Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 23.10.2019 №66/37-р/к
Опубліковано 25 жовтня 2019 року о 12:24

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

23.10.2019 м. Полтава № 66/37-р/к

Справа № 66-13-50/35-19

 

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

та накладення штрафу

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

В ході виконання вищезазначеного доручення, з метою отримання необхідної інформації територіальним відділенням Комітету направлено до Яреськівської сільської ради, за адресою її місцезнаходження, вимогу від 12.06.2019 №66-02/1517 про надання інформації в 5-и денний термін з дня її отримання.

Листом від 20.06.2019 № 866 (вх. №66-01/1128 від 02.07.2019) Яреськівська сільська рада відповідь на вимогу не надала, лише зазначила, що Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про Антимонопольний комітет України» не передбачено збір інформації про надання житлово-комунальних послуг, це є повноваженнями органів місцевого самоврядування згідно ст. 142-143 Конституції України.

За результатами розгляду справи № 66-13-50/35-19, зазначені дії Яреськівської сільської ради, кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою відділення строки.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 66-13-50/35-19 про порушення Яреськівською сільською радою законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 04.10.2019 року № 66-03/87п,

 

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

(1)               Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

(2)               Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.07.2019 № 66/35-рп/к розпочато розгляд справи № 66-13-50/35-19 за ознаками вчинення Яреськівською сільською радою порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Комітету на вимогу від 12.06.2019 №66-02/1517, у встановлені головою територіального відділення Комітету строки.

(3)               Листом від 16.07.2019 № 66-02/1766 Яреськівській сільській раді направлено розпорядження від 16.07.2019 №66/35-рп/к про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Відповідач

(4)               Відповідачем по справі є Яреськівська сільська рада, код ЄДРПОУ 21048784. Місцезнаходження: вулиця Козацький шлях, 33, село Яреськи, Шишацький район, Полтавська область, 38030. Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування. Основним видом діяльності є Державне управління загального характеру (КВЕД 84.11).

(5)               Згідно з відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Яреськівська сільська рада є юридичною особою.

(6)               Відповідно до статей 5 та 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Яреськівська сільська рада входить до системи місцевого самоврядування та є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

3. Нормативно-правове регулювання

(7)               Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України.

(8)               Згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується, зокрема, на принципах створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій.

(9)               Таким чином, органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за створенням конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг на засадах пріоритету прав споживачів.

(10)           Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(11)           Отже, реалізація Яреськівською сільською радою покладених на неї повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4. Обставини справи

(12)           В ході виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», територіальним відділенням Комітету з метою отримання необхідної інформації направлено до Яреськівської сільської ради, за адресою її місцезнаходження, вимогу про надання інформації від 12.06.2019 №66-02/1517 в 5-и денний термін з дня її отримання.

(13)           Листом від 20.06.2019 № 866 (вх. №66-01/1128 від 02.07.2019) Яреськівська сільська рада повідомила територіальному відділенню Комітету, що «Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про Антимонопольний комітет України» не передбачено збір інформації про надання житлово-комунальних послуг, це є повноваженнями органів місцевого самоврядування згідно ст. 142-143 Конституції України» (мова оригіналу).

(14)           Враховуючи вказане, у встановлені головою територіального відділення Комітету строки, Яреськівською сільською радою не було надано територіальному відділенню Комітету інформацію та документи по жодному з питань вимоги територіального відділення Комітету від 12.06.2019 №66-02/1517.

(15)           Про відповідальність за неподання інформації, у встановлені головою територіального відділення Комітету строки, територіальне відділення Комітету попереджувало Яреськівську сільську раду у своїй вимозі від 12.06.2019 №66-02/1517 (посилання на статті 22, 22 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»).

(16)           Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Комітету, вимоги уповноважених ним працівників територіального відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

(17)           Відповідно до статті 22 1 цього ж Закону суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(18)           Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно - правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно - господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

(19)           Територіальним відділенням Комітету направлено вимогу до Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області щодо обсягу власних надходжень до спеціального фонду бюджету Яреськівської сільської ради (код ЄДРПОУ 21048784) в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.

(20)           На вказану вище вимогу, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Полтавській області від 10.07.2019 № 09-16-06/2702 (вх. №66-01/1162 від 10.07.2019) проінформовано територіальне відділення Комітету, що «за період з 01.01.2017 по 09.07.2019 Яреськівською сільською радою (код ЄДРПОУ 21048784) на рахунки власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (перша група надходжень), отримано кошти у розмірі 34 910,30 грн., як плата за металобрухт (код класифікації доходів 25010400 – надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна))» (мова оригіналу).

(21)           Яреськівська сільська рада листом від 06.08.2019 № 1005 (вх. №66-01/1328 від 12.08.2019) надала до територіального відділення Комітету наступну звітну документацію за 2018 рік:

- звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги (форма №4-1м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 34 910,30 гривень;

- звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 39 266,32 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 399 000,00 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 62 779,89 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 147 921,71 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 358 783,92 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 789,75 гривень.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду Яреськівської сільської ради, в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності становить 1 043 451,89 гривень.

(22)           Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(23)           Відсутність інформації від Яреськівської сільської ради на вимогу територіального відділення Комітету від 12.06.2019 №66-02/1517 не дає можливості проведення дослідження додержання законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг у сфері вивезення побутових відходів.

(24)           Наведене свідчить про порушення в діях Яреськівської сільської ради (код ЄДРПОУ 21048784) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню на вимогу від 12.06.2019 №66-02/1517, у встановлені головою територіального відділення Комітету строки.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

(25)           Територіальним відділенням Комітету листом від 04.10.2019 № 66-02/2479 Яреськівській сільській раді було надіслано подання з попередніми висновками від 04.10.2019 року № 66-03/87п у справі № 66-13-50/35-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Яреськівської сільської ради.

(26)           У відповідь на вищевказане подання, Яреськівська сільська рада повідомила, що «Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про Антимонопольний комітет України» не передбачено збір інформації про надання житлово-комунальних послуг, це є повноваженнями органів місцевого самоврядування згідно ст. 142-143 Конституції України».

Держава, або громади від імені народу України забезпечують всі життєво – необхідні потреби громадян України по собівартості, без прибутку. Ринок застосовується тільки для приватних підприємств, що отримують прибуток і можуть за його рахунок конкурувати.

Крім того, доводимо до Вашого відому, що такого відокремленого підрозділу «Антимонопольний комітет України Полтавське обласне територіальне відділення» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців ми не знайшли.

Отже, орган самоврядування Яреськівська рада не має адресата, з ким можна вести законну переписку» (мова оригіналу).

(27)           В заперечення вказаного зазначаємо, що частиною першою статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено, що основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(28)           Статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено повноваження Антимонопольного комітету України у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, в пункті 1 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» зазначено, що у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно - господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики.

(29)           Крім того, відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(30)           Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України.

(31)           Відповідно до статті 12 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його компетенції.

(32)           Статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

(33)           Таким чином, виходячи з наведених вище норм Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення не обмежені у доступі до інформації та способах доказування порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

(34)           Отже, вищевказане спростовує зазначене у запереченні Яреськівської сільської ради повідомлення, що згідно чинного законодавства органи Антимонопольного комітету України не мають права збирати інформацію про надання житлово-комунальних послуг.

(35)           При цьому наголошуємо, що у вимозі територіального відділення Комітету від 12.06.2019 №66-02/1517 повідомлено Яреськівську сільську раду, що на даний час територіальним відділенням Комітету здійснюється згідно статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дослідження дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на регіональному ринку послуг у сфері вивезення побутових відходів, а також у абзаці 2 даної вимоги зазначено, що «у зв’язку з вищевикладеним, керуючись пунктами 5 та 12 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Вам необхідно надати територіальному відділенню Комітету в 5 - и денний термін з дня отримання вимоги наступну інформацію та документи» (мова оригіналу).

(36)           Таким чином, територіальним відділенням Комітету з дотриманням вимог чинного конкуренційного законодавства та відповідно до повноважень згідно статті 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» правомірно запитано вимогою від 12.06.2019 № 66-02/1517 в Яреськівської сільської ради надати інформацію та копії документів по всіх 23-х поставлених територіальним відділенням Комітету питаннях.

(37)           При цьому, у встановлені у даній вимозі від 12.06.2019 №66-02/1517 головою територіального відділення Комітету строки Яреськівською сільською радою не було надано ні інформації, ні відповідних копій запитуваних документів. Також наголошуємо, що у відповідь на вказану вимогу Яреськівська сільська рада листом від 20.06.2019 № 866 (вх. №66-01/1128 від 02.07.2019) повідомила територіальному відділенню Комітету, що «Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про Антимонопольний комітет України» не передбачено збір інформації про надання житлово-комунальних послуг, це є повноваженнями органів місцевого самоврядування згідно ст. 142-143 Конституції України» (мова оригіналу).

(38)           Тобто Яреськівською сільською радою не було надано територіальному відділенню Комітету відповідь на вимогу від 12.06.2019 №66-02/1517 у відповідності до запитуваних у ній питань у встановлені головою територіального відділення Комітету строки.

(39)           Щодо твердження Яреськівської сільської ради, про відсутність відокремленого підрозділу «Антимонопольний комітет України Полтавське обласне територіальне відділення» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців, зазначаємо наступне.

(40)           Відповідно до пункту 1 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України №32-р від 23.02.2001 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами (надалі - Положення), територіальне відділення Антимонопольного комітету України є органом у системі органів Антимонопольного комітету України, утвореним для реалізації завдань, покладених на Комітет Законом України «Про Антимонопольний комітет України», іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.

(41)           Відділення є юридичною особою (код ЄДРПОУ 21076316), має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

(42)           Отже, вищевказане заперечення Яреськівської сільської ради на подання з попередніми висновками від 04.10.2019 № 66-03/87п у справі № 66-13-50/35-19 не спростовує матеріали даної справи.

6. Правова кваліфікація дій Відповідача

(43)           Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Комітету є обов’язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22¹ цього ж Закону суб’єкти господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(44)           Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(45)           Таким чином, дії Яреськівської сільської ради, які полягають у неподанні інформації Полтавському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 12.06.2019 №66-02/1517 у встановлені головою територіального відділення Комітету строки, кваліфікуються як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою відділення строк.

7. Висновки у справі

(46)           Таким чином, доказами, зібраними у справі доведено, що дії Яреськівської сільської ради, які полягають у неподанні інформації Полтавському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 12.06.2019 №66-02/1517 у встановлені головою територіального відділення Комітету строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції.

8. Визначення розміру штрафу

(47)           Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(48)           Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно - правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно - господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

(49)           Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

(50)           Яреськівська сільська рада листом від 06.08.2019 № 1005 (вх. №66-01/1328 від 12.08.2019) надала до територіального відділення Комітету наступну звітну документацію за 2018 рік:

- звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги (форма №4-1м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 34 910,30 гривень;

- звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 39 266,32 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 399 000,00 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 62 779,89 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 147 921,71 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 358 783,92 гривень;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), в якому зазначено, що до Яреськівської сільської ради надійшло 789,75 гривень.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду Яреськівської сільської ради, в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності становить 1 043 451,89 гривень.

(51)           Водночас, при визначенні розміру штрафу пропонується врахувати:

- відповідь Яреськівської сільської ради на вимогу територіального відділення Комітету від 12.06.2019 №66-02/1517, про те, що Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Законом України «Про Антимонопольний комітет України» не передбачено збір інформації про надання житлово-комунальних послуг, що це повноваження органів місцевого самоврядування;

- відповідь Яреськівської сільської ради на подання з попередніми висновками від 04.10.2019 року № 66-03/87п у справі № 66-13-50/35-19, про те, що такого відокремленого підрозділу «Антимонопольний комітет України Полтавське обласне територіальне відділення» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців не знайшли. Отже, орган самоврядування Яреськівська рада не має адресата, з ким можна вести законну переписку.

(52) Крім того, при визначенні розміру штрафу пропонується врахувати обставини, що Яреськівська сільська рада, у зв’язку з неподанням інформації на вимогу голови територіального відділення Комітету від 12.06.2019 №66-02/1517, створила перешкоди для виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236 щодо дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів, в тому числі на території Полтавської області.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 29, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р ) ( із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

 

ПОСТАНОВИЛА:

 

1.  Визнати дії Яреськівської сільської ради (адреса: вул. Козацький шлях, 33, с. Яреськи, Шишацький р-н, Полтавська обл., 38030, код ЄДРПОУ 21048784), які полягали у неподанні інформації територіальному відділенню Комітету на вимогу від 12.06.2019 № 66-02/1517 у встановлені головою територіального відділення Комітету строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою відділення строки.

2.  Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на Яреськівську сільську раду (адреса: вул. Козацький шлях, 33, с. Яреськи, Шишацький р-н, Полтавська обл., 38030, код ЄДРПОУ 21048784) штраф у розмірі 10434,50 грн. (десять тисяч чотириста тридцять чотири гривні 50 коп.), що складає один відсоток доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

3.  Зобов’язати Яреськівську сільську раду (код ЄДРПОУ 21048784) усунути наслідки порушення, визначеного у п. 1 резолютивної частини цього рішення, шляхом подання інформації територіальному відділенню Комітету на вимогу від 12.06.2019 №66-02/1517 у встановлені головою територіального відділення Комітету строки.

 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії В. Книш

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux