Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 18.03.2020 №66/17-р/к
Опубліковано 20 березня 2020 року о 15:13

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

 

18.03.2020 м. Полтава №66/17-р/к

 

Справа № 66-2-50/1-20

 

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

 

 

Комунальне підприємство «Оржиця - комунсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32802820) у період 24.03.2017 – 14.04.2017 займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів на території смт. Оржиця, с.Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області із часткою 100%.

При цьому, КП «Оржиця - комунсервіс» застосовувало тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, відповідно до наказу по Підприємству від 01.04.2017 № 107, з недотриманням 15-денного строку повідомлення про введення їх у дію, який передбачений статтею 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів).

За результатами розгляду справи № 66-2-50/1-20 такі дії КП «Оржиця - комунсервіс» визнано зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів, шляхом вчинення дій, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку (частина перша статті 13, пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

На КП «Оржиця - комунсервіс» накладено штраф у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 66-2-50/1-20 про порушення КП «Оржиця - комунсервіс» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 02.03.2020 року № 66-03/28п,

 

ВСТАНОВИЛА :

1. Процесуальні дії

(1) Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

(2) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.01.2020 № 66/1-рп/к розпочато розгляд справи № 66-2-50/1-20 за ознаками вчинення комунальним підприємством «Оржиця – комунсервіс» (далі – КП «Оржиця – комунсервіс», Підприємство) порушення, яке полягає у застосуванні тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, з недотриманням 15-денного строку повідомлення про введення їх у дію, який передбачений статтею 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів, шляхом вчинення дій, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(3) Головою Відділення до КП «Оржиця – комунсервіс» надіслано вимоги про надання інформації від 01.07.2019 № 66-02/1640 та від 16.07.2019 № 66-02/1761.

(4) Розпорядження про початок розгляду справи № 66-2-50/1-20 направлено до КП «Оржиця – комунсервіс» листом від 08.01.2020 № 66-02/29.

(5) Листом від 13.01.2020 № 9 КП «Оржиця – комунсервіс» надало відповідь на розпорядження від 08.01.2020 № 66/1-рп/к про початок розгляду справи.

2. Відповідач

(6) Відповідачем по справі є КП «Оржиця – комунсервіс», код ЄДРПОУ – 32802820. Місцезнаходження: вулиця Радянська, 10А, селище міського типу Оржиця, Оржицький район, Полтавська область, 37700. Засновник: Оржицька селищна рада, код ЄДРПОУ засновника: 21054106. Організаційно-правова форма – комунальне підприємство. Основним видом діяльності є збирання безпечних відходів (38.11).

(7) КП «Оржиця – комунсервіс» є юридичною особою, веде самостійний баланс, має печатку з власною назвою, розрахунковий рахунок в банківській установі тощо.

3. Визначення монопольного (домінуючого) становища

(8) Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 01.04.2002 № 317/6605 (далі – Методика), територіальне відділення Комітету провело дослідження становища КП «Оржиця – комунсервіс» на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів у 2017 – 2018 роках.

3.1. Об’єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища

(9) Відповідно до пункту 3.1 Методики об’єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища є: суб’єкт господарювання; група суб’єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) суб’єктом (суб’єктами) господарювання.

3.1.1. Суб’єкт господарювання

(10) У відповідності до п. 3.4. Методики, визначення складу групи суб'єктів господарювання здійснюється шляхом установлення переліку незалежних суб'єктів господарювання, до складу яких входить суб'єкт (суб'єкти) господарювання, що випускає(ють), постачає(ють), продає(ють), придбаває(ють) конкретний товар (продукцію, роботи, послуги).

(11) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП «Оржиця – комунсервіс» є суб'єктом господарювання.

(12) КП «Оржиця – комунсервіс» – суб’єкт господарювання, який надає послуги з вивезення твердих побутових відходів.

3.1.2. Конкретний товар (продукція, товари, послуги), який випускається, постачається, придбавається (використовується, споживається) цим суб’єктом господарювання

(13) Об’єктом аналізу є ринок послуг з вивезення твердих побутових відходів.

3.2. Визначення переліку товарів та основних продавців, покупців цих товарів, щодо яких

має визначатися монопольне (домінуюче) становище

3.2.1. Перелік товарів, щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище суб’єкта

господарювання

(14) Відповідно до Методики, перелік товарів, щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання, складається з товарів (товарних груп), які обертаються в Україні чи на відповідній частині її території і які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи).

(15) Визначення ознак одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи) здійснюється виходячи з подібності, зокрема: споживчих характеристик, умов споживання, умов реалізації та цін.

(16) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про відходи», поводження з відходами – це дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

(17) Послуги з поводження з побутовими відходами – це послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування.

(18) Послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

(19) Послуги з вивезення твердих побутових відходів за споживчими властивостями, умовами використання, технічними, експлуатаційними властивостями і характеристиками тощо не мають взаємозамінних товарів.

(20) За інформацією виконавчого комітету Оржицької селищної ради, наданої на вимогу територіального відділення Комітету листом від 26.07.2019 № 3/3/04-09 (вх. №66-01/1290 від 01.08.2019), з’ясовано, що на території Оржицької селищної ради наявний один суб’єкт господарювання комунальної форми власності, що діяв протягом 2017 - 2019 років у сфері поводження з побутовими відходами - комунальне підприємство «Оржиця – комунсервіс». КП «Оржиця – комунсервіс» надає послуги з вивезення твердих побутових відходів по даний час.

(21) Конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів Оржицькою селищною радою не проводився.

(22) За інформацією виконавчого комітету Оржицької селищної ради, наданої на вимогу територіального відділення Комітету листом від 26.07.2019 № 3/3/04-09 (вх. №66-01/1290 від 01.08.2019), виконавець послуг з вивезення побутових відходів був визначений у відповідності до «Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді», затвердженого наказом № 60 від 25.04.2005 року Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства та законом України «Про житлово-комунальні послуги».

(23) Рішенням виконавчого комітету Оржицької селищної ради від 21.01.2010 року № 5 «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця» визначено КП «Оржиця – комунсервіс» виконавцем комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів.

(24) Рішенням виконавчого комітету Оржицької селищної ради від 31.08.2016 № 43 «Про внесення змін до рішення № 5 від 21.01.2010 року «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця» внесено зміни та визначено КП «Оржиця – комунсервіс» виконавцем комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів у смт. Оржиця та с. Маяківка.

(25) За інформацією виконавчого комітету Оржицької селищної ради, наданої на вимогу територіального відділення Комітету листом від 26.07.2019 № 3/3/04-09 (вх. №66-01/1290 від 01.08.2019), КП «Оржиця – комунсервіс», як суб’єкт господарювання надає послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Оржицької селищної ради в смт. Оржиця та с. Маяківка, Онішківської сільської ради в с. Онішки, Зарізької сільської ради в с. Заріг.

(26) За інформацією Підприємства (лист б/н, б/д, вх. № 66-01/1163 від 10.07.2019), вивезення побутових відходів здійснюється КП «Оржиця – комунсервіс» автотранспортним методом, згідно графіку вивезення твердих побутових відходів та договорів заключних з населенням по смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг .

(27) Територіальним відділенням Комітету не встановлено інших суб’єктів господарювання, що надавали у період 2017-2019 років послуги з вивезення твердих побутових відходів, з боку яких КП «Оржиця – комунсервіс» зазнає конкуренції на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

(28) Виходячи з вищевикладеного, споживачі на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с.Заріг Оржицького району Полтавської області не мають можливості вибору підприємства, яке надавало б аналогічні послуги у цьому населеному пункті, тобто, споживачі можуть скористатися послугами лише КП «Оржиця – комунсервіс».

(29) Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються КП «Оржиця – комунсервіс» на платній основі, а, отже, є товаром, щодо якого визначається монопольне (домінуюче) становище.

3.2.2. Перелік основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів,

користувачів)

(30) Продавцями послуг з вивезення твердих побутових відходів є суб’єкти господарювання, господарська діяльність яких у відповідності до Закону України «Про відходи» здійснюється у сфері поводження з відходами та спрямована на задоволення потреб споживача, у запобіганні утворенню відходів шляхом їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, а також, які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»)

(31) КП «Оржиця – комунсервіс» - надавач послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

(32) Споживачами послуг з вивезення твердих побутових відходів є фізичні та юридичні особи на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

3.3. Визначення товарних меж ринку

(33) Відповідно до пунктів 5.1-5.3 Методики товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого.

(34) Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із переліку товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи), за показниками взаємозамінності, якими, зокрема, є:

подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання тощо;

подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і характеристик, якісних показників тощо;

наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи);

відсутність суттєвої різниці в цінах;

взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва, тобто здатності виробників запропонувати нові товари на заміну існуючих.

При проведенні дослідження необхідно враховувати, що взаємозамінні товари належать до групи однорідних товарів (товарних груп), які розглядаються споживачем як один і той же товар (товарна група), і які можуть бути стандартизовані або диференційовані.

Стандартизованими товарами (товарними групами) можуть розглядатися товари, які мають єдину систему показників, параметрів, що характеризують товар, і у виробництві яких використовуються єдині чи однакові технічні стандарти, технічні умови, стандарти застосування тощо.

(35) Послуга з вивезення твердих побутових відходів за споживчими властивостями, умовами використання, технічними, експлуатаційними властивостями і характеристиками тощо не має взаємозамінних товарів.

(36) Враховуючи наведене, товарними межами ринку є послуги з вивезення твердих побутових відходів, які не є взаємозамінними з іншими видами послуг, оскільки споживачі цих послуг не можуть обрати інші послуги на заміну.

3.4. Визначення територіальних (географічних) меж ринку

(37) Відповідно до вимог Методики, територіальні межі ринку визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої, з точки зору споживача, придбання товарів є неможливим або недоцільним.

(38) При встановленні територіальних меж ринку, які визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача придбання товарів є неможливим або недоцільним, зокрема враховувалось місце розташування груп споживачів. Особливістю послуг з вивезення твердих побутових відходів є отримання послуги безпосередньо за місцем знаходження споживача. Тобто, споживач може отримати послугу тільки від суб’єктів господарювання, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів у конкретному населеному пункті.

(39) КП «Оржиця – комунсервіс» надає послуги з вивезення твердих побутових відходів в територіальних межах смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

(40) Отже, територіальними (географічними) межами ринку надання послуг з вивезення твердих побутових відходів є географічні межі території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с.Заріг Оржицького району Полтавської області (далі – Територіальні межі).

3.5. Проміжок часу, стосовно якого має визначатися становище суб’єктів господарювання

на ринку – часові межі ринку

(41) У відповідності до Методики, часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило, рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою структурою.

(42) Відповідно до пункту 7.3. Методики, проміжок часу менший, ніж один рік, може визнаватися часовими межами ринку, за умов, що монопольне (домінуюче) становище суб'єкта (суб'єктів) господарювання обумовлене наданням йому особливих прав, повноважень, пільг з боку органів влади, органів місцевого самоврядування чи органів адміністративно-господарського управління та контролю або інших суб'єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище.

(43) Рішеннями виконавчого комітету Оржицької селищної ради від 21.01.2010 № 5 «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця» та від 31.08.2016 №43 «Про внесення змін до рішення № 5 від 21.01.2010 року «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця» визначено КП «Оржиця – комунсервіс» виконавцем комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів у смт. Оржиця та с. Маяківка.

(44) Отже, виконавчим комітетом Оржицької селищної ради надано КП «Оржиця - комунсервіс» особливі права та повноваження для здійснення господарської діяльності з вивезення твердих побутових відходів.

(45) Крім того, рішенням виконавчого комітету Оржицької селищної ради від 24.03.2017 № 17 «Про встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів», затверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для КП «Оржиця – комунсервіс». У зазначеному рішенні визначено, що рішення набуває чинності з дня опублікування в газеті «Оржицькі вісті». Оприлюднення затверджених тарифів відбулося 30.03.2017 року, тарифи було введено з 01.04.2017 року згідно наказу по Підприємству від 01.04.2017 № 107.

(46) Відповідно до статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів), у разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

(47) Тобто, Підприємство повинно було застосовувати тариф лише з 15.04.2017 року.

(48) Виходячи з вищевикладеного, часовими межами ринку надання послуг з вивезення твердих побутових відходів визначено: 24.03.2017 – 14.04.2017, протягом яких залишалась незмінною структура ринку, співвідношення попиту та пропозиції на ньому.

3.6. Розрахунок частки суб’єктів господарювання на ринку

3.6.1. Обсяг ринку, на якому визначається монопольне (домінуюче) становище

(49) Обсяги наданих КП «Оржиця – комунсервіс» послуг з вивезення твердих побутових відходів за 2017 рік становить 5241 м. куб.

3.6.2. Розрахунок частки суб’єктів господарювання на ринку

(50) Відділенням встановлено, що КП «Оржиця – комунсервіс» є єдиним суб’єктом господарювання, який надає послуги з вивезення твердих побутових відходів на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

(51) Виходячи з наведеного, частка КП «Оржиця – комунсервіс» на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів у період 24.03.2017 – 14.04.2017 в межах смт. Оржиця, с.Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області становить 100%.

 

3.7. Визначення потенційних конкурентів

(52) Відповідно до Методики, потенційними конкурентами вважаються такі суб'єкти господарювання: які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з різних причин не реалізують ці можливості; які виготовляють товари (товарні групи), що складають товарні межі ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові суб'єкти господарювання, які можуть вступити на ринок.

(53) Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами є суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

(54) Рішеннями виконавчого комітету Оржицької селищної ради від 21.01.2010 № 5 «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця» та від 31.08.2016 №43 «Про внесення змін до рішення № 5 від 21.01.2010 року «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця» визначено КП «Оржиця – комунсервіс» виконавцем комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів.

(55) Отже, враховуючи те, що ринок послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області є монополізованим, конкуренція на ньому відсутня.

3.8. Визначення бар’єрів вступу на ринок

(56) Відповідно до Методики бар’єрами для вступу потенційних конкурентів на відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами (товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців; адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на певний ринок товару (товарної групи).

(57) Бар’єрами для вступу на ринок надання послуг з вивезення твердих побутових відходів є адміністративні, економічні та організаційні обмеження.

(58) КП «Оржиця – комунсервіс» здійснює господарську діяльність надаючи вищевказані послуги споживачам, за що отримує відповідну плату, отже, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб’єктом господарювання.

(59) Аналізуючи ринок надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області у період 24.03.2017 – 14.04.2017 встановлено, що у вищезазначених територіальних межах та товарних межах ринку Відповідач працює одноосібно та безальтернативно, не зазнає конкуренції на цьому ринку.

3.9. Установлення монопольного (домінуючого) становища

3.9.1. Визначення частки суб’єкта господарювання

(60) Отже, у період 24.03.2017 – 14.04.2017 на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області Відповідач не має жодного конкурента.

3.10. Загальні висновки щодо визначення монопольного (домінуючого) становища Відповідача

(61) Таким чином, враховуючи вищезазначене, відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», КП «Оржиця – комунсервіс» у період 24.03.2017 – 14.04.2017 на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів займає монопольне (домінуюче) становище на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області з часткою 100%.

4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку

4.1. Обставини справи

(62) Рішенням виконавчого комітету Оржицької селищної ради від 24.03.2017 № 17 «Про встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів», затверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів за 1 м. куб.:

- для населення – 29,76 грн.;

- для бюджетних організацій та інших споживачів – 65,50 грн.

(63) У рішенні від 24.03.2017 № 17 зазначено, що рішення набуває чинності з дня опублікування в газеті «Оржицькі вісті».

(64) За інформацією КП «Оржиця – комунсервіс», наданої територіальному відділенню Комітету листом від 22.07.2019 № 79 (вх. №66-01/1268 від 29.07.2019), з’ясовано, що наказом від 01.04.2017 № 107 «Про введення в дію тарифів на вивезення ТПВ» введено в дію з 01.04.2017 року тарифи на вивезення твердих побутових відходів за 1 м. куб.:

- для населення – 29,76 грн.;

- для бюджетних організацій та інших споживачів – 65,50 грн.

(65) Оприлюднення затверджених тарифів відбулося через газету «Оржицькі вісті» від 30.03.2017 року.

(66) Діючі тарифи було введено з 01.04.2017 року згідно наказу по Підприємству від 01.04.2017 № 107.

(67) Відповідно до статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів), у разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

(68) Разом з тим, КП «Оржиця – комунсервіс» не надано документів, що підтверджують факт повідомлення споживачів про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію з посиланням на рішення відповідних органів.

(69) При цьому, КП «Оржиця – комунсервіс», листом від 22.07.2019 № 79 (вх. №66-01/1268 від 29.07.2019), надало копію витягу з газети «Оржицькі вісті» від 30.03.2017 року з інформацією про зміну вищезазначених тарифів.

(70) Як результат, Підприємством було порушено встановлені чинним законодавством терміни введення в дію тарифів, враховуючи необхідність здійснення повідомлення, у строк, встановлений в статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів).

(71) Такі дії КП «Оржиця – комунсервіс» щодо застосування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, раніше на 14 днів, ніж визначено нормативно-правовим актом, призвели до того, що споживачі сплачували за послуги з вивезення твердих побутових відходів, за вартістю, яка була введена в дію без дотримання 15-денного терміну повідомлення про введення їх у дію з посиланням на рішення відповідних органів.

(72) Листом від 13.01.2020 № 9 КП «Оржиця – комунсервіс» надало відповідь на розпорядження від 08.01.2020 № 66/1-рп/к про початок розгляду справи.

(73) Згідно вищевказаного листа Підприємства, «КП «Оржиця – комунсервіс» провело перерахунок плати за надані послуги з 01.04.2017 по 14.04.2017 року. Станом на 01.04.2017 року КП «Оржиця – комунсервіс» було укладено 754 договори з фізичними особами та 31 договір з юридичними особами. У зв’язку з порушенням терміну введення в дію нових тарифів споживачам повернено кошти переплати за 14 днів на загальну суму 3619,33 грн. Згідно реєстру відкориговано кожен абонентський рахунок та встановлено поточний стан переплати і заборгованості» (мова оригіналу).

4.2. Антиконкурентні наслідки дій Відповідача

(74) Частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(75) КП «Оржиця – комунсервіс» застосувало тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, раніше на 14 днів, ніж визначено нормативно-правовим актом, що призвело до того, що споживачі сплатили за послуги з вивезення твердих побутових відходів, за вартістю, яка була введена в дію без дотримання 15-денного терміну повідомлення про введення їх у дію з посиланням на рішення відповідних органів та призвело до ущемлення інтересів споживачів.

(76) За умов існування значної конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області, коли споживачі мали б можливість обирати більш економічно вигідніші договірні відносини з надавачами цих послуг, такі дії КП «Оржиця – комунсервіс», які призвели до ущемлення інтересів споживачів, були б неможливими.

4.3. Неможливість вчинення Відповідачем таких дій за умов існування значної конкуренції

на ринку

(77) За відсутності конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів КП «Оржиця – комунсервіс» застосовувало тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для споживачів, які не мають альтернативи надавача зазначених послуг.

(78) Дії комунального підприємства «Оржиця – комунсервіс» щодо застосування тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, відповідно до наказу по Підприємству від 01.04.2017 № 107, з недотриманням 15-денного строку повідомлення про введення їх у дію, який передбачений статтею 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів), стали можливими через відсутність конкуренції на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів у територіальних межах смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

(79) КП «Оржиця – комунсервіс» є єдиним суб’єктом господарювання, який надає послуги з вивезення твердих побутових відходів у територіальних межах смт. Оржиця, с. Маяківка, с.Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області, стосунків з яким неможливо уникнути, його поведінка завдала шкоди інтересам споживачів, оскільки відсутні інші альтернативні джерела отримання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

(80) Територіальним відділенням Комітету листом від 02.03.2020 №66-02/494 до КП «Оржиця – комунсервіс» було надіслано подання з попередніми висновками від 02.03.2020 року № 66-03/28 п у справі № 66-2-50/1-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку КП «Оржиця – комунсервіс».

(81) У відповідь на вищевказане подання, КП «Оржиця – комунсервіс» листом від 10.03.2020 № 43 (вх. № 66-01/409 від 13.03.2020) надало пояснення по даній справі.

(82) «На даний час КП «Оржиця – комунсервіс» є виконавцем рішення № 5 від 21.01.2020 року виконавчого комітету Оржицької селищної ради, але в ніякому разі не монополістом, як вказано в поданні п. 51. В смт. Оржиця всього домогосподарств – 1753, квартир – 386, а договорів на 14.01.2017 заключено 754. В с. Маяківка домогосподарств – 176, а договорів 60 – заключено в 2019 році. В с. Онішки домогосподарств – 320, а договорів 176 заключено в 2019 році. В с. Заріг 4 великих контейнерів в 2018 році і 3 контейнера в 2019 році, тому твердження, що КП «Оржиця – комунсервіс» має 100% частку на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів у період з 24.03.2017 – 14.04.2017 і по даний час не є дійсним. До серпня 2019 року на Оржицьке сміттєзвалище був вільний доступ, громадяни та підприємства різної форми власності вказаних сіл вивозили тверді побутові відходи самостійно» (мова оригіналу).

(83) Вказане спростовується наступним.

(84) Рішеннями виконавчого комітету Оржицької селищної ради від 21.01.2010 року № 5 «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця» та від 31.08.2016 № 43 «Про внесення змін до рішення № 5 від 21.01.2010 року «Про визначення виконавця комунальних послуг на території смт. Оржиця»визначено КП «Оржиця – комунсервіс» виконавцем комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів.

(85) Територіальним відділенням Комітету не встановлено інших суб’єктів господарювання, що надавали у період 2017-2019 років послуги з вивезення твердих побутових відходів, з боку яких КП «Оржиця – комунсервіс» зазнає конкуренції на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

(86) Споживачі на території смт. Оржиця, с. Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області не мають можливості вибору підприємства, яке надавало б аналогічні послуги у цьому населеному пункті, тобто, споживачі можуть скористатися послугами лише КП «Оржиця – комунсервіс».

(87) А отже, КП «Оржиця – комунсервіс» у період 24.03.2017 – 14.04.2017 займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів на території смт. Оржиця, с.Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області із часткою 100%.

(88) «Комунальне підприємство «Оржиця – комунсервіс» визнає, що допустило порушення ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV, у разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець не менше ніж 15 днів до введення їх в дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів. КП «Оржиця – комунсервіс» провело перерахунок плати за надані послуги з 01.04.2017 по 14.04.2017 року. Станом на 01.04.2017 року КП «Оржиця – комунсервіс» було укладено 754 договори з фізичними особами та 31 договір з юридичними особами. У зв’язку з порушенням терміну введення в дію нових тарифів споживачам повернено кошти переплати за 14 днів на загальну суму 3619,33 грн. Згідно реєстру відкориговано кожен абонентський рахунок та встановлено поточний стан переплати і заборгованості» (мова оригіналу).

(89) Визнання Підприємством порушення та проведення перерахунків споживачам вплинуло при визначенні розміру штрафу.

(90) Вищевказані пояснення КП «Оржиця – комунсервіс» на подання з попередніми висновками від 02.03.2020 року № 66-03/28 п у справі № 66-2-50/1-20 не спростовують матеріалів даної справи.

6. Висновки у справі

(91) Таким чином, доказами, зібраними у справі доведено, що Відповідач, займаючи впродовж 24.03.2017 – 14.04.2017 монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах території смт. Оржиця, с. Маяківка, с.Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області з часткою 100%, своїми діями, що полягали у застосуванні тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, відповідно до наказу по Підприємству від 01.04.2017 № 107, з недотриманням 15-денного строку повідомлення про введення їх у дію, який передбачений статтею 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів), у розрахунках зі споживачами,

призвело до ущемлення інтересів споживачів (понесення додаткових фінансових витрат),

і які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку,

вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. Визначення розміру штрафу

(92) Зловживання монопольним (домінуючим становищем) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції (пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

(93) Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 2 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(94) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по КП «Оржиця - комунсервіс» за 2018 рік становив 368,6 тисяч гривень.

(95) Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(96) Рішення про накладення штрафів у розмірах понад чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.

(97) При визначенні розміру штрафу було враховано такі обставини:

(і) надання всіх необхідних документів і пояснень;

(іі) Відповідач не чинив перешкод під час розслідування обставин у справі;

(ііі) порушення вчинено Відповідачем вперше;

(іііі) Відповідачем повернуто споживачам кошти.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 46 і 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 29 та 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р ) ( із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

 

ПОСТАНОВИЛА:

 

1. Визнати, що у період 24.03.2017 – 14.04.2017 комунальне підприємство «Оржиця - комунсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32802820, адреса: вул. Радянська, 10А, смт. Оржиця, Оржицький р-н, Полтавська обл., 37700), займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів на території смт. Оржиця, с.Маяківка, с. Онішки, с. Заріг Оржицького району Полтавської області із часткою 100%.

2. Визнати дії комунального підприємства «Оржиця - комунсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32802820, адреса: вул. Радянська, 10А, смт. Оржиця, Оржицький р-н, Полтавська обл., 37700), які полягають у застосуванні тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, відповідно до наказу по Підприємству від 01.04.2017 № 107, з недотриманням 15-денного строку повідомлення про введення їх у дію, який передбачений статтею 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV (в редакції на момент формування тарифів), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів, шляхом вчинення дій, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

3. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в пункті 2 резолютивної частини цього подання, накласти на комунальне підприємство «Оржиця - комунсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32802820, адреса: вул. Радянська, 10А, смт.Оржиця, Оржицький р-н, Полтавська обл., 37700) штраф у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень.

 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

 

 

Голова адміністративної колегії В. КНИШ

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux