Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 23.10.2019 №66/38-р/к
Опубліковано 25 жовтня 2019 року о 12:26

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

 

23.10.2019 м. Полтава №66/38-р/к

Справа № 66-3-50/32-19

 

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

 

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів за період 2017-2018 років.

На засіданні адміністративної колегії територіального відділення Комітету, яке відбулось 24.05.2019, Заводській міській раді були внесені рекомендації №66/7-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі вжиття заходів щодо:

- визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради у встановленому законодавством порядку, шляхом проведення конкурсу на надання таких послуг (пункт 1 рекомендацій);

- приведення «Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки», затверджену рішенням сорок першої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 25.01.2019 № 6 відповідно до чинного законодавства, з урахуванням викладених у рекомендаціях зауважень (пункт 2 рекомендацій).

Листом від 21.06.2019 № 02-23/623 (вх. № 66-01/1103 від 24.06.2019) Заводська міська рада повідомила територіальному відділенню Комітету про відсутність потенційних учасників по наданню послуг з вивезення твердих побутових відходів для проведення конкурсу. Рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/7-рк/к станом на 11.07.2019 (прийняття розпорядження про початок розгляду справи) не виконані.

За результатами розгляду справи № 66-3-50/32-19, зазначені дії Заводської міської ради, кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 66-3-50/32-19 про порушення Заводською міською радою законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 04.10.2019 року № 66-03/88п,

 

ВСТАНОВИЛА :

 

1. Процесуальні дії

(1)               Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету, Відділення) відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Ю.Терентьєва від 12.03.2019 № 13-01/236, проведено дослідження регіональних ринків послуг у сфері вивезення побутових відходів.

(2)               Адміністративною колегією територіального відділення Комітету Заводській міській раді 24.05.2019 були внесені рекомендації №66/7-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(3)               Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.07.2019 № 66/32-рп/к розпочато розгляд справи № 66-3-50/32-19 за ознаками вчинення Заводською міською радою (далі – Міська рада) порушення, яке полягає у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

(4)               Листом від 11.07.2019 № 66-02/1728 Заводській міській раді направлено розпорядження від 11.07.2019 №66/32-рп/к про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Відповідач

(5)               Відповідачем по справі є Заводська міська рада Лохвицького району Полтавської області, код ЄДРПОУ 21048531, місцезнаходження: вулиця Полтавська, 4/16, місто Заводське, Лохвицький район, Полтавська область, 37240. Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування. Основним видом діяльності є Державне управління загального характеру (КВЕД 84.11).

(6)               Відповідно до постанови Верховної ради України від 04.02.2016 № 984-VІІІ «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» місто Червонозаводське Лохвицького району перейменовано на місто Заводське.

(7)               Відповідно до статей 5 та 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Міська рада входить до системи місцевого самоврядування та є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

3. Нормативно-правове регулювання

(8)               Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України.

(9)               Згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується, зокрема, на принципах створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій.

(10)           Таким чином, органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за створенням конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг на засадах пріоритету прав споживачів.

(11)           Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(12)           Отже, реалізація Заводською міською радою покладених на неї повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(13)           Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побутовими відходами, визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами регулюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

(14)           Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

(15)           Статтею 5 вищевказаного Закону визначено, що до житлово-комунальних послуг належать, зокрема, і послуги з поводження з побутовими відходами.

(16)           Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавцями послуг з поводження з побутовими відходами - є суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

(17)           Згідно з пунктом 55 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується, зокрема, питання визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

(18)           Згідно з частиною третьою статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(19)           Згідно з підпунктом «е» частини першої статті 16 Закону України «Про відходи» підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території.

(20)           Відповідно до пункту 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

(21)           Процедура підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту визначена Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 (далі – Порядок).

(22)           Відповідно до пункту 1 Порядку, цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

(23)           Пунктом 4 Порядку визначено, що підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою держадміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад» (далі - організатор конкурсу).

(24)           Отже, підставою для прийняття органом місцевого самоврядування рішення про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів є рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту.

4. Обставини справи

(25)           За інформацією виконавчого комітету Заводської міської ради, наданою на вимогу територіального відділення Комітету листом від 08.04.2019 № 02-20/392а (вх. №66-01/626 від 10.04.2019), з’ясовано, що порядок поводження з побутовими відходами на території м. Заводське (2017-2018 р.р.) визначений місцевою Програмою реорганізації поводження з побутовими та негабаритними відходами, переоснащення засобів їх збирання та транспортування, затвердженою третьою сесією Червонозаводської міської ради шостого скликання від 28.12.2010 року.

(26)           Згідно з рішенням третьої сесії шостого скликання Червонозаводської міської ради від 28.12.2010 № 29 «Про визначення виконавця житлово-комунальних послуг», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», визначено виконавцем житлово-комунальних послуг з водопостачання, водовідведення, благоустрою, утримання будинків і споруд та прибудинкових території, вивезення побутових відходів, утримання звалища та цвинтарів по м. Червонозаводське, комунальне підприємство «Комунсервіс» Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської області (далі –КП «Комунсервіс»). Рішення набрало чинності з 01.02.2011 року.

(27)           КП «Комунсервіс» здійснює збирання, перевезення та видалення твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів шляхом скидання на звалище. Власником полігону площею 1,5 га є КП «Комунсервіс».

(28)           За інформацією КП «Комунсервіс» від 12.04.2019 № 75 (вх. 66-01/665 від 16.04.2019) підприємство надає послуги в межах населених пунктів Лохвицького району. Оптимальна відстань для послуг у сфері поводження з побутовими відходами доцільна в межах 20 км.

(29)           КП «Комунсервіс» визначено виконавцем послуг по вивезенню побутових відходів з 01.02.2011 (рішення Червонозаводської міської ради від 28.12.2010 № 29) і до теперішнього часу.

(30)           За інформацією виконавчого комітету Заводської міської ради від 08.04.2019 № 02-20/392а (вх. №66-01/626 від 10.04.2019) причиною не проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів зазначають відсутність потенційних учасників конкурсу.

(31)           Таким чином, Заводська міська рада поклала обов’язок із надання послуг з вивезення побутових відходів на КП «Комунсервіс».

(32)           Всупереч вимогам законодавства України у житлово-комунальній сфері Заводською міською радою визначено виконавця послуг із вивезення побутових відходів без проведення конкурсу на надання цих послуг.

(33)           Крім того, рішенням сорок першої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 25.01.2019 №6 затверджена місцева Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма).

(34)           Відповідно до вищезазначеної Програми, КП «Комунсервіс» здійснює діяльність у сфері надання послуг із збирання та видалення твердих побутових відходів.

(35)           Положення цієї Програми може призвести до недопущення конкуренції, оскільки Заводською міською радою для надання послуг із збирання та видалення твердих побутових відходів без проведення конкурсу було визначено комунальне підприємство «Комунсервіс» Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської області.

(36)           Бездіяльність Заводської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради, містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

(37)           Враховуючи вказане вище, за результатами дослідження на ринку послуг у сфері вивезення побутових відходів, керуючись статтями 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», на засіданні адміністративної колегії територіального відділення Комітету, яке відбулось 24.05.2019, Заводській міській раді були внесені рекомендації №66/7-рк/к про припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі вжиття заходів щодо:

- визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради у встановленому законодавством порядку, шляхом проведення конкурсу на надання таких послуг (пункт 1 рекомендацій);

- приведення «Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки», затверджену рішенням сорок першої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 25.01.2019 № 6 відповідно до чинного законодавства, з урахуванням викладених у рекомендаціях зауважень (пункт 2 рекомендацій).

(38)           Листом від 21.06.2019 № 02-23/623 (вх. № 66-01/1103 від 24.06.2019), у відповідь на вищезазначені рекомендації Заводська міська рада повідомила територіальному відділенню Комітету: «вкотре нагадую про відсутність потенційних учасників по наданню послуг з вивезення твердих побутових відходів. Так, в радіусі 20 км найближчими підприємствами, які надають подібні послуги, є КП «Лохвиця – сервіс» м. Лохвиця та ССККП «Паросток» с.Сенча. Але, кожне зі згаданих підприємств також створювалося органами самоврядування для вирішення питань у житлово-комунальній сфері власних територіальних громад ще задовго до появи законодавства щодо захисту економічної конкуренції. І кожна з названих громад в межах бюджетних асигнувань дбала про підтримання і розвиток матеріальної бази власного комунального підприємства. Беручи до уваги законодавство про захист економічної конкуренції, вважаємо, що вищезгадані підприємства сусідніх громад не можуть брати участь у даному конкурсі, так як самі свого часу не дотримувалися принципів конкуренції, внаслідок чого наше підприємство також не змогло взяти участь у конкурсах по визначенню виконавця послуг стосовно вивезення ТПВ на території вказаних сусідніх громад, хоча теж має належну матеріально – технічну базу та сертифікований полігон для утилізації ТПВ» (мова оригіналу).

(39)           Слід зазначити, що відповідно до абзацу другого пункту 30 постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» у разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

(40)           З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

(41)           Пунктом 32 вищевказаної постанови визначено, що не пізніше ніж за два місяця до припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

(42)           Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

(43)           Частиною третьою статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

(44)           Виходячи із листа Заводської міської ради від 21.06.2019 № 02-23/623 (вх. № 66-01/1103 від 24.06.2019), рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/7-рк/к станом на 11.07.2019 (прийняття розпорядження про початок розгляду справи) не виконані.

(45)           Таким чином, бездіяльність Заводської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

(46)           Листом від 31.07.2019 № 02-23/744 (вх..№ 66-01/1313 від 06.08.2019) виконавчий комітет Заводської міської ради повідомив територіальне відділення Комітету, що «рішенням виконавчого комітету від 26.07.2019 № 76 «Про організацію та проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради» затверджено Положення про проведення конкурсу, конкурсну документацію, утворено конкурсну комісію та проводяться певні роботи по організації конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради. Про результати конкурсу та переможця Вас буде повідомлено додатково» (мова оригіналу).

(47)           Інформація щодо приведення «Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки», затверджена рішенням сорок першої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 25.01.2019 № 6 відповідно до чинного законодавства, з урахуванням викладених у рекомендаціях зауважень (пункт 2 рекомендацій), до територіального відділення не надходила.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

(48)           Територіальним відділенням Комітету листом від 04.10.2019 № 66-02/2483 Заводській міській раді було надіслано подання з попередніми висновками від 04.10.2019 року № 66-03/88п у справі № 66-3-50/32-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Заводської міської ради.

(49)           У відповідь на вищевказане подання, Заводська міська рада листом від 09.10.2019 № 02-19/1021 (вх. № 66-01/1705 від 16.10.2019) повідомила територіальне відділення Комітету, що 22.08.2019 року Заводською міською радою оголошено конкурс щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради. 23.09.2019 року відбулося засідання конкурсної комісії та було визначено переможця. Рішенням виконавчого комітету Заводської міської ради від 27.09.2019 № 105 затверджено Протокол засідання конкурсної комісії та визначено комунальне підприємство «Комунсервіс» виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради. 01.10.2019 року з КП «Комунсервіс» укладено договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради (договір №114 від 01.10.2019). Договір укладений строком на 12 місяців.

6. Правова кваліфікація дій Відповідача

(50)           Рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/7-рк/к щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради у встановленому законодавством порядку, шляхом проведення конкурсу на надання таких послуг (пункт 1 рекомендацій) станом на 01.10.2019 виконані.

(51)           Заперечення, зауваження, пропозиції щодо приведення «Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки», затверджену рішенням сорок першої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 25.01.2019 № 6 відповідно до чинного законодавства, з урахуванням викладених у рекомендаціях зауважень (пункт 2 рекомендацій), до територіального відділення не надходили.

(52)           А отже, рекомендації адміністративної колегії територіального відділення Комітету від 24.05.2019 №66/7-рк/к щодо приведення «Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки», затверджену рішенням сорок першої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 25.01.2019 № 6 відповідно до чинного законодавства, з урахуванням викладених у рекомендаціях зауважень (пункт 2 рекомендацій) станом на 23.10.2019 не виконані.

(53)           Таким чином, доказами, зібраними у справі доводиться, що бездіяльність Заводської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради до 01.10.2019 року, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

(54)           Таким чином, бездіяльність Заводської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради до 01.10.2019 року, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 46 і 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, пунктами 29 та 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р ) ( із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

 

ПОСТАНОВИЛА:

1.          Визнати бездіяльність Заводської міської ради, яка полягає у не проведенні конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради до 01.10.2019 року, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів.

2.          Зобов’язати Заводську міську раду привести «Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Заводської міської ради на 2019-2021 роки», затверджену рішенням сорок першої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 25.01.2019 № 6, відповідно до чинного законодавства, з урахуванням викладених у рекомендаціях від 24.05.2019 №66/7-рк/к зауважень.

 

Про виконання пункту 2 даного рішення письмово повідомити Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України у місячний строк з дня його отримання із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова адміністративної колегії В. Книш

 

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux