• A-
  A+

Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби

Опубліковано 01 жовтня 2018 року о 09:23

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Голови Луганського

обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України

від 27.09.2018 р. № 49-ВК

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника відділу досліджень і розслідувань у Луганському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України

 

 

Загальні умови

Посадові обовязки

1. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Аналізує товарні ринки області, для чого:

досліджує товарні, географічні та інші межі ринку;

–  досліджує структуру ринку, його обсяг, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку, та їх частки на ньому;

–  розглядає наявність бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання;

оцінює рівень ринкової влади кожного з підприємців та виявляє монопольні конкуренції, що діють на ринку.

3. Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до тервідділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

5.   Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання.

6.  Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи;

7.  Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафів за такі порушення.

8.  Надає консультації та організаційно-методичну допомогу підприємцям, підприємствам та об`єднанням з питань дотримання законодавства про захист економічної конкуренції відповідно до своєї компетенції.

9. Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, суб'єктів господарювання з питань, що входять до компетенції відділу.

10.  Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого:

– проводить моніторинг стану конкурентного середовища на відповідних ринках, визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації;

– розробляє та/або бере участь у розробленні проектів нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки;

–  надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до тервідділення і належать до компетенції відділу.

11. Здійснює контроль за узгодженими діями суб’єктів господарювання.

12. Готує проекти документів для розгляду начальником відділу, головою тервідділення.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5700,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України

2.Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Національного агентства України з питань державної служби та Антимонопольного комітету України.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 16 жовтня 2018 р.

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 жовтня 2018р. о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 12

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карман Ольга Олександрівна,

E-mail: tv.lg@amcu.gov.ua

тел. (06452) 4-23-16

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта, не нижче ступеня спеціаліста або магістра за економічним або юридичним спрямуванням

2

Досвід роботи

досвід на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи на керівних посадах не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Ділові якості

1) володіння навичками роботи з документами;

2) технологія адміністративної роботи;

3) правила ділового етикету та ділової мови;

4) вміння працювати з інформацією;

5) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

6) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

7) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

8) вміння працювати в команді;

9) вміння ефективної координації з іншими;

10) вміння надавати зворотній зв'язок;

11) виконання плану змін та покращень;

12) здатність приймати зміни та змінюватись;

13) уміння працювати з комп’ютером.

2

Особисті якості

1) Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2) Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3) Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість, дисциплінованість.

4) Привітність, вміння ладити з людьми.

3

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

 

4

Знання спеціального законодавства

1) Закон України «Про Антимонопольний комітет України»;

2) Закон України "Про захист економічної конкуренції";

3) Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

4) Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази голови Антимонопольного комітету України, інші нормативно-правові акти у сфері захисту економічної конкуренції, які мають відношення до виконання службових обов’язків

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Голови Луганського

обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України

від 27.09.2018 р. № 49-ВК

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного експерта Відділу досліджень і розслідувань у Луганському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України

 

 

Загальні умови

Посадові обовязки

1. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Аналізує товарні ринки області, для чого:

досліджує товарні, географічні та інші межі ринку;

–  досліджує структуру ринку, його обсяг, кількість суб'єктів господарювання, що діють на ринку, та їх частки на ньому;

–  розглядає наявність бар'єрів вступу на ринок нових суб'єктів господарювання;

– оцінює рівень ринкової влади кожного з підприємців та виявляє монопольні конкуренції, що діють на ринку.

3. Здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до тервідділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань.

5.  Очолює або бере участь за дорученням керівництва у проведенні перевірок діяльності суб'єктів господарювання 6.  Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об'єктивне з'ясування дійсних обставин справи;

7.  Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафів за такі порушення. Готує висновки, пропозиції, подання, а за необхідності - проекти розпоряджень і рішень про припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафів за його порушення;

8.  Надає консультації та організаційно-методичну допомогу підприємцям, підприємствам та об`єднанням з питань дотримання законодавства про захист економічної конкуренції відповідно до своєї компетенції.

9. Готує проекти відповідей і роз'яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, суб'єктів господарювання з питань, що входять до компетенції відділу.

10. Аналізує стан і тенденції розвитку добросовісної конкуренції, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, для чого:

– проводить моніторинг стану конкурентного середовища па відповідних ринках. визначає рівень їхньої монополізації і вносить пропозиції щодо демонополізації відповідних об'єктів;

– розробляє та/або бере участь у розробленні проектів нормативних актів, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки;

розглядає проекти програм ринкових перетворень та подає відповідні пропозиції щодо їхнього погодження;

–  надає висновки щодо відповідності законодавству про захист економічної конкуренції проектів нормативних актів, що надсилаються в установленому порядку на погодження до тервідділення і належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4800,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України

2.Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах Національного агентства України з питань державної служби та Антимонопольного комітету України.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.16 жовтня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 жовтня 2018 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 12

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карман Ольга Олександрівна,

E-mail: tv.lg@amcu.gov.ua

тел. (06452) 4-23-16

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Ділові якості

1) володіння навичками роботи з документами;

2) технологія адміністративної роботи;

3) правила ділового етикету та ділової мови;

4) вміння працювати з інформацією;

5) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

6) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

7) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

8) вміння працювати в команді;

9) вміння ефективної координації з іншими;

10) вміння надавати зворотній зв'язок;

11) виконання плану змін та покращень;

12) здатність приймати зміни та змінюватись;

13) уміння працювати з комп’ютером.

2

Особисті якості

1) Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2) Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3) Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість, дисциплінованість.

4) Привітність, вміння ладити з людьми.

3

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

4

Знання спеціального законодавства

1) Закон України «Про Антимонопольний комітет України»;

2) Закон України "Про захист економічної конкуренції";

3) Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

4) Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази голови Антимонопольного комітету України, інші нормативно-правові акти у сфері захисту економічної конкуренції, які мають відношення до виконання службових обов’язків

 

 

 

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux