутових відходів (нечистот) та великогабаритних побутових відходів для споживачів: 1 група споживачів (населення, усі групи), 2 група споживачів – бюджетні організації, 3 група споживачів (підприємства);

- від 03.12.2014 № 193 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються Полтавським комунальним підприємством 1628», яким встановлені тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення (незалежно від форми власності будинку), для бюджетних установ та інших споживачів;

- від 16.02.2017 № 13 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються Полтавським комунальним підприємством 1628», яким встановлені тарифи на вивезення твердих побутових відходів, вивезення великогабаритних відходів та вивезення рідких побутових відходів (нечистот) для населення (незалежно від форми власності будинку), для бюджетних установ та інших споживачів;

- від 18.01.2018 № 6 «Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 16.02.2017 № 13 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються Полтавським комунальним підприємством 1628»», яким встановлені змінені тарифи на вивезення твердих побутових відходів, вивезення великогабаритних відходів та вивезення рідких побутових відходів (нечистот) для населення (незалежно від форми власності будинку), для бюджетних установ та інших споживачів.

(33) Таким чином, виконавчий комітет Полтавської міської ради поклав обов’язок із здійснення діяльності з вивезення побутових відходів на Полтавське КАТП -1628.

(34) Всупереч вимог законодавства України у житлово-комунальній сфері виконавчим комітетом Полтавської міської ради визначено виконавця послуг із вивезення побутових відходів без проведення конкурсу на надання цих послуг.

(35) Крім того, слід зазначити, що конкурс по своїй суті – це конкурентний спосіб надання права на вивезення побутових відходів. Основною метою проведення таких конкурсів є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах виконавців відповідних послуг, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування споживачів.

(36) Зміст економічної конкуренції (абзац другий статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») полягає у змаганні між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

(37) Потенційними конкурентами на ринку послуг з вивезення побутових відходів є суб’єкти господарювання, які мають відповідно матеріально – технічну базу, технології, але з певних причин не реалізують ці можливості. Зокрема, до такої бази відносяться сміттєсортувальні, сміттєпереробні станції (лінії, комплекси), спеціалізований автотранспорт для збору, вивезення побутових відходів, власні полігони. Також, конкурентами можуть вважатися нові суб’єкти господарювання, які можуть вступити на ринок з метою надання послуг з вивезення побутових відходів та мають бажання взяти участь у конкурсі з визначення виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.

(38) Крім того, в ході дослідження було виявлено, що потенційними конкурентами є, зокрема, виконавці послуг з міст та районів, розташованих поруч один з одним. Так, в конкурсі на надання послуг з вивезення побутових відходів в містах Полтавської області, де було проведено такий конкурс приймали участь суб’єкти господарювання – виконавці зазначених послуг з близько розташованих населених пунктів.

(39) За даними Головного управління статистики в місті Полтава збиранням безпечних відходів (код 38.11) займаються наступні суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКВІВАЛЄНТ» (м. Полтава, вул. Петрашева, 5), ТОВ «Полікор Трейд» (м. Полтава, вул. Половка, 64), ТОВ «Спецвторсировина» (м. Полтава, вул. Половка, 74), приватне мале підприємство «Санна» (м. Полтава, вул.. Б.Хмельницького, 28, кв. 120), ТОВ «Джерела майбутнього» (м. Полтава, пров. Товарний, 2), ТОВ «Сігма Стайл» (м. Полтава, вул. Г.Сталінграду, 11, кв, 19), ПП «Полтававторкольормет» (м. Полтава, вул. Сосюри, 33), філія «Полтаваекоінвест» державного підприємства «Українські екологічні інвестиції» (м. Полтава, вул. Фрунзе, 21, оф. 401).

(40) Таким чином, вищевказані суб’єкти господарювання та суб’єкти господарювання з близько розташованих населених пунктів Полтавського, Диканського, Чутівського, Карлівського, Решетилівського, Новосанжарського районів можуть бути для Полтавського КАТП-1628 потенційними конкурентами та можуть брати участь у конкурсі з вивезення побутових відходів.

(41) Бездіяльність виконавчого комітету Полтавської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, яка підпорядковується Полтавській міській раді, містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

(42) Враховуючи вказане вище, за результатами дослідження на ринку послуг у сфері вивезення побутових відходів, керуючись статтями 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на засіданні адміністративної колегії територіального відділення Комітету, яке відбулось 24.05.2019, виконавчому комітету Полтавської міської ради були внесені рекомендації №66/5-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі вжиття заходів щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, яка підпорядковується Полтавській міській раді у встановленому законодавством порядку, шляхом проведення конкурсу на надання таких послуг.

(43) Листом від 19.06.2019 № 01-0601/12/1777 (вх. №66-01/1104 від 24.06.2019), Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради повідомило територіальне відділення Комітету: «…з метою реалізації вимог діючого законодавства, подано документи для розгляду на засіданні постійної комісії Полтавської міської ради з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій та туризму питання проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Полтава» (мова оригіналу).

(44) Листом від 17.07.2019 № 01-0601/12/1777 (вх. №66-01/1250 від 25.07.2019), Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради повідомило територіальне відділення Комітету, що «Управлінням житлово-комунального господарства з метою реалізації вимог діючого законодавства, розпочато процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Полтава» (мова оригіналу).

(45) Листом від 06.09.2019 № 66-02/2165 територіальним відділенням Комітету було запитано у виконавчого комітету Полтавської міської ради:

1. Чи проведений конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, станом на момент надання відповіді на лист. Якщо так, надати докази (протокол конкурсної комісії тощо). Якщо ні, надати обґрунтовані пояснення.

2. Чи визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів. Якщо так надати копію договору з виконавцем послуг по вивезенню побутових відходів. Якщо виконавця послуг на вивезення побутових відходів не визначено та договір не підписано, повідомити про стан виконання рекомендацій від 24.05.2019 №66/5-рк/к та надати докази.

(46) Листом від 18.09.2019 № 01-0601/12/3325 (вх..№ 66-01/1541 від 24.09.2019) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради повідомило територіальне відділення Комітету: «Управлінням житлово-комунального господарства з метою реалізації вимог діючого законодавства, розпочато процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Полтава.

(47) На засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради, яке відбудеться відповідно до Плану роботи виконавчого комітету Полтавської міської ради 09 жовтня 2019 року, винесено розгляд проекту регуляторного акту «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Полтава на 2019 – 2023 роки» (мова оригіналу).

(48) Листом від 03.12.2019 № 66-02/2988 територіальним відділенням Комітету було повторно запитано у виконавчого комітету Полтавської міської ради, чи визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів?

(49) У відповідь, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (лист від 11.12.2019 №01-0601/12/4346 (вх.№ 66-01/2062 від 21.12.2019), повідомило територіальне відділення Комітету: «Управлінням житлово-комунального господарства з метою реалізації вимог діючого законодавства, розпочато процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Полтава.

На засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради, яке відбулося 09 жовтня 2019 року, прийнято регуляторний акт від 09.10.2019 за № 217 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Полтава на 2019 – 2023 роки» (мова оригіналу).

(50) Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

(51) Про результати розгляду цих рекомендацій потрібно було письмово повідомити територіальне відділення Комітету у місячний термін з дня їх отримання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

(52) Частиною третьою статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

(53) Виходячи із вищевказаних листів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/5-рк/к станом на 18.03.2020 не виконані. Терміни виконання рекомендацій не визначені.

5. Правова кваліфікація дій Відповідача

(54) Статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

(55) Таким чином, бездіяльність виконавчого комітету Полтавської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, яка підпорядковується Полтавській міській раді, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

(56) Територіальним відділенням Комітету листом від 02.03.2020 № 66-02/495 виконавчому комітету Полтавської міської ради було надіслано подання з попередніми висновками від 02.03.2020 року № 66-03/27п у справі № 66-3-50/11-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку виконавчого комітету Полтавської міської ради.

(57) Заперечення, зауваження чи пропозиції до подання з попередніми висновками від виконавчого комітету Полтавської міської ради до територіального відділення Комітету не надходили.

 

 

7. Висновки у справі

(58) Таким чином, доказами, зібраними у справі доведено, що бездіяльність виконавчого комітету Полтавської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, яка підпорядковується Полтавській міській раді, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 46 і 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 29 та 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р ) ( із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

 

ПОСТАНОВИЛА:

 

1. Визнати бездіяльність виконавчого комітету Полтавської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 05384689, адреса: вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000), яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, яка підпорядковується Полтавській міській раді, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

2. Зобов’язати виконавчий комітет Полтавської міської ради припинити порушення, визначене у пункті 1 цього подання.

 

Про виконання пункту 2 даного рішення письмово повідомити Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України у місячний строк з дня його отримання із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

 

 

 

Голова адміністративної колегії В. КНИШ

 

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux