• A-
  A+

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОПЕРЕДНІХ ВИСНОВКІВ У СПРАВІ № 3 ЩОДО НАЯВНОСТІ У ДІЯХ ФОП Соловей К.С. ОЗНАК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Опубліковано 17 квітня 2019 року о 13:08

Розпорядженням адміністративної колегії Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) від 24.01.2019 р.
№ 3-рп/к у зв’язку з наявністю у діях фізичної особи-підприємця Соловей Карини Сергіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3251406883) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений його головою строк, було розпочато розгляд справи № 3 (надалі – Справа).

Листом від 24.01.2019 р. № 01-12/70 розпорядження було надіслано відповідачу у Справі – ФОП Соловей К.С.

У ході розгляду Справи встановлено наступне.

10.07.2017 р. Відділенням розпочато розгляд справи № 28 у зв’язку з наявністю у діях фізичної особи-підприємця Соловей Карини Сергіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3251406883) та фізичної особи-підприємця Нестеренко Юлії Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2975421760) під час участі у процедурі закупівлі продуктів харчування (ID закупівлі UA-2017-04-19-000226-b), ознак порушення, передбаченого пунктом першим статті 50 та пунктом четвертим частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Для всебічного дослідження матеріалів справи, та збирання доказів Відділенням до ФОП Соловей К.С. на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 03.04.2018 р.), а саме:
 вул. Красна, будинок 11, м. Кремінна, 92905 рекомендованим листом з повідомленням було надіслано вимогу про надання інформації від 03.04.2018 р. № 01-45/51 (далі – Вимога).

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП Соловей К.С.:

- прізвище, ім’я та по батькові: Соловей Карина Сергіївна;

- місце проживання: 92905, Луганська область, Кремінський район,
 м. Кремінна, вул. Красна, будинок 11;

- основний вид економічної діяльності юридичної особи: 47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП Соловей К.С. є суб’єктом господарювання.

У Вимозі було зазначено про відповідальність суб’єкта господарювання у разі невиконання законних вимог Відділення з надання інформації, а саме: неподання інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, визначеними пунктами
 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

У Вимозі запитувалась інформація, яка потрібна для розслідування справи №28, але вимога про надання інформації не була отримана ФОП Соловей К.С. та повернулась до Відділення.

25.05.2018 р. Вимога була повторно направлена до ФОП Соловей К.С., але також повернулась до Відділення з поміткою «за закінченням встановленого строку зберігання».

Згідно з пунктом 23 Правил розгляду заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у разі, якщо вимогу про надання інформації неможливо вручити за місцезнаходженням юридичної особи чи останнім відомим місцем проживання фізичної особи, вона вважається такою, що вручена адресату, через десять днів з дня опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» або в друкованому виданні відповідної обласної ради (за місцезнаходженням юридичної особи, останнім відомим місцем проживання фізичної особи) повідомлення про розміщення такої вимоги на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua). У разі відсутності друкованого видання відповідної обласної ради, а також у випадках, коли місцезнаходженням (місцем проживанням) особи є Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь, зазначене повідомлення публікується у відповідному друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження, визначеному Кабінетом Міністрів України, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме.

08.10.2018 р. Вимогу було розміщена на офіційному веб-сайті Комітету за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/lug/uk/publish/article/82809.

21.11.2018 р. інформація щодо Вимоги до ФОП Соловей К.С. було розміщено у газеті територіальних громад Луганської області «Вісті Луганщини» №45(94) від 21.11.2018 р.

Відповідно пункту 23 Правил розгляду заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної вимога вважається такою, що вручена адресату, через десять днів з дня опублікування в друкованому виданні відповідної обласної ради.

Таким чином, Вимога про надання інформації вважається врученою 01.12.2018 р.

Інформацію, передбачену Вимогою ФОП Соловей К.С. необхідно було надати протягом 10 календарних днів з дня її отримання.

Відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» перебіг строку, який обчислюється роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок.

У разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

Таким чином, перебіг 10-денного строку на надання інформації Відділенню для ФОП Соловей К.С. розпочався 02.12.2018 р. (неділя) та закінчився 11.12.2018 р. (вівторок).

Проте, ані у встановлений строк, ані після його перебігу відповідь на Вимогу
 ФОП Соловей К.С. Відділенню не надала. До Відділення з питань продовження строку надання інформації на Вимогу ФОП Соловей К.С. не зверталась, жодних пояснень щодо ненадання інформації на Вимогу не надала.

Неподання ФОП Соловей К.С. інформації у встановлений Вимогою строк створило перешкоди Відділенню у реалізації завдань, покладених на нього Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема у розслідуванні справи щодо наявності в діях ФОП Нестеренко Ю.М. та ФОП Соловей К.С. антиконкурентних узгоджених дій під час участі у процедурі електронних торгів, що проводилась за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (UA-2017-04-19-000226-b), оскільки запитувана у Вимозі інформація не може бути отримана з інших джерел.

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідно до статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, їхні структурні підрозділи, філії, представництва їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Таким чином, ФОП Соловей К.С., не надавши інформацію на Вимогу, не дотрималась вимог статті 22, частин першої та другої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», незважаючи на те, що було повідомлено про відповідальність у разі вчинення порушення, передбаченого п. 13 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, що неподання інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, такі дії фізичної особи-підприємця Соловей Карини Сергіївни (код 3251406883) з неподання у встановлений строк інформації Відділенню на вимогу № 01-45/51 від 03.04.2018 р., мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений його головою строк.

Таким чином відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф або якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обставини для врахування при визначенні розміру штрафу. До Відділення з питань продовження строку надання інформації на Вимогу ФОП Соловей К.С. не зверталась, жодних пояснень щодо ненадання інформації на Вимогу не надала. Відділенням Листом від 24.01.2019 р. № 01-12/70 розпорядження про початок справи було надіслано відповідачу у Справі – ФОП Соловей К.С. Станом на дату цього подання ФОП Соловей К.С. до Відділення не зверталась.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12-1, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами),

 

ПРОПОНУЮ:

 

1. Визнати, що ФОП Соловей Карина Сергіївна (місце проживання: 92905, Луганська область, Кремінський район, мсто Кремінна, вулиця Красна, будинок 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3251406883) не надавши інформацію на вимогу голови територіального відділення від 03.04.2018 р. № 01-45/51 вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений його головою строк.

2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання, відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на ФОП Соловей К.С. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3251406883) накласти штраф у розмірі згідно чинного законодавства.

 

Представники сторін або уповноважені особи мають змогу отримати або ознайомитися зі змістом зазначеного подання та матеріалами справи у приміщенні Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 12, тел. (0645) 70 3520.

Представники сторін або уповноважені особи мають право надати свої міркування, пропозиції або заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.

У разі надання заперечень щодо висновків і пропозицій, викладених у поданні, необхідно надати докази, які їх підтверджують.

Разом з цим, повідомляємо, що розгляд справи № 3 відбудеться 29 травня 2019 року о 13 год. 30 хв.

Місце розгляду справи: Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 12, 2 поверх, к. 204.

У разі зміни дати проведення розгляду справи буде повідомлено про це додатково.

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux