• A-
  A+

Реалізація заходів з адвокатування конкуренції на ринку платних медичних послуг

Опубліковано 30 листопада 2019 року о 14:32

Заходи з адвокатування конкуренції є елементами активної конкурентної політики і виступають інструментами створення правил розвитку конкуренції та конкурентного середовища. Як показує практика територіального відділення, існує постійна актуальність соціальної та економічної доцільності втручання та ініціативи стосовно діяльності суб’єктів господарювання на ринках платних медичних послуг, зокрема в сегментах: платних медичних оглядів, інших платних медичних послуг (стосовно дій, які мають ознаки недобросовісної конкуренції), яка зводиться до захисту інтересів широкого кола споживачів платних медичних послуг та учасників вищевказаних ринків за рахунок стимулювання створення висококонкурентного середовища та принципу добросовісної змагальності серед їх учасників.

До проблемних питань на ринках платних медичних послуг, на вирішення яких територіальним відділенням спрямовано заходи з адвокатування конкуренції, належать:

1. Встановлення комунальними закладами охорони здоров’я, які мають ознаки монопольного (домінуючого) становища в певних територіальних межах, завищеної вартості послуг з проведення: медичного огляду громадян з видачею сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, медичного огляду громадян з видачею медичної довідки про проходження психіатричного огляду, медичного огляду для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення хвороб.

2. Розповсюдження окремими суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринках інших платних медичних послуг, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що може надавати їм переваги у конкуренції на ринках таких послуг.

В ході проведених заходів з адвокатування конкуренції на ринку платних медичних послуг встановлено, що найбільш проблемними питаннями є встановлення вартості платних медичних послуг комунальними закладами охорони здоров’я.

Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».

Згідно з цим переліком державними і комунальними закладами охорони здоров’я можуть надаватися платні медичні послуги, зокрема, з проведення медичних оглядів.

При цьому, порядок проведення медичних оглядів, склад лікарсько-консультативних комісій та обсяг обов’язкових лабораторних та функціональних досліджень необхідних при проведенні медичних оглядів визначається відповідними підзаконними нормативно-правовими актами (постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України тощо)

Аналіз інформації, отриманої від комунальних закладів охорони здоров’я, показав, що найбільш поширеними порушеннями, що вчиняються такими закладами, є встановлення необґрунтованої вартості платних медичних послуг з проведення медичних оглядів шляхом включення до розрахунків вартості витрат на заробітну плату медичного персоналу, який не повинен бути задіяний в проведенні відповідного медичного огляду, а також включення до його вартості лабораторних та функціональних досліджень, що не передбачені при проведенні відповідного медичного огляду, що призводить до завищення вартості медичних оглядів на 20-40%.

Наведені дії є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках платних медичних послуг з проведення медичних оглядів, що є обов’язковими для певних категорій населення.

Зокрема, наведені порушення встановлені в діях КНП «ВОВЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», БОРІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ, КНП «ЗАЧЕПИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», ІЗЮМСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНЯ, КЗОЗ БАРВІНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ, КНП «БАЛАКЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», КНП «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», КНП «КЕГИЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», КНП ПЕРВОМАЙСЬКА ЦРЛ.

В зв’язку з вищевикладеним, територіальним відділенням надано обов’язкові для виконання рекомендації КНП «ВОВЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», БОРІВСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ, КНП «ЗАЧЕПИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», ІЗЮМСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ, КЗОЗ БАРВІНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ. Рекомендації вказаними суб’єктами господарювання виконано, здійснено розрахунки вартості медичних оглядів у відповідності до нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення відповідних медичних оглядів, у зв’язку з чим вартість медичних оглядів було зменшено.

Крім того, територіальним відділенням було розпочато розгляд справ у звязку з наявністю в діях КНП ПЕРВОМАЙСЬКА ЦРЛ, КНП «БАЛАКЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», КНП «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», КНП «КЕГИЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Іншим проблемним питанням на ринках платних медичних послуг є розповсюдження окремими суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринках інших платних медичних послуг, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що може надавати їм переваги у конкуренції на ринках таких послуг.

Моніторингом інформації, розміщеної на сайтах в мережі Інтернет суб’єктів господарювання, рекламних матеріалах та вивісках, встановлено, що значна кількість приватних медичних закладів при поширенні інформації про свою господарську діяльність використовують термін «клініка», не будучи при цьому клінічними закладами, але позиціонуючи себе як заклад охорони здоров’я – клініку та поширюють інші відомості, які можуть вплинути на наміри споживачів стосовно вибору медичного закладу.

Таке порушення є найпоширенішим порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченим статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Діяльність клінічних закладів охорони здоров’я регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України 05.06.1997 № 174 «Про затвердження Положення про клінічний заклад охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.07.1997 за 245/2049.

Відповідно до пункту 1.1 цього положення «…клінічним є заклад охорони здоров’я, який використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо) вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та «Фармація» III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ з метою забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження у практику охорони здоров’я результатів наукових досліджень, на договірній основі…».

Згідно з пунктом 1.2 вищезазначеного положення «…статус клінічного закладу надається наказом Міністра охорони здоров’я на підставі подання ректора (директора) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та «Фармація» (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) та органу охорони здоров’я, якому підпорядковується заклад охорони здоров’я, при наявності необхідних спеціалістів, достатнього рівня матеріально-технічної бази і необхідних приміщень та угоди між ректором (директором) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та «Фармація» III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) і керівником закладу охорони здоров’я, яка встановлює форми взаємовідносин, права, обов’язки, відповідальність кожної із сторін…».

Отже, з аналізу вищевказаних норм законодавства, можна дійти висновку, що для отримання суб’єктом господарювання, статусу «клініки», вказаний суб’єкт, який здійснює та/або планує здійснювати господарську діяльність з медичної практики - має відповідати ряду вимог, встановлених вищенаведеними нормативними актами, зокрема, не менше, ніж на 50 відсотків використовуватися для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів вищих медичних навчальних закладів; наявність необхідних спеціалістів; наявність матеріально-технічної бази та приміщень; угода між ректором (директором) вищого навчального закладу та керівником закладу охорони здоров’я.

Крім того, територіальним відділенням на офіційному сайті було проведено електронне анкетування споживачів медичних послуг, в ході якого було опитано 93 споживача, за результатами якого можна дійти висновку, що більше ніж 80 % можуть бути введені в оману внаслідок поширення суб’єктами господарювання інформації про господарську діяльність з використанням терміну «клініка».

Зважаючи на вищезазначене, використання суб’єктами господарювання терміну клініка може викликати у потенційних споживачів більший інтерес та довіру та створити у споживачів медичних послуг уявлення про більш високий статус медичного закладу та, як наслідок, більш професійний рівень послуг, що надаються такими суб’єктами господарювання, що, за відсутності підтвердження відповідно до чинного законодавства, може надати цим суб’єктам господарювання неправомірних переваг у конкуренції.

Такі порушення територіальним відділенням встановлені в діях ТОВ «СІЛК», ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЇ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЇ «ОКО», ТОВ «МІЛЬНЕР-МЕДІКАЛ», ПФ «БЕАТРІС», ТОВ «АЙ-КЬЮ КЛІНІК», ТОВ «ДЕНТАЛ ЮНІОН СТУДІО», ПП «ПУЛЬС-ТЕРА», ПП «ГАРЮК», у зв’язку з чим, зазначеним суб’єктам господарювання надані обов’язкові для виконання рекомендації щодо припинення вищенаведених дій, які вказані суб’єкти господарювання виконали.

Крім іншого, з метою залучення учасників ринку до реалізації антимонопольних заходів представники територіального відділення приймали участь у тематичних науково-практичних конференціях, науково-практичних семінарах, проводили робочі зустрічі з питань розвитку, підтримки та захисту економічної конкуренції, зокрема:

проведено 3 робочі зустрічі з учасниками ринку платних медичних послуг,

прийнято участь у ХІІІ Науково-практичний конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації», що була присвячена 20-річчю спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» та відбулася у Національного фармацевтичного університету;

прийнято участь у міжкафедральному науково-практичному семінарі, присвяченому Дню захисту прав споживачів;

прийнято участь в науково-практичному семінарі «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», присвячений Дню працівників стандартизації та метрології України, а також Всесвітньому дню стандартів.

Підсумовуючи вище наведе, можна зробити висновок, що наразі, існує постійна актуальність соціальної та економічної доцільності втручання/ініціативи органів антимонопольного комітету стосовно діяльності суб’єктів господарювання на ринках платних медичних послуг

.


 

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux