• A-
  A+

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОПЕРЕДНІХ ВИСНОВКІВ У СПРАВІ № 4 ЩОДО НАЯВНОСТІ У ДІЯХ ТОВ "ТОРІ-БУД" ОЗНАК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Опубліковано 17 квітня 2019 року о 13:21

Розпорядженням адміністративної колегії Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) від 24.01.2019 р.
 № 4-рп/к у зв’язку з наявністю у діях товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» (далі – ТОВ «ТОРІ-БУД») (код ЄДРПОУ 39736938) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений його головою строк, було розпочато розгляд справи № 4 (надалі – Справа).

Листом від 24.01.2019 р. № 01-12/71 розпорядження про початок справи надіслано відповідачу у Справі – ТОВ «ТОРІ-БУД».

У ході розгляду Справи встановлено наступне.

Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, зокрема під час участі ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», ідентифікаційний код 37760560 та ТОВ «ТОРІ-БУД», ідентифікаційний код 39736938 у процедурі електронних торгів (код за ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація), що проводились за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (UA-2018-06-21-000187-b).

З метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» та ТОВ «ТОРІ-БУД», на підставі статей 7, 12, 17, 22, 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 2, 3, 8 Положення «Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України», Відділенням до ТОВ «ТОРІ-БУД, на адресу, яка зазначена в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань як місцезнаходження юридичної особи (93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця Горького, будинок 2А) рекомендованим листом з повідомленням було надіслано вимогу про надання інформації № 01-45/168 від 12.09.2018 р. (надалі – Вимога), ідентифікатор поштового відправлення № 9340405581491.

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОРІ-БУД»:

- повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРІ-БУД»;

- місцезнаходження юридичної особи: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 2А;

- основний вид економічної діяльності юридичної особи: 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля.

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ТОРІ-БУД» є суб’єктом господарювання.

У Вимозі було зазначено про відповідальність суб’єкта господарювання у разі невиконання законних вимог Відділення з надання інформації, а саме: неподання інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, визначеними пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

З метою з’ясування обставин і дати отримання ТОВ «ТОРІ-БУД» поштового відправлення № 9340405581491, до Луганської дирекції акціонерного товариства «УКРПОШТА» (далі – ЛД ПАТ «УКРПОШТА») було надіслано інформаційний запит
 № 03-05/741 від 08.11.2018 р.

Листом від 20.11.2018 р. № 08-2515 ЛД ПАТ «УКРПОШТА» повідомило Відділення, що рекомендований лист № 9340405581491 вручений 20.09.2018 р. уповноваженій особі охоронцю Емцю під підпис у книзі для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень (ф. 8).

Також ЛД ПАТ «Укрпошта» надало Відділенню копію сторінки ф. 8 за 19.09.2018 р., де засвідчено вручення Емцю поштового відправлення № 9340405581491.

Інформацію, передбачену Вимогою ТОВ «ТОРІ-БУД» необхідно було надати протягом 20 календарних днів з дня її отримання.

Відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» перебіг строку, який обчислюється роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок.

У разі, коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

Таким чином, перебіг 20-денного строку на надання інформації Відділенню
для ТОВ «ТОРІ-БУД» розпочався 21.09.2018 р. (п’ятниця) та закінчився
 10.10.2018 р. (середа).

Але листом від 02.10.2018 р. № 32 ТОВ «ТОРІ-БУД» звернулося до Відділення з клопотанням про подовження строку надання інформації замість 20 календарних днів до 30 робочих днів.

Своїм листом від 03.10.2018 р. № 03-05/623 Відділення повідомило ТОВ «ТОРІ-БУД» про подовження строку надання інформації до 31.10.2018 р.

Незважаючи на подовження строку надання інформації, листом від 26.10.2018 р. № 26 (вх. від 30.10.2018 р. № 03-05/912) ТОВ «ТОРІ-БУД» знов звертається з клопотанням до Відділення про подовження строку надання інформації до 2-х місяців.

Відділення своїм листом від 31.10.2018 р. № 03-05/705 відмовило в подовженні строку надання інформації та повідомило, що термін був вже подовжений до 31.10.2018 р. Таким чином останній день надавання інформації на вимогу є 31.10.2018 р. Повторно ТОВ «ТОРІ-БУД» було повідомлено, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

У встановлений строк Відділення не отримало від ТОВ «ТОРІ-БУД» інформацію, передбачену Вимогою.

Неподання ТОВ «ТОРІ-БУД» інформації у встановлений Вимогою строк створило перешкоди Відділенню у реалізації завдань, покладених на нього Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема у дослідженні питань щодо наявності в діях ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» та ТОВ «ТОРІ-БУД» антиконкурентних узгоджених дій під час участі у процедурі електронних торгів (код за ДК 021:2015: 45453000-7 — капітальний ремонт і реставрація), що проводились за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (UA-2018-06-21-000187-b), оскільки частина запитуваної у Вимозі інформація не може бути отримана з інших джерел.

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідно до статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, їхні структурні підрозділи, філії, представництва їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Таким чином, ТОВ «ТОРІ-БУД» не надавши інформацію у строк, передбачений Вимогою, не дотрималась вимог статті 22, частин першої та другої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», незважаючи на те, що її було повідомлено про відповідальність у разі вчинення порушення, передбаченого п. 13 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» », а саме, що неподання інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, такі дії ТОВ «ТОРІ-БУД» (код ЄДРПОУ 39736938) з неподання у встановлений строк інформації Відділенню на вимогу № 01-45/168 від 12.09.2018 р., мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що кваліфікується за пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений його головою строк.

Таким чином відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф або якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обставини для врахування при визначенні розміру штрафу. Після звернення до Відділення щодо подовження строку надання інформації на Вимогу ТОВ «ТОРІ-БУД» інформацію не надало. Жодних пояснень щодо ненадання інформації на Вимогу не надало. Відділенням Листом від 24.01.2019 р. № 01-12/71  розпорядження про початок справи було надіслано відповідачу у Справі – ТОВ «ТОРІ-БУД». Станом на дату цього подання ТОВ «ТОРІ-БУД» вже до Відділення  не зверталось.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12-1, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами),

 

ПРОПОНУЮ:

 

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД»
 (місцезнаходження юридичної особи: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця Горького, будинок 2А, код ЄДРПОУ 39736938) не надавши інформацію на вимогу від 12.09.2018 р. № 01-45/168 вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений його головою строк.

2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього подання, відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на ТОВ «ТОРІ-БУД» (код ЄДРПОУ 39736938) штраф у розмірі згідно чинного законодавства.

 

Представники сторін або уповноважені особи мають змогу отримати або ознайомитися зі змістом зазначеного подання та матеріалами справи у приміщенні Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 12, тел. (0645) 70 3520.

Представники сторін або уповноважені особи мають право надати свої міркування, пропозиції або заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.

У разі надання заперечень щодо висновків і пропозицій, викладених у поданні, необхідно надати докази, які їх підтверджують.

Разом з цим, повідомляємо, що розгляд справи № 4 відбудеться 03 травня 2019 року о 15 год. 30 хв.

Місце розгляду справи: Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 12, 2 поверх, к. 204.

У разі зміни дати проведення розгляду справи буде повідомлено про це додатково.

 

Більше за темою

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux