• A-
  A+

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ ДОБОРУ НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ

Опубліковано 28 вересня 2020 року о 17:11

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

28.09.2020 № 70/134-КП

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

 Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник Відділу досліджень і розслідувань в Сумській області, категорія «Б»

Посадові обов’язки

Згідно з галузевою спеціалізацією та з функціональною спеціалізацією здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах повноважень, делегованих йому головою територіального відділення.

Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу документів, скарг, заяв, що надходять до відділення, готує проекти документів для розгляду.

Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу.

Подає пропозиції голові територіального відділення про звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу.

Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішньою трудового розпорядку.

Здійснює контроль за веденням діловодства за напрямами діяльності відділу, збереженням документів відповідно до номенклатури справ відділу.

Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

Здійснює контроль за дослідженням товарних, географічних та інших меж ринку; структурою ринку, його обсягом, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку та їхньої часткою на ньому; наявністю бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання; рівнем ринкової влади кожного з суб'єктів господарювання та виявлянням монопольних утворень, що діють на ринку.

Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції. Розглядає матеріали та готує проекти документів щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання. Керує за дорученням керівництва групою фахівців при вирішенні питань одного з напрямів діяльності відділу.

Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

Здійснює контроль за проведенням досліджень і розслідувань, направлених на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи.

Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафів за його порушення.

Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції за галузевою та функціональною спеціалізацією, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого: проводить моніторинг стану конкурентного середовища на відповідних ринках, визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації відповідних об'єктів; готує пропозиції до проектів законів та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки; розглядає проекти програм ринкових перетворень та подає відповідні пропозиції щодо їхнього погодження; надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до відділення і належать до компетенції відділу.

Надає консультації та організаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань дотримання законодавства про захист економічної конкуренції відповідно до своєї компетенції.

За дорученням керівництва здійснює супроводження справ у судах та бере участь у розгляді справ у всіх інстанціях.

Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників відділу.

Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції відділу.

Виконує інші доручення голови територіального відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад – 7050 грн; 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

«Питання оплати праці працівників державних органів»;

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 02 жовтня 2020 року включно. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Роговенко Ольга Андріївна, (057) 705-00-71,

khr@amcu.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

28.09.2020 № 70/ 134 -КП

 

 ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Сумській області, категорія «В»

Посадові обов’язки

Згідно з галузевою спеціалізацією та з функціональною спеціалізацією здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Аналізує ринки, для чого: досліджує товарні, (територіальні) географічні та інші межі ринку; досліджує структуру ринку, його обсяг, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку, та їхні частки на ньому; розглядає наявність бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання; оцінює рівень ринкової влади кожного з суб'єктів господарювання та виявляє монопольні утворення, що діють на ринку.

Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Розглядає матеріали та готує проекти документів щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання.

Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи.

Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафів за його порушення.

Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції за галузевою та функціональною спеціалізацією, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого: проводить моніторинг стану конкурентного середовища на відповідних ринках, визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації відповідних об'єктів; готує пропозиції до проектів законів та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки; розглядає проекти програм ринкових перетворень та подає відповідні пропозиції щодо їхнього погодження; надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до відділення і належать до компетенції відділу.

Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції відділу.

Виконує інші доручення керівництва відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад – 5500 грн; 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

«Питання оплати праці працівників державних органів»;

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 02 жовтня 2020 року включно. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Роговенко Ольга Андріївна, (057) 705-00-71,

khr@amcu.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

28.09.2020 № 70/ 134 -КП

  

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Сумській області, категорія «В»

Посадові обов’язки

Згідно з галузевою спеціалізацією та з функціональною спеціалізацією здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Аналізує ринки, для чого: досліджує товарні, (територіальні) географічні та інші межі ринку; досліджує структуру ринку, його обсяг, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку, та їхні частки на ньому; розглядає наявність бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання; оцінює рівень ринкової влади кожного з суб'єктів господарювання та виявляє монопольні утворення, що діють на ринку.

Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Розглядає матеріали та готує проекти документів щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання.

Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи.

Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафів за його порушення.

Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції за галузевою та функціональною спеціалізацією, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого: проводить моніторинг стану конкурентного середовища на відповідних ринках, визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації відповідних об'єктів; готує пропозиції до проектів законів та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки; розглядає проекти програм ринкових перетворень та подає відповідні пропозиції щодо їхнього погодження; надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до відділення і належать до компетенції відділу.

Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції відділу.

Виконує інші доручення керівництва відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад – 5500 грн; 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

«Питання оплати праці працівників державних органів»;

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 02 жовтня 2020 року включно. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Роговенко Ольга Андріївна, (057) 705-00-71,

khr@amcu.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

28.09.2020 № 70/134-КП

  

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області, категорія «В»

Посадові обов’язки

Згідно з галузевою спеціалізацією та з функціональною спеціалізацією здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Аналізує ринки, для чого: досліджує товарні, (територіальні) географічні та інші межі ринку; досліджує структуру ринку, його обсяг, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку, та їхні частки на ньому; розглядає наявність бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання; оцінює рівень ринкової влади кожного з суб'єктів господарювання та виявляє монопольні утворення, що діють на ринку.

Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Розглядає матеріали та готує проекти документів щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання.

Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи.

Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафів за його порушення.

Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції за галузевою та функціональною спеціалізацією, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого: проводить моніторинг стану конкурентного середовища на відповідних ринках, визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації відповідних об'єктів; готує пропозиції до проектів законів та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки; розглядає проекти програм ринкових перетворень та подає відповідні пропозиції щодо їхнього погодження; надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до відділення і належать до компетенції відділу.

Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції відділу.

Виконує інші доручення керівництва відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад – 5500 грн; 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

«Питання оплати праці працівників державних органів»;

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 02 жовтня 2020 року включно. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Роговенко Ольга Андріївна, (057) 705-00-71,

khr@amcu.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

28.09.2020 № 70/134-КП

 

 ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області, категорія «В»

Посадові обов’язки

Згідно з галузевою спеціалізацією та з функціональною спеціалізацією здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Аналізує ринки, для чого: досліджує товарні, (територіальні) географічні та інші межі ринку; досліджує структуру ринку, його обсяг, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку, та їхні частки на ньому; розглядає наявність бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання; оцінює рівень ринкової влади кожного з суб'єктів господарювання та виявляє монопольні утворення, що діють на ринку.

Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Розглядає матеріали та готує проекти документів щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання.

Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи.

Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафів за його порушення.

Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції за галузевою та функціональною спеціалізацією, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого: проводить моніторинг стану конкурентного середовища на відповідних ринках, визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації відповідних об'єктів; готує пропозиції до проектів законів та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки; розглядає проекти програм ринкових перетворень та подає відповідні пропозиції щодо їхнього погодження; надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до відділення і належать до компетенції відділу.

Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції відділу.

Виконує інші доручення керівництва відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад – 5500 грн; 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

«Питання оплати праці працівників державних органів»;

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 02 жовтня 2020 року включно. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Роговенко Ольга Андріївна, (057) 705-00-71,

khr@amcu.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

28.09.2020 № 70/ 134-КП

  

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст юридичного відділу, категорія «В»

Посадові обов’язки

Перевіряє на відповідність законодавству про захист економічної конкуренції проєкти наказів, інших розпорядчих актів, що подаються на підпис голові територіального відділення та проєкти розпоряджень та рішень, що подаються на розгляд голови та адміністративної колегії територіального відділення, візує їх за наявністю віз заінтересованих осіб.
Здійснює претензійну та позовну роботу територіального відділення.
Забезпечує в установленому порядку самопредставництво інтересів територіального відділення в судах та інших органах без довіреності.
Вживає передбачених законом заходів для забезпечення виконання судових рішень у справах за позовами територіального відділення, поданими у зв’язку із порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції та веде справи по виконавчому провадженню.
Готує щомісячні, квартальні та річні форми звітності відповідно до своєї компетенції.
Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, у разі невиконання або порушення його вимог подає голові територіального відділення письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
Бере участь у підготовці проєктів господарських договорів (контрактів), стороною у яких є територіальне відділення, а також у застосуванні заходів правового впливу у разі неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.
За дорученням голови територіального відділення розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до територіального відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань. Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об’єктивне з’ясування дійсних обставин справи.
За дорученням голови територіального відділення очолює або бере участь у проведенні перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами господарювання, органами влади, органами місцевого самоврядування та ін. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
Бере участь в організації і проведенні семінарів, круглих столів та інших заходів з правових питань.
Виконує інші доручення голови територіального відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад – 5500 грн; 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

«Питання оплати праці працівників державних органів»;

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 02 жовтня 2020 року включно. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Роговенко Ольга Андріївна, (057) 705-00-71,

khr@amcu.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища юридична освіта не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

28.09.2020 № 70/134-КП

  

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст Другого відділу досліджень і розслідувань, категорія «В»

Посадові обов’язки

Згідно з галузевою спеціалізацією та з функціональною спеціалізацією здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Аналізує ринки, для чого: досліджує товарні, (територіальні) географічні та інші межі ринку; досліджує структуру ринку, його обсяг, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку, та їхні частки на ньому; розглядає наявність бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання; оцінює рівень ринкової влади кожного з суб'єктів господарювання та виявляє монопольні утворення, що діють на ринку.

Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції.

Розглядає матеріали та готує проекти документів щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання.

Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи.

Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафів за його порушення.

Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції за галузевою та функціональною спеціалізацією, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого: проводить моніторинг стану конкурентного середовища на відповідних ринках, визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації відповідних об'єктів; готує пропозиції до проектів законів та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки; розглядає проекти програм ринкових перетворень та подає відповідні пропозиції щодо їхнього погодження; надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до відділення і належать до компетенції відділу.

Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції відділу.

Виконує інші доручення керівництва відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад – 5500 грн; 

 - надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

«Питання оплати праці працівників державних органів»;

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 

Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 02 жовтня 2020 року включно. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Роговенко Ольга Андріївна, (057) 705-00-71,

khr@amcu.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

 

 

 

 

 

 

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux