• A-
  A+

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОПЕРЕДНІХ ВИСНОВКІВ У СПРАВІ № 1 ЩОДО НАЯВНОСТІ У ДІЯХ ПП "БАЯЗЕТ-2011" ОЗНАК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Опубліковано 17 квітня 2019 року о 12:54

Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, щодо дій Рубіжанської міської ради у ході виконання «Програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік». 

Під час здійснення відповідних досліджень встановлено, що участь у вказаній програмі брало приватне підприємcтво «Баязет-2011».

Приватне підприємство «Баязет – 2011» (місцезнаходження: вул. Московська, буд. 63, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93120, ідентифікаційний код – 37800173, надалі – ПП «Баязет- 2011», Підприємство) відповідно до інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснює, зокрема, наступні види діяльності: Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами тощо.

Отже, здійснюючи господарську діяльність, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ПП «Баязет-2011» є суб'єктом господарювання.

На підставі статей 12, 17, 22, 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 2, 3, 8, 9 Положення «Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України», з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства України про захист економічної конкуренції до ПП «Баязет – 2011» за вказаною вище адресою була направлена вимога від 16.10.2018 №01-45/183 (надалі - Вимога).

Строком надання інформації у Вимозі було визначено 10 – денний термін з дня її отримання.

Вимогу отримано Підприємством 18.10.2018.

У встановлений у Вимозі строк (до 28.10.2018 включно) відповідь на Вимогу до Відділення не надійшла.

У зв’язку з ненаданням інформації у визначений у Вимозі строк розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 23.01.20191 - рп розпочато розгляд справи1 у зв’язку з наявністю у діях ПП «Баязет-2011» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки. 

У ході розгляду справи встановлено.

Факт отримання ПП «Баязет – 2011» 18.10.2018 Вимоги підтверджується відміткою у картці «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» (з позначеннями «Сєвєродонецьк 4 93404 0558095 9», «Лисичанськ-20 93120 0187264 2»), наявною у Відділенні. 

Листом від 29.11.2018 №33-М-38523 ПАТ «Укрпошта» повідомила, що рекомендований лист №9340405580959 вручений 18.10.2018 уповноваженому на одержання поштових відправлень ПП «Баязет-2011» Селіванову І.А. під підпис, на підставі довіреності. 

У Вимозі зазначалось, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов’язковими для виконання у визначені ним строки. Також у Вимозі містилось попередження про відповідальність за неподання інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі в установлений строк, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України з посиланням на конкретні статті Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи норми частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції», перебіг строку надання відповіді на Вимогу почався з 19.10.2018.

У визначений головою Відділення термін, тобто до 28.10.2018 (включно), а також у подальшому відповідь на Вимогу до Відділення не надійшла. Будь-яких звернень (по телефону або письмово) щодо подовження строку надання інформації на цю Вимогу від Підприємства не надходило.

З метою отримання відповідної інформації до ПП «Баязет-2011» було направлено лист від 20.12.2018 № 01-45/289, у якому вимагалось надати інформацію на відповідні питання, а також надати пояснення щодо ненадання інформації на вимогу Відділення від 16.10.2018 №01-45/183.

Строком надання інформації у цьому листі було визначено 10 – денний термін з дня її отримання.

Лист отримано Підприємством 22.12.2018.

Факт отримання ПП «Баязет – 2011» 22.12.2018 цієї кореспонденції підтверджується відміткою у картці «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» (з позначеннями «Сєвєродонецьк 4, 93404 0591387 7», «Лисичанськ-20 93120 0190771 3»), наявною у Відділенні.

Як наведено у вказаній картці «Рекомендованого повідомлення…», поштове відправлення вручено за довіреністю уповноваженому на прізвище Селіванов.

У визначений головою Відділення термін, тобто до 01.01.2019 (включно), а також у подальшому відповідь на вказаний лист до Відділення не надійшла. Будь-яких звернень (по телефону або письмово) щодо подовження строку надання інформації від Підприємства також  не надходило.

 

Інформація на питання, зазначені у Вимозі, необхідна Відділенню для дослідження питань щодо наявності у діях Рубіжанської міської ради ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, для подальшого здійснення заходів згідно з вимогами законодавства у разі їх (порушень) доведення, тобто відсутність цієї інформації створює перешкоди Відділенню для виконання покладених на нього повноважень.

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідно до статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, їхні структурні підрозділи, філії, представництва їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Комітету в установлені головою територіального відділення Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 

Дії ПП «Баязет - 2011» щодо неподання інформації Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 16.10.2018 №01-45/183 у встановлений у вимозі строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» як неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановленні головою територіального відділення строки. 

Справи за такими порушеннями, відповідно до п.5 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 №5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р (із змінами), надалі – Правила розгляду заяв і справ), підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

До Відділення надійшов лист ПП «Баязет -2011» від 21.02.2019 б/н, у якому зокрема, наведено: «ПП «Баязет-2011» приносить щирі пробачення за не відповідь на Вашу вимогу. Співробітник, який отримав вимогу не передав її до розгляду директору, тому так сталось».

Таким чином, Підприємство фактично підтвердило факт вчинення вищезазначеного порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

Вказані пояснення не можуть бути визнано правомірним обгрунтуванням не подання інформації на вимогу голови Відділення, оскільки Вимога була надана суб’єкту господарювання (ПП «Баязет-2011»), а не конкретній фізичній особі, і надавати відповідь має також суб’єкт господарювання, на адресу якого направлялась Вимога. 

У вказаному листі ПП «Бязет-2011» надано відповіді на частину питань, що містились у Вимозі.   

 Листом від 24.01.2019 №01-12/68 Відділенням у ПП «Баязет-2011» була витребувана інформація про доход (виручку) підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік із наданням копій підтверджуючих документів. 

Вказана інформація від ПП «Баязет-2011» до Відділення не надходила.

Відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо відповідач на вимогу голови територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті (зокрема, за вчинення порушень, передбачених п.13 статті 50 цього закону), накладається  у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При визначенні розміру штрафу пропонується врахувати наступне:

-                ПП «Баязет-2011» порушення вчинено вперше;

-                часткове надання ПП «Баязет-2011» у ході розгляду справи  інформації на Вимогу Відділення. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 3, 7, 121, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ,  

Пропоную:

1Визнати дії приватного підприємства «Баязет – 2011» (місцезнаходження: вул. Московська, буд. 63, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93120, ідентифікаційний код – 37800173) щодо неподання інформації Луганському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу від 16.10.2018 №01-45/183 у встановлений у вимозі строк порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» як неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановленні головою територіального відділення строки. 

2. За вчинене порушення, відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на ПП «Баязет-2011» накласти штраф у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

 

Представники сторін або уповноважені особи мають змогу отримати або ознайомитися зі змістом зазначеного подання та матеріалами справи у приміщенні Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 12, тел. (0645) 70 3520.

Представники сторін або уповноважені особи мають право надати свої міркування, пропозиції або заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.

У разі надання заперечень щодо висновків і пропозицій, викладених у поданні, необхідно надати докази, які їх підтверджують.

Разом з цим, повідомляємо, що розгляд справи № 1 відбудеться 03 травня 2019 року о 13 год. 30 хв.

Місце розгляду справи: Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 12, 2 поверх, к. 204.

У разі зміни дати проведення розгляду справи буде повідомлено про це додатково.

 

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux