Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 23.10.2019 №66/36-р/к
Опубліковано 25 жовтня 2019 року о 12:23

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

23.10.2019 м. Полтава № 66/36-р/к

 

Справа № 66-3-50/38-19

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

 

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів за період 2017-2018 років.

На засіданні адміністративної колегії територіального відділення Комітету, яке відбулось 24.05.2019, виконавчому комітету Кременчуцької міської ради були внесені рекомендації №66/6-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі вжиття заходів щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради у встановленому законодавством порядку, шляхом проведення конкурсу на надання таких послуг.

Рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/6-рк/к станом на 19.07.2019 (прийняття розпорядження про початок розгляду справи) не виконані.

За результатами розгляду справи № 66-3-50/38-19, зазначені дії виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 66-3-50/38-19 про порушення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 04.10.2019 № 66-03/89п,

 

ВСТАНОВИЛА :

1. Процесуальні дії

(1)               Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

(2)               Адміністративною колегією територіального відділення Комітету виконавчому комітету Кременчуцької міської ради 24.05.2019 були внесені рекомендації №66/6-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(3)               Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.07.2019 № 66/38-рп/к розпочато розгляд справи № 66-3-50/38-19 за ознаками вчинення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

(4)               Листом від 22.07.2019 № 66-02/1800 виконавчому комітету Кременчуцької міської ради направлено розпорядження від 19.07.2019 №66/38-рп/к про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(5)               Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради листом від 29.08.2019 № 01-41/6921 (вх. № 66-01/1437 від 06.09.2019) надав територіальному відділенню Комітету відповідь на розпорядження про початок розгляду справи від 19.07.2019 №66/38-рп/к.

2. Відповідач

(6)               Відповідачем по справі є виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, код ЄДРПОУ 04057287, місцезнаходження: площа Перемоги, 2, місто Кременчук, Полтавська область, 39600. Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування. Основним видом діяльності є Державне управління загального характеру (КВЕД 84.11).

(7)               Відповідно до статей 5 та 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Кременчуцької міської ради входить до системи місцевого самоврядування та є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

3. Нормативно-правове регулювання

(8)               Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України.

(9)               Згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується, зокрема, на принципах створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій.

(10)           Таким чином, органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за створенням конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг на засадах пріоритету прав споживачів.

(11)           Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(12)           Отже, реалізація виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради покладених на неї повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(13)           Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побутовими відходами, визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами регулюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

(14)           Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

(15)           Статтею 5 вищевказаного Закону визначено, що до житлово-комунальних послуг належать, зокрема, і послуги з поводження з побутовими відходами.

(16)           Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавцями послуг з поводження з побутовими відходами - є суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

(17)           Згідно з пунктом 55 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, зокрема, питання визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

(18)           Згідно з частиною третьою статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(19)           Згідно з підпунктом «е» частини першої статті 16 Закону України «Про відходи» підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території.

(20)           Відповідно до пункту 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

(21)           Процедура підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту визначена Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 (далі – Порядок).

(22)           Відповідно до пункту 1 Порядку, цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

(23)           Пунктом 4 Порядку визначено, що підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад» (далі - організатор конкурсу).

(24)           Отже, підставою для прийняття органом місцевого самоврядування рішення про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів є рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту.

4. Обставини справи

(25)           За інформацією виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наданої на вимогу територіального відділення Комітету листом від 10.04.2019 № 01-39/2970 (вх. № 66-01/672 від 16.04.2019), з’ясовано, що послуги зі збирання, перевезення та захоронення побутових відходів здійснює Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 (далі – КАТП 1628).

(26)           Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 06.11.2009 № 793 «Про визначення виконавця послуг з вивезення та захоронення твердих побутових і негабаритних відходів, очищення дворових туалетів і приямків та виключити зі складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій послуги з вивезення та утилізації твердих побутових і негабаритних відходів, очищення дворових туалетів та приямків» вирішено: «1. До проведення конкурсу визначити виконавцем послуг з вивезення та захоронення твердих побутових і негабаритних відходів,очищення дворових туалетів та приямків у житловому фонді Кременчуцької міської ради – Кременчуцьке автотранспортне підприємство 1628...4. Зобов’язати виконавця послуг з вивезення та утилізації твердих побутових і негабаритних відходів, очищення дворових туалетів та приямків укласти договори зі споживачами на надання послуг з вивезення та утилізації твердих побутових і негабаритних відходів, очищення дворових туалетів та приямків» (мова оригіналу).

(27)           У відповідь на вимогу територіального відділення Комітету, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради листом від 10.04.2019 № 01-39/2970 (вх. № 66-01/672 від 16.04.2019), повідомив, що «Конкурс на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів не проводився. В зв’язку з тим, що Кременчуцьке КАТП – 1628 займає монопольне становище у сфері захоронення твердих побутових відходів, а інші суб’єкти господарювання з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відсутні, Кременчуцьке КАТП – 1628 було визначено виконавцем послуги з вивезення побутових відходів для всіх категорій споживачів» (мова оригіналу).

(28)           Кременчуцьке КАТП – 1628 надає послуги у сфері поводження з побутовими відходами в межах міста Кременчука.

(29)           Таким чином, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради поклав обов’язок із надання послуг з вивезення побутових відходів на Кременчуцьке КАТП – 1628.

(30)           Всупереч вимогам законодавства України у житлово-комунальній сфері виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради визначено виконавця послуг із вивезення побутових відходів без проведення конкурсу на надання цих послуг.

(31)           Бездіяльність виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради, містила ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

(32)           Враховуючи вказане вище, за результатами дослідження на ринку послуг у сфері вивезення побутових відходів, керуючись статтями 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на засіданні адміністративної колегії територіального відділення Комітету, яке відбулось 24.05.2019, виконавчому комітету Кременчуцької міської ради були внесені рекомендації №66/6-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі вжиття заходів щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради у встановленому законодавством порядку, шляхом проведення конкурсу на надання таких послуг.

(33)           Про результати розгляду цих рекомендацій потрібно було повідомити територіальне відділення Комітету у місячний термін з дня їх отримання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

(34)           Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/6-рк/к, згідно повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення, отримав 29.05.2019 року.

(35)           Листом від 10.07.2019 № 21-54/4988 (вх. №66-01/1171 від 11.07.2019) виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, у відповідь на вищезазначені рекомендації, повідомив територіальне відділення Комітету, що «відповідно до п. 55 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, питання визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Частина третя статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 визначено Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів.

01.05.2019 повністю вступив у дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIIІ, який регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Так, згідно з п.2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Тобто, наразі, є деяка неврегульованість в законодавчих актах щодо назви комунальної послуги «з вивезення побутових відходів» та «з поводження з побутовими відходами».

З метою недопущення порушення норм діючого законодавства та неухильного дотримання вимог ст.19 Конституції України, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області звернеться до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства – Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, для отримання відповідних роз’яснень щодо подальших дій органів місцевого самоврядування стосовно проведення конкурсу з визначення виконавця послуг на вивезення/захоронення побутових відходів, зважаючи на відмінність назв комунальних послуг.

Крім того, у подальшому, виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області будуть встановлюватися тарифи на послугу з поводження з побутовими відходами, а не з вивезення» (мова оригіналу).

(36)           З цього приводу слід зазначити, що законодавчими актами чітко визначено поняття поводження з побутовими відходами та вивезення побутових відходів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про відходи»:

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення;

зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);

оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;

послуги з поводження з побутовими відходами - послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування.

Тобто, в поняття поводження з відходами включене не тільки їх вивезення на полігон, а й дії, спрямовані на попередження утворення відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, обробка, переробка, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення.

(37)           Щодо подальшого встановлення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами, а не з вивезення, слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» затверджено Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (далі – Порядок № 1010).

Порядок № 1010 визначає механізм формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 8 Порядку № 1010, тарифи на послуги визначаються окремо за кожною послугою поводження з побутовими відходами та за видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, небезпечні).

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Формування тарифів на вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів здійснюється з урахуванням витрат за кожною послугою та в розрізі операцій, облік яких ведеться суб’єктом господарювання окремо.

(38)           Листом від 10.07.2019 № 21-54/4988 (вх. №66-01/1171 від 11.07.2019) виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, у відповідь на вищезазначені рекомендації, повідомив територіальне відділення Комітету, що «до 01.05.2019 діяли норми частини 2 статті 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-ІV, якими було встановлено, що перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, визначає орган місцевого самоврядування.

Наказом Держжитлокомунгоспу України від 25.04.2005 № 60 затверджено Порядок визначення виконавця житлово-комунальних послуг, яким було встановлено, що органами місцевого самоврядування визначаються виконавці житлово-комунальних послуг… Кременчуцька міська рада Полтавської області та її виконавчий комітет не приймали рішення, яким би було визначено, що послуга з «вивезення побутових відходів» або «поводження з побутовими відходами» відноситься до переліку послуг, право на здійснення яких здійснюється на конкурсних засадах» (мова оригіналу).

(39)           З цього приводу зазначаємо наступне.

Законом України від 21.01.2010 №1825-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами», який набрав чинності 16.02.2010 року, внесено зміни:

- в Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», доповнивши його пунктом 55 такого змісту: визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами";

- в Закон України «Про відходи»: частину першу статті 16 доповнивши пунктом «е» такого змісту: «участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території» та доповнено статтею 35-1 такого змісту: «…виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України… Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту».

Відповідно до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів. Такі положення цього нормативного документу містяться і в редакції 2011 року.

Процедура підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту визначена Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

Пунктом 4 Порядку визначено, що підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад» (далі - організатор конкурсу). Такі положення цього нормативного документу містяться і в редакції 2011 року.

Отже, повноваження органів місцевого самоврядування щодо визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють перевезення побутових відходів визначені ще в 2010 році.

Всупереч вимог законодавства України у житлово-комунальній сфері виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради визначено виконавця послуг із вивезення побутових відходів без проведення конкурсу на надання цих послуг.

(40)           Листом від 10.07.2019 № 21-54/4988 (вх. №66-01/1171 від 11.07.2019) виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, у відповідь на рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/6-рк/к, повідомив територіальне відділення Комітету, що «після законодавчої урегульованості назви послуги, Кременчуцькою міською радою Полтавської області та її виконавчим комітетом будуть здійснені організаційні заходи щодо проведення конкурсу з визначення виконавця комунальної послуги з поводження з побутовими відходами» (мова оригіналу).

(41)           Посилання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на законодавчу неврегульованість назви послуги не відповідає дійсності і прийнятим нормативно – правовим документам.

Як уже зазначалося вище, в поняття поводження з відходами включене не тільки їх вивезення на полігон, а й дії, спрямовані на попередження утворення відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, обробка, переробка, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

Процедура підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту визначена Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

З цього слідує, що законодавством України чітко врегульовані питання понять «вивезення побутових відходів» та «поводження з побутовими відходами», а також процедура підготовки та проведення конкурсу із визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

(42)           Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

(43)           Про результати розгляду цих рекомендацій потрібно було письмово повідомити територіальне відділення Комітету у місячний термін з дня їх отримання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

(44)           Частиною третьою статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

(45)           Виходячи із листа виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 10.07.2019 №21-54/4988 (вх. №66-01/1171 від 11.07.2019), рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/6-рк/к станом на момент прийняття розпорядження про початок розгляду справи не виконані. Терміни щодо організації та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів не вказані. Зазначено лише, що «після законодавчої урегульованості назви послуги, Кременчуцькою міською радою Полтавської області та її виконавчим комітетом будуть здійснені організаційні заходи щодо проведення конкурсу з визначення виконавця комунальної послуги з поводження з побутовими відходами».

(46)           В свою чергу, доказів направлення звернення до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, станом на 23.10.2019, виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради до територіального відділення Комітету не надано.

(47)           Крім того, листом від 29.08.2019 №01-41/6921 (вх. № 66-01/1437 від 06.09.2019) виконавчий комітет Кременчуцької міської ради повідомив територіальне відділення Комітету, що «на Ваше розпорядження від 19.07.2019 № 66/38-рп/к «Про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції» повідомляємо наступне… Наразі на веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету оприлюднено проект рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про визначення організатора конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», відповідно до якого пропонується уповноважити виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області виступити організатором конкурсу з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука, у тому числі з правом затвердження конкурсної документації, створення комісії та введення в дію рішення (протоколу) конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу. Зазначений проект рішення буде розглянуто на пленарному засіданні ХХХVIII сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VII скликання, що відбудеться 03.09.2019.

У випадку прийняття депутатами міської ради вищезазначеного проекту рішення, виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області буде затверджено конкурсну документацію на проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів та в подальшому оголошено конкурс у відповідності до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173» (мова оригіналу).

(48)           Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради листом від 25.09.2019 № 01-36/1700 (вх..№ 66-01/1606 від 01.10.2019) надіслав територіальному відділенню Комітету для погодження на відповідність антимонопольному законодавству проект регуляторного акта «Про організацію проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука». До проекту регуляторного акту додано аналіз впливу до проекту рішення «Про організацію проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука», Положення про конкурсну комісію та Конкурсну документацію на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука.

(49)           Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради в аналізі регуляторного впливу до проекту рішення «Про організацію проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука» зазначає: «проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів є законодавчо-встановленою необхідністю та зважаючи на внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність поводження з побутовими відходами, і на підставі рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2019 «Про визначення організатора конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», вже можливе розв’язання проблеми шляхом проведення конкурсу та затвердження положення про його проведення» (мова оригіналу).

(50)           З цього слідує, що виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради визнається порушення законодавства про захист економічної конкуренції щодо не проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради.

(51)           На даний час, конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради не проведений, тобто рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/6-рк/к не виконані.

(52)           Таким чином, бездіяльність виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

(53)           Територіальним відділенням Комітету листом від 04.10.2019 № 66-02/2490 виконавчому комітету Кременчуцької міської ради було надіслано подання з попередніми висновками від 04.10.2019 року № 66-03/89п у справі № 66-3-50/38-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

(54)           У відповідь на вищевказане подання, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради листом від 11.10.2019 № 01-54/4988 повідомив територіальне відділення Комітету, що виконавчий комітет Кременчуцької міської ради вже розпочав процедуру проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Кременчука.

(55)           З цього слідує, що виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради визнається порушення законодавства про захист економічної конкуренції щодо не проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради

(56)           На даний час конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради не проведений, договір з виконавцем послуг по вивезенню побутових відходів не укладений, отже, рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/6-рк/к не виконані.

 

6. Правова кваліфікація дій Відповідача

(57)           Статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

(58)           Таким чином, бездіяльність виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

(59)           Таким чином, доказами, зібраними у справі доведено, що бездіяльність виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 46 і 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 29 та 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р ) ( із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

 

ПОСТАНОВИЛА:

 

1.    Визнати бездіяльність виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кременчуцької міської ради, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

2.      Зобов’язати виконавчий комітет Кременчуцької міської ради припинити порушення, визначене у пункті 1 цього рішення.

 

Про виконання пункту 2 даного рішення письмово повідомити Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України у місячний строк з дня його отримання із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

 

 

Голова адміністративної колегії В. Книш

 

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux