Портал в режимі тестування та наповнення
Рішення від 26.02.2020 №66/8-р/к
Опубліковано 02 березня 2020 року о 13:29

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

26.02.2019 м. Полтава № 66/8-р/к

Справа № 66-13-50/58-19

 

 

Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції

та накладення штрафу

 

 

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення), на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Терентьєва Ю.О. від 01.02.2019 № 13-01/91 (вх. № 66-01/63К від 06.02.2019р.), здійснювалось дослідження ринку надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських, приміських, міжміських (внутрішньо обласних) маршрутах.

У зв’язку з проведенням вищевказаного дослідження, на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України, територіальним відділенням було направлено вимоги про надання інформації до ряду автомобільних перевізників, зокрема до товариства з обмеженою відповідальністю «Полтава люкс 2017» (ІНФОРМАЦІЯ 1, 36000; ідентифікаційний код 41365232) (надалі - ТОВ «Полтава люкс 2017», Відповідач).

У вимозі від 08.07.2019 № 66-02/1689, направленій Відповідачу запитувалась інформація, необхідна територіальному відділенню для проведення дослідження. Інформацію ТОВ «Полтава люкс 2017» мало надати у 10-денний термін з дня отримання вимоги.

Рекомендоване поштове відправлення № 3600114398274, яким Відповідачу було направлено вимогу від 08.07.2019 № 66-02/1689 повернулося до територіального відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 66-13-50/58-19 про порушення ТОВ «Полтава люкс 2017» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі Відділу досліджень і розслідувань від 12.02.2020 року № 66-03/22п,

 

 

ВСТАНОВИЛА:

 

1.ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

 

(1)                     Розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 23.10.2019 року № 66/59-рп/к, розпочато розгляд справи № 66-13-50/58-19 за ознаками вчинення ТОВ «Полтава люкс 2017» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню на вимогу від 08.07.2019 № 66-02/1689, у встановлені головою територіального відділення строки.

(2)                     Територіальним відділенням супровідним листом від 24.10.2019 року № 66-02/2684 до ТОВ «Полтава люкс 2017» було направлено розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ІНФОРМАЦІЯ 2, 36000.

(3)                     Відповідно до абзацу другого частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у разі, якщо вручити розпорядження немає можливості, зокрема внаслідок: відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб’єкта господарювання за відповідною юридичною адресою, розпорядження органів Антимонопольного комітету України, вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте розпорядження в офіційному друкованому органі (газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр») за останнім відомим місцем юридичної адреси відповідача.

(4)                     Територіальне відділення звернулось до Державного підприємства редакції газети «Урядовий кур’єр» листом від 24.12.2019 № 66-02/3166 про опублікування повідомлення про прийняте розпорядження від 23.10.2019 № 66/59-рп/к про початок розгляду справи № 66-13-50/58-19 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «Полтава люкс 2017».

(5)                     В газеті «Урядовий кур’єр» № 13 (6627) 23.01.2020 року було розміщено повідомлення про прийняте розпорядження № 66/59-рп/к від 23.10.2019 року про початок розгляду справи № 66-13-50/58-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «Полтава люкс 2017».

(6)                     Таким чином, розпорядження від 23.10.2019 № 66/59-рп/к про початок розгляду справи № 66-13-50/58-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вручене ТОВ «Полтава люкс 2017» 03.02.2020 року.

 

2. ВІДПОВІДАЧ

 

(7)                     ТОВ «Полтава люкс 2017» (ідентифікаційний код 41365232, місцезнаходження юридичної особи – ІНФОРМАЦІЯ 3) згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань формувань (https://usr.minjust.gov.ua/) зареєстроване 31.05.2017. Основним видом діяльності ТОВ «Полтава люкс 2017» є: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення.

(8)                     Отже, ТОВ «Полтава люкс 2017» є суб’єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

 

(9)                     В ході виконання доручення Антимонопольного комітету України Ю. Терентьєва від 01.02.2019 № 13-01/91 (вх. № 66-01/63К від 06.02.2019), керуючись статтями 7, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», з метою отримання відповідної інформації, до ТОВ «Полтава люкс 2017» (ІНФОРМАЦІЯ 4), було направлено засобом поштового зв’язку рекомендованим листом № 3600114398274 вимогу від 08.07.2019 № 66-02/1689 про надання інформації.

(10)                 У вказаній вимозі запитувалась інформація, необхідна для проведення даного дослідження.

(11)                 Згідно із вимогою, ТОВ «Полтава люкс 2017» необхідно було надати інформацію в 10-ти денний термін з дня отримання.

(12)                 Однак, конверт з вимогою про надання інформації повернувся до територіального відділення з відміткою « за закінченням терміну зберігання».

(13)                 Одночасно, в вимозі від 08.07.2019 № 66-02/1689 зазначалось, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення, вимоги уповноважених ним працівників територіального відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

(14)                 Відповідно до статті 221 цього ж Закону суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(15)                 Крім того, у вимозі зазначалось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації є порушення законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(16)                 Таким чином, ТОВ «Полтава люкс 2017» було проінформовано про правові наслідки неподання інформації.

(17)                 Відповідно до абзацу дев’ятого пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 ( у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (зі змінами), у разі, якщо вимогу про надання інформації неможливо вручити за місцезнаходженням юридичної особи, вона вважається такою, що вручена адресату, через десять днів з дня опублікування в газеті «Урядовий кур’єр», повідомлення про розміщення такої вимоги на офіційному веб - сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

(18)                 Територіальне відділення звернулось до Державного підприємства редакції газети «Урядовий кур’єр» листом від 06.09.2019 № 66-02/2158 про опублікування повідомлення.

(19)                 09.09.2019 на офіційному веб - сайті Антимонопольного комітету України було розміщено вимогу від 08.07.2019 № 66-02/1689.

(20)                 Повідомлення про розміщення вимоги на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) було розміщено в газеті «Урядовий кур’єр» від 20.09.2019 № 180.

(21)                 Отже, на підставі вищенаведеного, в силу приписів законодавства про захист економічної конкуренції та дати публікації повідомлення про ознайомлення з вимогою, строки надання інформації спливали 11.10.2019 (включно).

(22)                 Окрім того, жодних листів, звернень, клопотань, пов’язаних із наданням інформації за вимогою від ТОВ «Полтава люкс 2017» до територіального відділення не надходило.

(23)                 Слід зазначити, що на момент прийняття рішення у справі № 66-13-50/58-19, інформація на вимогу від 08.07.2019 № 66-02/1689 ТОВ «Полтава люкс 2017» не надана.

 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

(24)                 Відповідно до пунктів 5, 12 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших, передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(25)                 Положеннями статей 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Комітету є обов’язковими для виконання у визначені ним строки; суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно - господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи і працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(26)                 Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації на вимогу територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення строки є порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(27)                 Таким чином, дії ТОВ «Полтава люкс 2017» щодо неподання інформації на вимогу від 08.07.2019 № 66-02/1689 у встановлені головою територіального відділення строки є порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

 

(28)             Листом від 12.02.2020 року № 66-02/337 подання з попередніми висновками від 12.02.2020 № 66-03/22п у справі № 66-13-50/58-19 було направлено на адресу ТОВ «Полтава люкс 2017».

(29)               Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за №90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із змінами), інформацію щодо попередніх висновків у справі №66-13-50/58-19 19.02.2020 року розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (https://amcu.gov.ua) із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

(30)               У відповідь на подання з попередніми висновками у справі № 66-13-50/58-19 ТОВ «Полтава люкс 2017» заперечень не надало.

 

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

(31)               Таким чином, доказами, зібраними у справі доведено, що дії ТОВ «Полтава люкс 2017», які полягали у неподанні інформації на вимогу територіального відділення від 08.07.2019 року № 66-02/1689 у встановлені головою територіального відділення строки, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

 

 

7. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

 

(32)                 Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(33)                 У вимозі про надання інформації від 08.07.2019 № 66-02/1689 у ТОВ «Полтава люкс 2017» запитувалась інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік, але ТОВ «Полтава люкс 2017» зазначену інформацію надано не було.

(34)                 Відповідно до чинного податкового законодавства, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» річна звітність подається не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

(35)                 Таким чином, розмір доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік територіальним відділенням не встановлено.

(36)                 Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки) штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

(37)                 Водночас, при визначені розміру штрафу враховані наступні обставини:

-    ТОВ «Полтава люкс 2017» раніше не притягувалось до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

-    ТОВ «Полтава люкс 2017» не надало до територіального відділення інформацію та копію документів, запитувані вимогою від 08.07.2019 № 66-02/1689;

-    неподання ТОВ «Полтава люкс 2017» інформації на вимогу територіального відділення від 08.07.2019 № 66-02/1689 створило перешкоди для виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України Терентьєва Ю.О. від 01.02.2019 № 13-01/91 та розгляду справи № 66-15/34-19, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Полтава люкс 2017» (ідентифікаційний код 41365232) передбаченого статтею 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді досягнення неправомірних переваг у конкуренції відносно іншого суб’єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної влади, наділеного відповідною компетенцією.


Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 121, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) ( із змінами), адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

 

ПОСТАНОВИЛА:

 

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Полтава люкс 2017» (ідентифікаційний код 41365232, ІНФОРМАЦІЯ 5), які полягали у неподанні інформації Полтавському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 08.07.2019 № 66-02/1689 у встановлені головою територіального відділення строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на ТОВ «Полтава люкс 2017» штраф у розмірі 33 983,00 (тридцять три тисячі дев’ятсот вісімдесят три) гривень.

 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України є обов’язковими для виконання.

 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний термін з дня одержання рішення.

 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова адміністративної колегії: В. КНИШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux